Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5622/S

Business name: 
KVETY JANA, s.r.o.
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
Registered seat: 
Horná 23
Banská Bystrica 974 00
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
Identification number (IČO): 
36 032 867
  (from: 10/13/1998)
Date of entry: 
10/13/1998
  (from: 10/13/1998)
Person dissolved from: 
26.10.2005
  (from: 12/20/2005)
Date of deletion: 
12/20/2005
  (from: 12/20/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/20/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/13/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
Partners: 
Jaroslav Katreniak
Kapitulská 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/05/2000 until: 06/04/2001)
Maroš Katreniak
Nálepkova 6
Brezno
Slovak Republic
  (from: 10/13/1998 until: 06/04/2001)
Jana Katreniaková
478
Hrochoť
Slovak Republic
  (from: 10/13/1998 until: 06/04/2000)
Svetozár Korbačka
Námestie 1. mája 460/8
Valaská
Slovak Republic
  (from: 06/05/2001 until: 12/19/2005)
Contribution of each member: 
Maroš Katreniak
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 10/13/1998 until: 06/04/2001)
Jana Katreniaková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/13/1998 until: 06/04/2000)
Jaroslav Katreniak
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 06/05/2000 until: 06/04/2001)
Svetozár Korbačka
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/05/2001 until: 12/19/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
Jaroslav Katreniak
Kapitulská 13
Banská Bystrica
  (from: 06/05/2000 until: 06/04/2001)
Maroš Katreniak
Nálepkova 6
Brezno
  (from: 10/13/1998 until: 06/04/2000)
Svetozár Korbačka
Námestie 1. mája 460/8
Valaská
  (from: 06/05/2001 until: 12/19/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 28Cbr 87/2002-51 zo dňa 19. septembra 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26. októbra 2005, zrušil obchodnú spoločnosť KVETY JANA, s.r.o., so sídlom Horná 23, 974 00 Banská Bystrica, IČO: 36 032 867, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli Sro, vo vložke č. 5622/S, bez likvidácie.
  (from: 12/20/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 29.6.1998, podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/13/1998 until: 12/19/2005)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.4.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 2.
  (from: 06/05/2000 until: 12/19/2005)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.5.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 3.
  (from: 06/05/2001 until: 12/19/2005)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person