Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1377/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SHIFT CAPITAL, a.s.
  (from: 12/10/2013)
EOLICA Slovensko, a.s.
  (from: 05/11/2006 until: 12/09/2013)
Registered seat: 
Tomášikova 64
Bratislava 831 04
  (from: 12/10/2013)
Murgašova 3
Košice 040 01
  (from: 02/29/2012 until: 12/09/2013)
Mäsiarska 57
Košice 040 01
  (from: 04/11/2008 until: 02/28/2012)
Zámočnícka 6
Košice 1 040 01
  (from: 12/21/2006 until: 04/10/2008)
Pri Salaši 2/1132
Košice 040 17
  (from: 05/11/2006 until: 12/20/2006)
Identification number (IČO): 
36 607 070
  (from: 05/11/2006)
Date of entry: 
05/11/2006
  (from: 05/11/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/11/2006)
Objects of the company: 
výroba elektrickej energie do inštalovaného výkonu 5 MW
  (from: 05/11/2006)
podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2006)
poradenská a konzultačná činnosť a spracovanie projektov na čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie
  (from: 05/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/11/2006)
vypracovanie dokumentácie a projektov technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 05/11/2006)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/11/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/11/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/11/2006)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 05/11/2006)
počítačové služby
  (from: 12/10/2013)
služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/10/2013)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/10/2013)
nakladanie s výsledkami duševnej tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 12/10/2013)
organizovanie kurzov, seminárov a školení
  (from: 12/10/2013)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/2013)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 12/10/2013)
poskytovanie informačných, konzultačných, poradenských, logistických a koordinačných služieb pri obchodnej činnosti
  (from: 12/10/2013)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/10/2013)
reklamné a marketingové služby
  (from: 12/10/2013)
finančný leasing
  (from: 12/10/2013)
činnosť stredísk poskytujúcich služby prostredníctvom telefónu - call centrá
  (from: 12/10/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2006)
Ing. Ľudovít Černák , CSc. - člen predstavenstva
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Helena Oravcová - člen predstavenstva
A. Štefanku 897/4
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Filip Černák - predseda predstavenstva
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Rastislav Aschmann - člen predstavenstva
Stierova 11/1117
Košice 040 11
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 04/10/2008)
Ing. Rastislav Aschmann - člen predstavenstva
Stierova 11/1117
Košice 040 11
From: 05/11/2006 Until: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 04/10/2008)
Ángel Díaz Pino - člen predstavenstva
Námestie Slobody 26
Bratislava 811 06
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 02/28/2012)
Ángel Díaz Pino - člen predstavenstva
Námestie Slobody 26
Bratislava 811 06
From: 05/11/2006 Until: 10/25/2010
  (from: 02/29/2012 until: 02/28/2012)
Ing. Peter Koči - člen
Agátova 490/41
Košice 040 14
From: 11/27/2006
  (from: 12/21/2006 until: 10/28/2009)
Ing. Peter Koči - člen
Agátova 490/41
Košice 040 14
From: 11/27/2006 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Ing. Jozef Širotňák - člen predstavenstva
Bratislavská 58/1644
Košice 040 11
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 12/20/2006)
Ing. Jozef Širotňák - člen predstavenstva
Bratislavská 58/1644
Košice 040 11
From: 05/11/2006 Until: 11/27/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Ľudovít Černák - člen predstavenstva
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 03/01/2011 Until: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Ľudovít Černák - člen predstavenstva
Buková 2808/8
Bratislava 811 06
From: 03/01/2011
  (from: 02/29/2012 until: 12/09/2013)
Ángel De la Fuente Llanos - člen predstavenstva
Calle Sancho Ramírez 7
Pamplona 310 08
Španielsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 06/18/2007)
Ángel De la Fuente Llanos - člen predstavenstva
Calle Sancho Ramírez 7
Pamplona 310 08
Španielsko
From: 05/11/2006 Until: 04/24/2007
  (from: 06/19/2007 until: 06/18/2007)
Mariano Oliver Gómez - člen
Avenida de la Estación 4
Buňuel 31 540
Španielsko
From: 04/24/2007
  (from: 06/19/2007 until: 04/10/2008)
Ernesto Oliver Gómez - člen predstavenstva
Calle Vincente Berdusán 1
Tudela 315 00
Španielsko
From: 05/11/2006 Until: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 04/10/2008)
Mariano Oliver Gómez - člen
Avenida de la Estación 4
Buňuel 31 540
Španielsko
From: 04/24/2007 Until: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 04/10/2008)
Mariano Oliver Gómez - predseda
Avenida de la Estación 4
Buňuel 31 540
Španielsko
From: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 10/28/2009)
Luis Oliver Gómez - člen predstavenstva
Avenida Zaragoza 23
Tudela 315 00
Španielsko
From: 05/11/2006 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Mariano Oliver Gómez - predseda
Avenida de la Estación 4
Buňuel 31 540
Španielsko
From: 03/05/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Ernesto Oliver Gómez - člen predstavenstva
Calle Vincente Berdusán 1
Tudela 315 00
Španielsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 04/10/2008)
Luis Oliver Gómez - člen predstavenstva
Avenida Zaragoza 23
Tudela 315 00
Španielsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 10/28/2009)
Francisco José Irribaren Fentanes - člen
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 03/05/2008 Until: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Francisco José Irribaren Fentanes - predseda
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009 Until: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Fernando Erviti Cubillo - člen
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009 Until: 08/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Alejandro Labarga Galindo - člen
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009 Until: 08/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Francisco José Irribaren Fentanes - člen
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 12/09/2013)
Francisco José Irribaren Fentanes - predseda
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 12/09/2013)
Fernando Erviti Cubillo - člen
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 12/09/2013)
Alejandro Labarga Galindo - člen
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 12/09/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať dvaja členovia predstavenstva spoločne, určení valným zhromaždením tým, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/11/2006)
Capital: 
132 776 EUR Paid up: 132 776 EUR
  (from: 10/29/2009)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 04/11/2008 until: 10/28/2009)
2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 05/11/2006 until: 04/10/2008)
Shares: 
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,94 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií alebo práv spoločnosti sa musí uskutočniť cestou verejnej listiny a musí sa oznámiť spoločnosti s uvedením podmienok prevodu.
