Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9014/V

Business name: 
O.S.T. Konstrukcion, s.r.o.
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Registered seat: 
Slovenskej jednoty 10
Košice 1 040 00
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Identification number (IČO): 
36 170 097
  (from: 02/11/1997)
Date of entry: 
02/11/1997
  (from: 02/11/1997)
Person dissolved from: 
17. 6. 2005
  (from: 06/24/2005)
Date of deletion: 
06/24/2005
  (from: 06/24/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/24/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/11/1997)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo v oblasti predmetu podnikania (mimo ekonomického, organizačného a účtovného poradenstva)
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
kovoobrábanie
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
výroba kovových konštrukcií a ich častí, kovových tovarov, obalov a prepravných kontajnerov
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
výroba píliarska, drevených obalov a jednoduchých výrobkov z dreva
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
obchodná činnosť so surovinami, materiálmi, polotovarmi, hotovými výrobkami stavebného, železiarskeho, drevárskeho, strojárskeho, elektrotechnického, spotrebného, odevného, kožiarskeho, obuvníckeho, textilného, drogériového, poľnohospodárskeho, potravinárskeho, reklamného, propagačného charakteru a pôvodu, s automobilmi, samohybnými strojmi, ich príslušenstvami, komponentami, náhradnými dielmi, náradím, súvisiacimi prostriedkami ich ošetrenia a ich doplnkami
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
leasing spojený s financovaním
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
prenájom nehnuteľného a hnuteľného majetku
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
predaj na priamu konzumáciu:
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
nealkoholických, priemyselne vyrábaných mliečnych koktailov, vína, piva, destilátov, zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
tepelne rýchlo upravovaných výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Partners: 
Weber Hans Holger
Kronbergweg 31
Naumburg
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Jensen Jürgen Detlef
Ringstrasse 34
Rosenthal
Spolková republika Nemecko
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Contribution of each member: 
Weber Hans Holger
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Jensen Jürgen Detlef
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Mgr. Ingrid Takáčová
J. Grešáka 2877/20
Bardejov
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: O.S.T. Konstrukcion, s.r.o. Sídlo: 040 01 Košice, Slovenskej jednoty 10 IČO: 36 170 097 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 4K 60/03-25 zo dňa 5.5.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 17.6.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 06/24/2005)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.1.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zákona č. 513/91 Zb. Zahraničný kapitál: 100 % SRN
  (from: 02/11/1997 until: 06/23/2005)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person