Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  100/P

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie"
  (from: 07/08/2006)
Poľnohospodárske družstvo "Zamagurie" Spišské Hanušovce
  (from: 05/31/1991 until: 07/07/2006)
Registered seat: 
1012
Spišské Hanušovce 059 04
  (from: 07/08/2006)
Spišské Hanušovce 059 04
  (from: 11/18/1999 until: 07/07/2006)
Spišské Hanušovce
  (from: 05/31/1991 until: 11/17/1999)
Identification number (IČO): 
00 037 800
  (from: 05/31/1991)
Date of entry: 
05/31/1991
  (from: 05/31/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/31/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska a lesnícka prvovýroba
  (from: 06/01/1993)
nákup a predaj hospodárskych zvierat
  (from: 11/01/1993)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 11/01/1993)
maloobchod s potravinami, nápojmi, tabakovými výrobkami, ovocím, zeleninou, priemy- selným tovarom
  (from: 11/01/1993)
sprostredkovanie nákupu a predaja poľnohos- podárskych a priemyselných výrobkov
  (from: 11/01/1993)
nákup a spracovanie mlieka, výroba a predaj mliečných výrobkov
  (from: 11/01/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/06/2001)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 08/06/2001)
služby v poľnohospodárstve a lesníctve
  (from: 05/31/2002)
poskytovanie pôžičiek fyzickým a právnickým osobám z vlastných zdrojov
  (from: 06/14/2007)
nákup a predaj hospodárskych zvierat
  (from: 06/01/1993 until: 07/17/2001)
výroba a predaj pekárenských výrobkov
  (from: 06/01/1993 until: 07/17/2001)
obchodná činnosť v obore: potraviny, ná- poje, tabakové výrobky, ovocie, zelenina a priemyselný tovar
  (from: 06/01/1993 until: 07/17/2001)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/01/1993 until: 07/17/2001)
vnútroštátna a verejná nákladná doprava
  (from: 11/01/1993 until: 07/17/2001)
vnútroštátna a verejná osobná hromadná dop- rava
  (from: 11/01/1993 until: 07/17/2001)
pohostinská činnoť
  (from: 10/27/1994 until: 03/23/2015)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
potravinárska výroba
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
práce a služby pre členov a občanov a iné organizácie spočívajúce v týchto činnostiach:
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
spracovanie poľnohospodárskej výroby
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
spracovanie štrku /drvenie/ a predaj pre iné organizácie a obyvateľstvo
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
remeselné a stavebné práce murárske, tesárske, zemné, betonárske a iné a to jednak pre vlastné družstvo, tak aj pre iné organizácie
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
stredné a generálne opravy zariadení na zber krmovín
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
nákladná a osobná doprava pre organizácie a členov PD
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
vykonávanie služieb remeselných prác najmä práce kováčske, stolárske, maliarske, natieračské, drevovýroba, šitie a predaj týchto výrobkov pre iné organizácie a obyvateľstvo
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
obchodná činnosť spočívajúca v predaji
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
ovčieho a jahňacieho mäsa
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
hovädzieho, jatočného a úžitkového dobytka
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
ovčieho a kravského mlieka, syra a mliečnych výrobkov
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
ovčích a jahňacích koží
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
ovčej vlny v pote
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
krmovín /sena, siláž, senáž/, obilovín a technických plodín
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
pekárenských a cukrárenských výrobkov
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
zeleniny, potravín a zmiešaného tovaru
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie pre územie ČSFR s výnimkou tovarov uvedených vo vl.nar. č. 256/90 Zb.
