Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11731/L

Business name: 
STAVMONT - RB spol. s r.o.
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
STAVOSPOL spol. s r.o.
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Registered seat: 
Malá Bytča 69
Bytča 014 01
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
Kamence
Kysucké Nové Mesto 024 01
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Identification number (IČO): 
31 559 301
  (from: 02/28/1992)
Date of entry: 
02/28/1992
  (from: 02/28/1992)
Person dissolved from: 
25.8.2018
  (from: 09/12/2018)
Date of deletion: 
09/12/2018
  (from: 09/12/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/12/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/28/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb (včítane technickej vybavenosti sídliskových celkov)
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
staviteľ (vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávaok pre uvedené stavby)
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
obstarávateľské a sprostredkovateľské služby súvisiace s predmetom podnikania
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
skladovacia a odbytová činnosť
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
vykonávanie dopravných služieb pre vlastnú potrebu
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
podnikateľské poradenstvo v investičnej výstavbe
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s potravinami a pochutinami
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s ovocím a zeleninou
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod so zmiešaným tovarom
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s textilom
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s odevami
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s obuvou a koženým tovarom
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s nábytkom a svietidlami
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod s prístrojmi pre domácnosť, rozhlasovými a televíznymi prijímačmi
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklenným tovarom a potrebami pre domácich majstrov
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
maloobchodný predaj na trhoch
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach-predaj drahých kovov, bižutérie, klenoty
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
veľkoobchod s potravinami a tabakom
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
veľkoobchod so zeleninou a zemiakmi
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
veľkoobchod s tovarom pre domácnosť
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
- veľkoobchod s drevom, stavebným materiálom
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
veľkoobchod s inštaláterskym materiálom a vykurovacími zariadeniami
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
poľnohospodárstvo, vrátane predaja nespracovaných výrobkov za účelom spracovania alebo ďaľšieho predaja
  (from: 01/16/1995 until: 09/11/2018)
Partners: 
Ing. Rudolf Chovaňák
Clementisova 1033/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/14/1994 until: 05/20/2013)
Ing. Rudolf Chovaňák
Clementisova 1033/22
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Milan Kapalla
Clementisova 1035/107
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/14/1994 until: 05/20/2013)
Milan Kapalla
Clementisova 1035/107
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Peter Manda
69
Malá Bytča
Slovak Republic
  (from: 02/14/1994 until: 05/20/2013)
Peter Manda
69
Malá Bytča
Slovak Republic
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Radoslav Brezina
Bajzová 2417/13
Žilina 010 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
Contribution of each member: 
Ing. Rudolf Chovaňák
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Milan Kapalla
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Peter Manda
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Ing. Rudolf Chovaňák
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/14/1994 until: 03/09/2010)
Milan Kapalla
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/14/1994 until: 03/09/2010)
Peter Manda
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 02/14/1994 until: 03/09/2010)
Ing. Rudolf Chovaňák
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 03/10/2010 until: 05/20/2013)
Milan Kapalla
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 03/10/2010 until: 05/20/2013)
Peter Manda
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 03/10/2010 until: 05/20/2013)
Radoslav Brezina
Amount of investment: 14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
konatelia
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Ing. Rudolf Chovaňák
Clementisova 1033/22
Kysucké Nové Mesto
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Ing. Rudolf Chovaňák
Clementisova 1033/22
Kysucké Nové Mesto
Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Milan Kapalla
Clementisova 1035/107
Kysucké Nové Mesto
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Milan Kapalla
Clementisova 1035/107
Kysucké Nové Mesto
Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Peter Manda
69
Malá Bytča
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Peter Manda
69
Malá Bytča
Until: 04/30/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Radoslav Brezina
Bajzová 2417/13
Žilina 010 01
From: 05/01/2013
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná samostatne.
  (from: 05/21/2013 until: 09/11/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/28/1992 until: 05/20/2013)
Capital: 
14 940 EUR Paid up: 14 940 EUR
  (from: 03/10/2010 until: 09/11/2018)
450 000 Sk
  (from: 02/14/1994 until: 03/09/2010)
105 000 Sk
  (from: 02/28/1992 until: 02/13/1994)
Other legal facts: 
Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina Sp. zn.: 26CbR/65/2017 – 38 zo dňa 23.07.2018, ktorým bola obchodná spoločnosť STAVMONT – RB spol. s r.o. zrušená bez likvidácie, sa obchodná spoločnosť s obchodným menom STAVMONT – RB spol. s r.o., so sídlom Malá Bytča 69, 014 01 Bytča, IČO: 31 559 301 v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 12.09.2018 VYMAZÁVA.
  (from: 09/12/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 11.2.1992 v zmysle § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/28/1992 until: 09/11/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 26.1.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/14/1994 until: 09/11/2018)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 1.12.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/16/1995 until: 09/11/2018)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person