  (from: 10/29/2009)
Number of shares: 400
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií alebo práv spoločnosti sa musí uskutočniť cestou verejnej listiny a musí sa oznámiť spoločnosti s uvedením podmienok prevodu.
  (from: 04/11/2008 until: 10/28/2009)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií alebo práv spoločnosti sa musí uskutočniť cestou verejnej listiny a musí sa oznámiť spoločnosti s uvedením podmienok prevodu.
  (from: 12/21/2006 until: 04/10/2008)
Number of shares: 200
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Každý prevod akcií alebo práv spoločnosti sa musí uskutočniť cestou verejnej listiny a musí sa oznámiť spoločnosti s uvedením podmienok prevodu.
  (from: 05/11/2006 until: 12/20/2006)
Stockholder: 
SITNO HOLDING, a.s.
Zechenterova 328/5
Kremnica 967 01
  (from: 08/29/2013)
Supervisory board: 
Ing. Tomáš Magyarics
Škovránčia 2956/1
Bratislava 811 06
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Jana Rakická
Janka Alexyho 1863/1
Bratislva 841 01
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Marián Tkáč
Baštová 342/1
Bratislava 811 03
From: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013)
Ing. Viktor Kollár - člen
Jesenná 14
Košice 040 01
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 04/10/2008)
Ing. Viktor Kollár - člen
Jesenná 14
Košice 040 01
From: 05/11/2006 Until: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 04/10/2008)
Ing. Rastislav Konček
Agátova 43
Košice 040 14
From: 03/05/2008
  (from: 04/11/2008 until: 10/28/2009)
Ing. Rastislav Konček
Agátova 43
Košice 040 14
From: 03/05/2008 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Ing. Gustáv Hulík , PhD. - člen
L. Novomeského 1
Košice 040 11
From: 05/11/2006 Until: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Ing. Miroslav Kark
Popradská 258/84D
Košice 040 11
From: 10/01/2009 Until: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Ing. Gustáv Hulík , PhD. - člen
L. Novomeského 1
Košice 040 11
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 12/09/2013)
Ing. Miroslav Kark
Popradská 258/84D
Košice 040 11
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 12/09/2013)
Félix Francisco Guillén Archambault - člen
Paseo Capitán Lopez Orduňa 32 D
Las Palmas de Gran Canaria 350 14
Španielsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 12/20/2006)
Félix Francisco Guillén Archambault - člen
Paseo Capitán Lopez Orduňa 32 D
Las Palmas de Gran Canaria 350 14
Španielsko
From: 05/11/2006 Until: 11/27/2006
  (from: 12/21/2006 until: 12/20/2006)
Alejandro Labarga Galindo
Frauca 13
Tudela - Navarra 31 500
Španielsko
From: 11/27/2006
  (from: 12/21/2006 until: 10/28/2009)
Alejandro Labarga Galindo
Frauca 13
Tudela - Navarra 31 500
Španielsko
From: 11/27/2006 Until: 09/30/2009
  (from: 10/29/2009 until: 10/28/2009)
Alberto Orejana Martin
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009
  (from: 10/29/2009 until: 02/28/2012)
Alberto Orejana Martin
Calle Frauca 13
Tudela 315 00
Španielsko
From: 10/01/2009 Until: 11/09/2010
  (from: 02/29/2012 until: 02/28/2012)
Sergio Aranguren Herrera
Calle Frauca 13
Tudela - Navarra 315 00
Španielske kráľovstvo
From: 03/01/2011 Until: 09/04/2013
  (from: 12/10/2013 until: 12/09/2013)
Sergio Aranguren Herrera
Calle Frauca 13
Tudela - Navarra 315 00
Španielske kráľovstvo
From: 03/01/2011
  (from: 02/29/2012 until: 12/09/2013)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person