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/18/2001)
Managing board
  (from: 06/01/1993 until: 04/26/2000)
Managing board
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
Ing. Branislav Barľák - Chairman of the Board of Directors
13
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Ing. Jaroslav Barľák - Member of the Board of Directors
242
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Ladislav Kostka - Member of the Board of Directors
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Andrej Krišanda - Vice-chairman of the Board of Directors
30
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Anna Ziburová - Member of the Board of Directors
Hágy 99
Reľov 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Ing. Ján B a r ľ á k - podpredseda
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
Jozef Babiar - člen
180
Spišské Hanušovce
  (from: 04/27/2000 until: 09/16/2004)
Jozef Babiar - člen
180
Spišské Hanušovce 059 04
From: 03/14/2000
  (from: 09/17/2004 until: 06/20/2011)
Jozef Babiar - člen
180
Spišské Hanušovce 059 04
From: 03/14/2000 Until: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Jozef Babiar - podpredseda predstavenstva
180
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 07/03/2014)
Jozef Babiar - podpredseda predstavenstva
180
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/27/2011 Until: 01/06/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Ing. Ján Barľák - podpredseda
154
Spišské Hanušovce
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Ing. Ján Barľák - podpredseda
154
Spišské Hanušovce
  (from: 08/14/1996 until: 07/17/2001)
Ing. Ján Barľák - predseda
154
Spišské Hanušovce
  (from: 07/18/2001 until: 09/16/2004)
Ing. Branislav Barľák - predseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 13
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Ing. Branislav Barľák - predseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 13
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Ing. Ján Barľák - predseda
154
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 06/22/2016)
Ing. Ján Barľák - predseda
154
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Anton Budziňák - člen
102
Spišské Hanušovce
  (from: 08/14/1996 until: 07/17/2001)
Vojtech Dzurňák - člen
153
Spišské Hanušovce
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Vojtech Džurňák - člen
153
Spišské Hanušovce
  (from: 07/18/2001 until: 09/16/2004)
Vojtech Džurňák - člen
153
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 07/07/2006)
Vojtech Džurňák - člen
153
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Daniela Frankovská - člen
202
Spišské Hanušovce
  (from: 07/18/2001 until: 09/16/2004)
Daniela Frankovská - člen
202
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/15/2001
  (from: 09/17/2004 until: 07/07/2006)
Daniela Frankovská - člen
202
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/15/2001 Until: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Daniela Frankovská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 202
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Daniela Frankovská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 202
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Emil G a n c a r č í k - predseda
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
Emil Gancarčík - predseda
338
Slovenská Ves
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Emil Gancarčík - predseda
338
Slovenská Ves
  (from: 08/14/1996 until: 07/17/2001)
Anna Grivalská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Anna Grivalská - člen predstavenstva
Spišské Hanušovce 71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Ján Kocúr - člen
167
Spišské Hanušovce
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Ladislav Kostka - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 06/22/2016)
Ladislav Kostka - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Andrej Krišanda - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 06/20/2011)
Andrej Krišanda - člen
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006 Until: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Andrej Krišanda - člen predstavenstva
30
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/23/2014
  (from: 07/04/2014 until: 06/22/2016)
Andrej Krišanda - člen predstavenstva
30
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/23/2014 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Andrej Krišanda - podpredseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 30
Spišské Hanušovce
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Andrej Krišanda - podpredseda predstavenstva
Spišské Hanušovce 30
Spišské Hanušovce
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Jozef Marhefka - člen
6
Reľov
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce
  (from: 07/18/2001 until: 09/16/2004)
Ing. František Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce
  (from: 04/27/2000 until: 07/17/2001)
Ing. František Marhefka - podpredseda
210
Spišské Hanušovce
  (from: 07/18/2001 until: 09/16/2004)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 07/07/2005)
Peter Marhefka - člen
210
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/30/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. František Marhefka - člen predstavenstva
210
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/22/2016)
Ing. František Marhefka - člen predstavenstva
210
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/27/2011 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Ing. František Marhefka - podpredseda
210
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 06/20/2011)
Ing. František Marhefka - podpredseda
210
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Ondrej Mráz - člen
139
Spišské Hanušovce
  (from: 08/14/1996 until: 04/26/2000)
Vincent Neupauer - člen
299
Slovenská Ves
  (from: 08/14/1996 until: 07/17/2001)
František Neupauer - člen predstavenstva
172
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/22/2016)
František Neupauer - člen predstavenstva
172
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/27/2011 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Peter Neupauer - člen predstavenstva
Potočná 234/42
Lendak 059 07
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Peter Neupauer - člen predstavenstva
Potočná 234/42
Lendak 059 07
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Jana Ovšonková - člen
257
Matiašovce
  (from: 08/14/1996 until: 09/16/2004)
Jana Ovšonková - člen
257
Matiašovce
Until: 04/23/2004
  (from: 09/17/2004 until: 09/16/2004)
Jozef Pazera - člen
179
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 06/20/2011)
Jozef Pazera - člen
179
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006 Until: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
František Pisarčík - člen
13
Jezersko 059 03
From: 04/23/2004
  (from: 09/17/2004 until: 06/22/2016)
František Pisarčík - člen
13
Jezersko 059 03
From: 04/23/2004 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Anna Pisarčíková - člen
6
Jezersko
  (from: 06/01/1993 until: 08/13/1996)
Margita Pisarčíková - člen
87
Reľov
  (from: 08/14/1996 until: 04/26/2000)
Anna Pisarčíková - člen predstavenstva
13
Jezersko 059 04
From: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 07/03/2014)
Anna Pisarčíková - člen predstavenstva
13
Jezersko 059 04
From: 05/27/2011 Until: 05/23/2014
  (from: 07/04/2014 until: 07/03/2014)
Anna Pisarčíková - podpredseda predstavenstva
13
Jezersko 059 04
From: 05/23/2014
  (from: 07/04/2014 until: 06/22/2016)
Anna Pisarčíková - podpredseda predstavenstva
13
Jezersko 059 04
From: 05/23/2014 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Acting: 
Za družstvo koná predseda alebo podpredseda predstavenstva. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, podpisujú za družstvo spoločne predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda, a jeden člen predstavenstva.
