Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12123/R

Business name: 
D.P.S. spol. s r.o.
  (from: 06/27/2000)
Registered seat: 
259
Sverepec 017 01
  (from: 06/27/2000)
Identification number (IČO): 
36 313 661
  (from: 06/27/2000)
Date of entry: 
06/27/2000
  (from: 06/27/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/27/2000)
Objects of the company: 
výroba škvárobetónových tvárnic
  (from: 06/27/2000)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/27/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/27/2000)
staviteľ, vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
  (from: 06/27/2000)
prenájom nehnuteľností, strojov a zariadení
  (from: 06/27/2000)
úprava a údržba verejných priestranstiev
  (from: 06/27/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/27/2000)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/05/2005)
porez dreva
  (from: 07/28/2006)
výroba píliarska
  (from: 07/28/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/28/2006)
Partners: 
Iveta Blahová
209
Sverepec 017 01
Slovak Republic
  (from: 06/19/2010)
Obec Sverepec IČO: 00 692 263
215
Sverepec 017 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/2007 until: 06/18/2010)
Obec Sverepec IČO: 00 692 263
Sverepec
Slovak Republic
  (from: 06/27/2000 until: 09/13/2007)
Contribution of each member: 
Iveta Blahová
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/19/2010)
Obec Sverepec
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/27/2000 until: 09/13/2007)
Obec Sverepec
Amount of investment: 8 900 000 Sk Paid up: 8 900 000 Sk
  (from: 09/14/2007 until: 06/18/2009)
Obec Sverepec
Amount of investment: 295 425,87 EUR Paid up: 295 425,87 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 05/24/2010)
Obec Sverepec
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/25/2010 until: 06/18/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/20/2008)
Individual managing director
  (from: 11/13/2000 until: 03/19/2008)
konatelia
  (from: 06/27/2000 until: 11/12/2000)
Iveta Blahová
209
Sverepec 017 01
From: 11/30/2009
  (from: 12/17/2009)
Miroslav Baránek
59
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 11/12/2000)
Juraj Kallo
4
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008
  (from: 03/20/2008 until: 06/18/2009)
Juraj Kallo
4
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008 Until: 05/27/2009
  (from: 06/19/2009 until: 06/18/2009)
Ľubomír Križan
69
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 02/28/2005)
Ľubomír Križan
69
Sverepec 017 01
From: 06/27/2000
  (from: 03/01/2005 until: 03/19/2008)
Ľubomír Križan
69
Sverepec 017 01
From: 06/27/2000 Until: 02/29/2008
  (from: 03/20/2008 until: 03/19/2008)
Ľubomír Križan
69
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008
  (from: 03/20/2008 until: 12/16/2009)
Ľubomír Križan
69
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008 Until: 11/25/2009
  (from: 12/17/2009 until: 12/16/2009)
Emil Ondráš
182
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008
  (from: 03/20/2008 until: 06/18/2009)
Emil Ondráš
182
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008 Until: 05/27/2009
  (from: 06/19/2009 until: 06/18/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti, samostatne.
  (from: 06/19/2009)
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia, ktorí konajú a podpisujú za ňu vždy spoločne.
  (from: 03/20/2008 until: 06/18/2009)
Spoločnosť navonok zastupuje a za ňu podpisuje konateľ spoločnosti, samostatne.
