Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  795/R

Business name: 
R.A.L., s.r.o.
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
Registered seat: 
Súvoz 1
Trenčín 911 01
  (from: 09/09/1996 until: 06/29/2011)
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 09/13/1995 until: 09/08/1996)
Identification number (IČO): 
34 127 259
  (from: 09/13/1995)
Date of entry: 
09/13/1995
  (from: 09/13/1995)
Person dissolved from: 
19.4.2011
  (from: 06/30/2011)
Date of deletion: 
06/30/2011
  (from: 06/30/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/30/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/13/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
reklamné činnosti
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
výroba plastových výrobkov
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
výroba drobných kovových výrobkov
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
Partners: 
Bortolo Da Pra
Via Giongione 8
Treviso Cornuda 310 41
Talianska republika
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
Contribution of each member: 
Bortolo Da Pra
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/02/1997 until: 06/29/2011)
konatelia
  (from: 02/25/1997 until: 09/01/1997)
Individual managing director
  (from: 09/13/1995 until: 02/24/1997)
Juraj Cíbik
Jánošíkova 121/7
Trenčín - Istebník
  (from: 09/09/1996 until: 09/01/1997)
Mgr. Monika ZUBALOVÁ
Vážska 20
Trenčín
  (from: 09/13/1995 until: 09/08/1996)
Bortolo Da Pra
Via Viongione 8
Treviso Cornuda 310 41
Talianska republika
residence in the Slovak Republic :
Jánošíkova 121/7
Trenčín - Istebník
  (from: 02/25/1997 until: 06/29/2011)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/02/1997 until: 06/29/2011)
Menom spoločnosti sú konatelia oprávnení ako štatutárni zástupcovia konať takto : Konateľ Bortoto Da Pra je oprávnený konať vo všetkých veciach spoločnosti samostatne. Konateľ Juraj Cíbik je oprávnený konať menom spoločnosti len spoločne s konateľom Bartolom Da Pra, prípadne na základe osobitnej plnej moci pre každý osobitný prípad podpísanej /overený podpis/ Bortolom Da Pra.
  (from: 02/25/1997 until: 09/01/1997)
Menom spoločnosti samostatne koná konateľ.
  (from: 09/13/1995 until: 02/24/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 36CbR/43/2005-72 zo dňa 09.08.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.04.2011, súd rozhodol o zrušení spoločnosti bez likvidácie.
  (from: 06/30/2011)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 18. 08. 1995 podľa §§ 56-75 a §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 4534
  (from: 09/13/1995 until: 06/29/2011)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice zo dňa 06.05.1996 č. N 137/96, NZ 141/96. Stary spis: S.r.o. 4534
  (from: 09/09/1996 until: 06/29/2011)
Rozhodnutím spoločníka vo forme notárskej zápisnice N 57/96, NZ 57/96 zo dňa 30.09.1996 došlo k dodatku zakladateľskej listiny.
  (from: 02/25/1997 until: 06/29/2011)
Spoločník notárskou zápisnicou N 171/97, NZ 175/97 zo dňa 28.07.1997 prijal dodatok k zakladateľskej listine.
  (from: 09/02/1997 until: 06/29/2011)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person