  (from: 07/18/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnos- ti družstva podpisuje predseda v jeho neprí- tomnosti podpredseda a ďalší člen predstaven- stva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/27/2000 until: 07/17/2001)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnos- ti družstva podpisuje predseda v jeho neprí- tomnosti podpredseda a ďalší člen predstaven- stva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 06/01/1993 until: 04/26/2000)
Družstvo podpisuje predseda ako štatutárny orgán alebo podpredseda. Písomnosti, ktorými družstvo preberá záväzky, získava práva a disponuje s majetkom, podpisuje predseda a jeden člen predstavenstva. Všetky písomnosti finančnej povahy spolu podpisuje predseda a ekonóm družstva.
  (from: 05/31/1991 until: 05/31/1993)
Supervisory board: 
Eva Pisarčíková
251
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
František Neupauer
172
Spišské Hanušovce 059 04
From: 06/25/2021
  (from: 12/23/2021)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 06/22/2016)
Anton Budziňák
102
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Ján Kocúr
167
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 06/22/2016)
Ján Kocúr
167
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/26/2006 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Ladislav Kostka
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 07/07/2006)
Ladislav Kostka
71
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Ondrej Krišanda
48
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 07/07/2006)
Ondrej Krišanda
48
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Peter Neupauer
Potočná 234/42
Lendak 059 07
From: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/22/2016)
Peter Neupauer
Potočná 234/42
Lendak 059 07
From: 05/27/2011 Until: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 06/22/2016)
Jozef Pazera
179
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001
  (from: 09/17/2004 until: 07/07/2006)
Jozef Pazera
179
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/18/2001 Until: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 07/07/2006)
Jozef Trebuňa
206
Matiašovce 059 04
From: 05/26/2006
  (from: 07/08/2006 until: 06/20/2011)
Jozef Trebuňa
206
Matiašovce 059 04
From: 05/26/2006 Until: 05/27/2011
  (from: 06/21/2011 until: 06/20/2011)
Ján Kocúr
Spišské Hanušovce 167
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Anton Budziňák
Spišské Hanušovce 102
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
František Neupauer
Spišské Hanušovce 172
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016 Until: 05/25/2021
  (from: 12/23/2021 until: 12/22/2021)
Ján Kocúr
Spišské Hanušovce 167
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Anton Budziňák
Spišské Hanušovce 102
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
František Neupauer
Spišské Hanušovce 172
Spišské Hanušovce 059 04
From: 05/25/2016
  (from: 06/23/2016 until: 12/22/2021)
Registered capital: 
7 966,56 EUR
  (from: 06/23/2016)
10 290,14 EUR
  (from: 04/23/2010 until: 06/22/2016)
310 000 Sk
  (from: 07/08/2006 until: 04/22/2010)
445 000 Sk
  (from: 07/18/2001 until: 07/07/2006)
580 000 Sk
  (from: 06/01/1993 until: 07/17/2001)
Basic member contribution: 
165,97 EUR
  (from: 04/23/2010)
5 000 Sk
  (from: 06/01/1993 until: 04/22/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.5.1991 na základe zákona č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 11.9.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 723 Zmena stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb., schválená členskou schôdzou dňa 9.10.1992. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 24.5.1996. Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 30.8.1999.
  (from: 11/18/1999)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 18.5.2001.
  (from: 07/18/2001)
Zmeny stanov družstva, schválené členskou schôdzou dňa 19.4.2002.
  (from: 05/31/2002)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 24.5.1991 na základe zákona č.162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Člen družstva ručí za stratu na hospodárskom výsledku družstva do výšky vloženého majet- kového a pôdneho členského podielu.
  (from: 05/31/1991 until: 11/17/1999)
Družstvo schválilo transformačný projekt na valnom zhromaždení konanom dňa 11.9.1992 v súlade so zák. č. 42/92 Zb. o transformácií družstiev. Stary spis: Dr 723
  (from: 06/01/1993 until: 11/17/1999)
Zmena stanov schválená ČS dňa 24.5.1996. Stary spis: Dr 723
  (from: 08/14/1996 until: 11/17/1999)
Date of updating data in databases:  12/04/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person