  (from: 11/13/2000 until: 03/19/2008)
Spoločnosť navonok zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spoločnosti, každý samostatne s výnimkou pracovných úkonov pri prevodoch nehnuteľností, uzatváraní záložných zmlúv o predaji podniku alebo jeho časti, kde spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 06/27/2000 until: 11/12/2000)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 05/25/2010)
295 425,87 EUR Paid up: 295 425,87 EUR
  (from: 06/19/2009 until: 05/24/2010)
8 900 000 Sk Paid up: 8 900 000 Sk
  (from: 09/14/2007 until: 06/18/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/01/2005 until: 09/13/2007)
Supervisory board: 
Jozef Baránek - člen
31
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 06/29/2003)
Jaroslav Biel - predseda
50
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 11/20/2001)
Milan Blaho - člen
291
Sverepec
  (from: 11/21/2001 until: 03/04/2005)
Milan Blaho - člen
291
Sverepec 017 01
From: 11/21/2001
  (from: 03/05/2005 until: 03/26/2007)
Milan Blaho - člen
291
Sverepec 017 01
From: 11/21/2001 Until: 01/15/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Milan Gombár - člen
110
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 03/04/2005)
Milan Gombár - člen
110
Sverepec 017 01
From: 06/27/2000
  (from: 03/05/2005 until: 03/26/2007)
Milan Gombár - člen
110
Sverepec 017 01
From: 06/27/2000 Until: 01/15/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Štefan Hôrkový - predseda
184
Sverepec 017 01
From: 12/18/2004
  (from: 03/05/2005 until: 03/26/2007)
Štefan Hôrkový - predseda
184
Sverepec 017 01
From: 12/18/2004 Until: 01/15/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Miroslav Illo - člen
273
Sverepec
  (from: 06/30/2003 until: 03/04/2005)
Miroslav Illo - člen
273
Sverepec 017 01
From: 06/30/2003
  (from: 03/05/2005 until: 03/26/2007)
Miroslav Illo - člen
273
Sverepec 017 01
From: 06/30/2003 Until: 01/15/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Juraj Kallo
Sverepec 4
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/19/2008)
Juraj Kallo
Sverepec 4
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007 Until: 02/29/2008
  (from: 03/20/2008 until: 03/19/2008)
František Martoň - člen
257
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 03/04/2005)
František Martoň - člen
257
Sverepec 017 01
From: 06/27/2000
  (from: 03/05/2005 until: 03/26/2007)
František Martoň - člen
257
Sverepec 017 01
From: 06/27/2000 Until: 01/15/2007
  (from: 03/27/2007 until: 03/26/2007)
Jarmila Pihíková - člen
306
Sverepec
  (from: 06/27/2000 until: 11/20/2001)
Jarmila Pihíková - predseda
306
Sverepec
  (from: 11/21/2001 until: 03/04/2005)
Jarmila Pihíková - predseda
306
Sverepec
Until: 12/17/2004
  (from: 03/05/2005 until: 03/04/2005)
Jozef Baránek
Sverepec 31
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007 Until: 06/14/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
Štefan Hôrkový
Sverepec 184
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007 Until: 06/09/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
František Drozd
Sverepec 233
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007 Until: 06/08/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
František Martoň
Sverepec 257
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007 Until: 06/08/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
Pavol Križan
225
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008 Until: 06/09/2010
  (from: 06/19/2010 until: 06/18/2010)
Jozef Baránek
Sverepec 31
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 06/18/2010)
Štefan Hôrkový
Sverepec 184
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 06/18/2010)
František Drozd
Sverepec 233
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 06/18/2010)
František Martoň
Sverepec 257
Sverepec 017 01
From: 01/16/2007
  (from: 03/27/2007 until: 06/18/2010)
Pavol Križan
225
Sverepec 017 01
From: 03/01/2008
  (from: 03/20/2008 until: 06/18/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 191/99, NZ 158/99 zo dňa 20.7.1999 v znení dodatku č.1 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 208/99 zo dňa 16.8.1999 a dodatku č.2 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 92/2000, NZ 91/2000 zo dňa 17.4.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/27/2000)
Valné zhromaždenie dňa 23.10.2000 odvolalo z funkcie konateľa spoločnosti a schválilo Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine spísaný notárskou zápisnicou N 211/2000, NZ 215/2000 zo dňa 23.10.2000.
  (from: 11/13/2000)
Valné zhromaždenie dňa 15.10.2001 schválilo zmeny v dozornej rade. Dodatok č.4 (notárska zápisnica N 228/2001, NZ 232/2001 zo dňa 15.10.2001) k zakladateľskej listine.
  (from: 11/21/2001)
Valné zhromaždenie dňa 10.01.2003 schválilo zmenu člena dozornej rady spoločnosti. Úplné nové znenie zakladateľskej listiny spísané notárskou zápisnicou N 57/2003, NZ 26081/2003 dňa 09.04.2003.
  (from: 06/30/2003)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person