Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11714/N

Business name: 
ARTEFERRO SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 09/17/2002 until: 04/28/2011)
BRMP, s.r.o.
  (from: 12/20/1999 until: 09/16/2002)
Registered seat: 
Dunajské nábrežie 24
Komárno 945 01
  (from: 02/24/2006 until: 04/28/2011)
Bratislavská 64
Kolárovo 946 03
  (from: 12/20/1999 until: 02/23/2006)
Identification number (IČO): 
36 534 676
  (from: 12/20/1999)
Date of entry: 
12/20/1999
  (from: 12/20/1999)
Date of deletion: 
04/29/2011
  (from: 04/29/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/29/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/20/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 12/20/1999 until: 11/28/2006)
zámočnícke práce
  (from: 12/20/1999 until: 11/28/2006)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 12/20/1999 until: 11/28/2006)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 12/20/1999 until: 11/28/2006)
predaj pevných, tekutých a plynných palív a príbuzných výrobkov
  (from: 12/20/1999 until: 11/28/2006)
predaj súčiastok a príslušenstva jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 12/20/1999 until: 11/28/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1999 until: 04/28/2011)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/20/1999 until: 04/28/2011)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/20/1999 until: 04/28/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/20/1999 until: 04/28/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/03/2007 until: 04/28/2011)
veľkoobchod s kovmi a kovovými rudami
  (from: 01/03/2007 until: 04/28/2011)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
  (from: 01/03/2007 until: 04/28/2011)
Partners: 
Ing. Anton Chrenko
Sadmelijská 7466/5
Bratislava - Rača 834 06
Slovak Republic
  (from: 11/29/2006 until: 04/05/2007)
Laszlo Kassai
Plains Rd. E. 22-318
Burlington, ON. L7T- 2C8
Canada
  (from: 02/24/2006 until: 11/28/2006)
Tibor Paál
Bratislavská 64
Kolárovo
Slovak Republic
  (from: 09/17/2002 until: 02/23/2006)
Tibor Paál
Bratislavská 64
Kolárovo
Slovak Republic
  (from: 12/20/1999 until: 09/16/2002)
Róbert Rigó
Banícka 27
Kolárovo
Slovak Republic
  (from: 12/20/1999 until: 09/16/2002)
János Hódosi
Franz Liszt St. 9
Hinterbrühl 2371
  (from: 04/06/2007 until: 04/28/2011)
Contribution of each member: 
Tibor Paál
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 09/16/2002)
Róbert Rigó
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 09/16/2002)
Tibor Paál
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/17/2002 until: 02/23/2006)
Laszlo Kassai
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/24/2006 until: 11/28/2006)
Ing. Anton Chrenko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/29/2006 until: 04/05/2007)
János Hódosi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/06/2007 until: 04/28/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/24/2006 until: 04/28/2011)
konatelia
  (from: 12/20/1999 until: 02/23/2006)
Ing. Jozef Broczký
Ul. Gen. Klapku 2999/22
Komárno 945 01
From: 11/22/2006
  (from: 11/29/2006 until: 08/14/2007)
Ing. Jozef Broczký
Ul. Gen. Klapku 2999/22
Komárno 945 01
From: 11/22/2006 Until: 08/08/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Laszlo Kassai
Plains Rd. E. 22-318
Burlington, ON. L7T- 2C8
Canada
From: 02/17/2006
  (from: 02/24/2006 until: 11/28/2006)
Laszlo Kassai
Plains Rd. E. 22-318
Burlington, ON. L7T- 2C8
Canada
From: 02/17/2006 Until: 11/22/2006
  (from: 11/29/2006 until: 11/28/2006)
Tibor Paál
Bratislavská 64
Kolárovo
  (from: 12/20/1999 until: 02/23/2006)
Tibor Paál
Bratislavská 64
Kolárovo
Until: 02/17/2006
  (from: 02/24/2006 until: 02/23/2006)
Róbert Rigó
Banícka 27
Kolárovo
  (from: 12/20/1999 until: 09/16/2002)
Károly Gréczi
Jókai utca 15
Felsőpetény 2611
Maďarská republika
From: 08/08/2007
  (from: 08/15/2007 until: 04/28/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 02/24/2006 until: 04/28/2011)
Menom spoločnosti konajú konatelia každý samostatne.
  (from: 12/20/1999 until: 02/23/2006)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/20/1999 until: 04/28/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR/28/2010-49 zo dňa 04.02.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.03.2011, bola zrušená obchodná spoločnosť ARTERFERRO SLOVAKIA, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Sro, vložka č. 11714/N sa vymazáva dňom 29.04.2011 obchodná spoločnosť ARTERFERRO SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Dunajské nábrežie 24, 945 01 Komárno, IČO: 36 534 676, (t. času bez sídla).
  (from: 04/29/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 6.12.1999 podľa §§ 56 - 75 a §§ 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/20/1999 until: 04/28/2011)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 1 zo dňa 15.03.2002. Obchodné meno spoločnosti bolo zmenené z BRMP, s.r.o. na ARTEFERRO SLOVAKIA, s.r.o..
  (from: 09/17/2002 until: 04/28/2011)
Date of updating data in databases:  12/07/2022
Date of extract :  12/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person