Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1377/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SHIFT CAPITAL, a.s.
  (from: 12/10/2013)
Registered seat: 
Tomášikova 64
Bratislava 831 04
  (from: 12/10/2013)
Identification number (IČO): 
36 607 070
  (from: 05/11/2006)
Date of entry: 
05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/11/2006)
Objects of the company: 
výroba elektrickej energie do inštalovaného výkonu 5 MW
  (from: 05/11/2006)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2006)
poradenská a konzultačná činnosť a spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie
  (from: 05/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektov technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 05/11/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/11/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/11/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/11/2006)
počítačové služby
  (from: 12/10/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/10/2013)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/10/2013)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/10/2013)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/10/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/10/2013)
poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, logistických a koordinačných služieb pri obchodnej činnosti
  (from: 12/10/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/10/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/10/2013)
finančný leasing
  (from: 12/10/2013)
činnosť stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
  (from: 12/10/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2006)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - člen predstavenstva
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Helena Oravcová - člen predstavenstva
A. Štefanku 897/4
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Filip Černák - predseda predstavenstva
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne, určení valným zhromaždením tým, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/11/2006)
Capital: 
132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 10/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií alebo práv spoločnosti sa musí uskutočniť cestou verejnej listiny a musí sa oznámiť spoločnosti s uvedením podmienok prevodu.
  (from: 10/29/2009)
Stockholder: 
SITNO HOLDING, a.s.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
  (from: 08/29/2013)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Magyarics
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1863/1
Bratislva 841 01
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Marián Tkáč
Baštová 342/1
Bratislava 811 03
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person