Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10203/L

Business name: 
ECCO Slovakia, a.s.
  (from: 10/08/2003)
Registered seat: 
ul. Dúbravca 6103/6
Martin 036 01
  (from: 07/26/1999)
Identification number (IČO): 
35 745 916
  (from: 07/26/1999)
Date of entry: 
05/12/1998
  (from: 07/26/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/26/1999)
Objects of the company: 
výroba obuvi
  (from: 07/26/1999)
veľkoobchod s obuvou a súvisiacim príslušenstvom
  (from: 07/26/1999)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/12/2000)
maloobchod v rozsahu voľnej živnsti
  (from: 12/12/2000)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 10/08/2003)
colná deklarácia
  (from: 10/08/2003)
baliace činnosti
  (from: 10/08/2003)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/03/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/01/2012)
výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
  (from: 09/27/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/26/1999)
Peter Roysky - predseda
Rosenthalgasse 21
Perchtoldsdorf 2380
Rakúska republika
From: 12/01/2014
  (from: 06/23/2017)
Petr Milan - Member of the Board of Directors
K. Šmidkého 2628/9
Trenčín 911 08
From: 01/05/2016
  (from: 10/30/2020)
Silvia Kurhajcová - Vice-chairman of the Board of Directors
Dolný Kalník 143
Dražkovce 038 02
From: 10/17/2020
  (from: 07/20/2024)
Zuzana Hnilická - Member of the Board of Directors
Polik 1804/16
Turany 038 53
From: 10/11/2022
  (from: 02/03/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene Spoločnosti sú oprávnení konať spoločne vždy jeden člen predstavenstva a predseda predstavenstva alebo spoločne jeden člen predstavenstva a podpredseda predstavenstva.
  (from: 03/14/2013)
Capital: 
7 634 620 EUR Paid up: 7 634 620 EUR
  (from: 07/22/2009)
Shares: 
Number of shares: 230
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/22/2009)
Stockholder: 
ECCO Sko A/S
Industrivej 5
Bredebro 6261
Dánske kráľovstvo
  (from: 06/25/2022)
Supervisory board: 
Flemming Larsen
Coronation Road West 99
Singapur 269320
Singapurská republika
From: 02/12/2013
  (from: 06/25/2022)
Soren Madsen
Keppel Bay Drive Apt. BLK 42, #07-110
Singapur 098656
Singapurská republika
From: 01/01/2024
  (from: 07/20/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií, rozhodnutím zakladateľa osvedčeným do notárskej zápisnice N 82/98, Nz 80/98 dňa 30.3.1998, ktoré bolo zmenené a doplnené dňa 5.5.1998 Dodatkom č. 1 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 128/98, Nz 124/98 v zmysle § 24, §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 3.9.1998 o zmene členov predstavenstva. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 21.1.1999 č. N 17/99, Nz 17/99 o zmene obchodného mena, pôvodné Ecco Slovak a.s. a o zmene sídla. Rozhodnutie akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.6.1999 č. N 165/99, Nz 160/99 o zvýšení základného imania.
  (from: 07/26/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 26. 10. 2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/12/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 10.4. 2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/08/2003)
Date of updating data in databases:  07/20/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person