Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9014/V

Business name: 
O.S.T. Konstrukcion, s.r.o.
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Registered seat: 
Slovenskej jednoty 10
Košice 1 040 00
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Identification number (IČO): 
36 170 097
  (from: 02/11/1997)
Date of entry: 
02/11/1997
  (from: 02/11/1997)
Person dissolved from: 
17. 6. 2005
  (from: 06/24/2005)
Date of deletion: 
06/24/2005
  (from: 06/24/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/24/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: O.S.T. Konstrukcion, s.r.o. Sídlo: 040 01 Košice, Slovenskej jednoty 10 IČO: 36 170 097 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 60/03-25 zo dňa 5.5.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.6.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 06/24/2005)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person