Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40519/B

Business name: 
INOVE, s. r. o.
  (from: 05/23/2013)
Registered seat: 
Pšeničná 10
Bratislava 821 06
  (from: 12/17/2016)
Identification number (IČO): 
36 357 944
  (from: 05/06/2006)
Date of entry: 
05/06/2006
  (from: 05/06/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/06/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/06/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/06/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/06/2006)
nákup a predaj výpočtovej techniky
  (from: 05/06/2006)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/06/2006)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 05/06/2006)
zhotovovanie a spracovanie www stránok a ich následná aktualizácia
  (from: 05/06/2006)
počítačové spracovanie videa a zvuku
  (from: 05/06/2006)
návrh a optimalizácia informačných technológií
  (from: 05/06/2006)
registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie
  (from: 05/06/2006)
výroba, predaj, požičiavanie nosičov zvukovo-obrazových záznamov so súhlasom autora
  (from: 05/06/2006)
grafické práce, zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
  (from: 05/06/2006)
záznam a archivácia dát na CD-ROM
  (from: 05/06/2006)
systémová údržba software
  (from: 05/06/2006)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 05/06/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, služieb a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/06/2006)
administratívne práce
  (from: 05/06/2006)
manipulácia s tovarom
  (from: 05/06/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/06/2006)
poradenstvo v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/06/2006)
organizovanie, usporadúvanie a zabezpečovanie obchodnopredajných výstav, trhov, prehliadok, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
  (from: 05/06/2006)
Partners: 
Marián Bayer
Nemecká dolina 10910/34
Bratislava - mestská časť Vajnory 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/07/2022)
Jozef Fašung
Pezinská 665/113
Vinosady 902 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Adrián Bayer
Nemecká dolina 10910/34
Bratislava - mestská časť Vajnory 841 05
Slovak Republic
  (from: 09/07/2022)
Contribution of each member: 
Marián Bayer
Amount of investment: 1 327 EUR Paid up: 1 327 EUR
  (from: 09/07/2022)
Jozef Fašung
Amount of investment: 3 985 EUR Paid up: 3 985 EUR
  (from: 05/24/2022)
Adrián Bayer
Amount of investment: 1 327 EUR Paid up: 1 327 EUR
  (from: 09/07/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/17/2019)
Jozef Fašung
Pezinská 665/113
Vinosady 902 01
From: 12/07/2016
  (from: 10/17/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a menu a priezvisku konateľ pripojí svoj podpis.
  (from: 05/06/2006)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 10/27/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.04.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 05/06/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.05.2007 o zmene sídla spoločnosti.
  (from: 06/02/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.11.2010 o zmene obchodného mena: XAYA, s.r.o. na nové obchodné meno: SUNAEON, s. r. o..
  (from: 11/24/2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.05.2013. Zmena obchodného mena z pôvodného SUNAEON, s. r. o. na nové INOVE, s. r. o.
  (from: 05/23/2013)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2015.
  (from: 11/20/2015)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person