Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5281/B

Business name: 
KOMERCIAL Export - Import Group spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 01/12/2007)
KOMERCIAL Export - Import Group spol. s r.o.
  (from: 06/18/1993 until: 01/11/2007)
Registered seat: 
Gogoľova 18
Bratislava 852 02
  (from: 06/18/1993)
Identification number (IČO): 
31 352 855
  (from: 06/18/1993)
Date of entry: 
06/18/1993
  (from: 06/18/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/18/1993)
Objects of the company: 
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/18/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/18/1993)
poskytovanie software
  (from: 06/18/1993)
inžinierska činnosť v oblasti strojárenskej výroby
  (from: 06/18/1993)
reklama a propagácia
  (from: 06/18/1993)
Partners: 
Ing. Igor Michalec
Hálova 17
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1993)
Ing. Roman Šmondrk
Andrusovova 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1993)
Ing. Igor Jablonka
Cyprichova 58
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/18/1993)
Contribution of each member: 
Ing. Igor Michalec
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 06/18/1993)
Ing. Roman Šmondrk
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/18/1993)
Ing. Igor Jablonka
Amount of investment: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 45 000 Sk
  (from: 06/18/1993)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/06/2001)
konatelia
  (from: 06/18/1993 until: 02/05/2001)
Ing. Igor Jablonka
Cyprichova 58
Bratislava
  (from: 09/11/2018)
Ing. Igor Jablonka
Cyprichova 58
Bratislava
  (from: 06/18/1993 until: 02/05/2001)
Ing. Igor Michalec
Hálova 17
Bratislava
  (from: 06/18/1993 until: 02/05/2001)
Ing. Igor Jablonka
Cyprichova 58
Bratislava
  (from: 02/06/2001 until: 09/10/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje navonok a podpisuje sa za ňu konateľ.
  (from: 02/06/2001)
Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú za ňu konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/18/1993 until: 02/05/2001)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/18/1993)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/29/2006
  (from: 01/12/2007)
 Liquidators:
Ing. Igor Jablonka
Cyprichova 58
Bratislava 831 05
From: 11/29/2006
  (from: 09/11/2018)
 Liquidators:
Ing. Igor Jablonka
Cyprichova 58
Bratislava 831 05
From: 11/29/2006
  (from: 01/12/2007 until: 09/10/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 01/12/2007)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1993 podľa ust. § 57, 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 10856
  (from: 06/18/1993)
Odstúpenie z funkcie konateľa v zmysle ust. § 66 Obchodného zákonníka.
  (from: 02/06/2001)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/470/2005 zo dňa 04.09.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.11.2006 bola obchodná spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 01/12/2007)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person