Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10529/L

Business name: 
BRA-VUR, a.s.
  (from: 05/11/2006)
Registered seat: 
Ulica za mostom 4
Vrútky 038 61
  (from: 05/11/2006)
Identification number (IČO): 
31 605 842
  (from: 05/11/2006)
Date of entry: 
05/02/1994
  (from: 05/11/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/11/2006)
Objects of the company: 
obchodná činnosť (mimo koncesií)
  (from: 05/11/2006)
správa nehnuteľností na základe honoráru, alebo kontraktu
  (from: 05/11/2006)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/11/2006)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 05/11/2006)
banská činnosť
  (from: 05/11/2006)
otvárka, príprava a dobývanie ložísk
  (from: 05/11/2006)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 05/11/2006)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 05/11/2006)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach
  (from: 05/11/2006)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 07/04/2006)
osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 07/04/2006)
výroba a predaj betónových zmesí a transportovaného betónu
  (from: 07/04/2006)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 07/04/2006)
výroba produktov z betónu
  (from: 07/04/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/27/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/27/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/27/2012)
administratívne služby
  (from: 06/27/2012)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/27/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 06/27/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/27/2012)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/20/2014)
prevádzkovanie tržníc a parkovísk
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
ubytovacie a rekreačné služby (bez stravovania)
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
prepravné, dopravné služby v oblasti prepravy osôb, materiálov a surovín - nepravidelná cestná osobná a nákladná doprava
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
verejné stravovanie
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
správa verejného osvetlenia
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
správa a údržba verejnej zelene
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
výstavba, údržba a správa mestských komu- nikácií a verejných priestranstiev, vrátane zimnej údržby mestských komunikácií a údržby a inštalácie dopravného značenia
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
mechanizované a ručné čistenie mestských komunikácií, verejných priestranstiev a kanalizačných vpustí pre odvod dažďových vôd z mestských komunikácií
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
demontáž, montáž, opravy cestných zvodidiel a zábradlí
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
administratívne služby
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk, zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov, úprava a zušľachťovanie nerastov súvisiace s ich dobývaním, zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri vyššie uvedených činnostiach, dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom s ročnou ťažbou do 500 000 ton
  (from: 12/02/2011 until: 12/07/2011)
oprava a úprava elektrických strojov a prístrojov
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
prevádzkovanie cintorínov
  (from: 05/11/2006 until: 09/08/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/11/2006)
Ing. Peter Kolodej - predseda
Sídlisko 125/8
Tvrdošín 027 44
From: 10/16/2017
  (from: 10/17/2017)
Ing. Miroslav Žák - člen
Komenského 2620/52
Žilina 010 01
From: 10/16/2017
  (from: 10/17/2017)
Ing. Rudolf Bambuch - člen
Partizánska 2034/38
Zvolen 960 01
From: 06/02/2009
  (from: 07/03/2009 until: 09/18/2009)
Ing. Rudolf Bambuch - člen
Partizánska 2034/38
Zvolen 960 01
From: 06/02/2009 Until: 09/02/2009
  (from: 09/19/2009 until: 09/18/2009)
Ing. Jozef Hric
Nová Lehota 119
Handlová 972 51
From: 03/05/2015
  (from: 03/31/2015 until: 10/16/2017)
Ing. Jozef Hric
Nová Lehota 119
Handlová 972 51
From: 03/05/2015 Until: 10/15/2017
  (from: 10/17/2017 until: 10/16/2017)
Reto Leuenberger - podpredseda
Fägswillerstrasse 59
Rüti 8630
Švajčiarsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 10/23/2007)
Reto Leuenberger - podpredseda
Fägswillerstrasse 59
Rüti 8630
Švajčiarsko
From: 05/11/2006 Until: 05/09/2007
  (from: 10/24/2007 until: 10/23/2007)
Ing. Milan Maťaš - člen
Aténska 1
Košice
From: 05/11/2006
  (from: 07/04/2006 until: 09/18/2009)
Ing. Milan Maťaš - člen
Aténska 1
Košice
From: 05/11/2006 Until: 09/02/2009
  (from: 09/19/2009 until: 09/18/2009)
Ing. Milan Maťaš - predseda
Aténska 1
Košice
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 07/03/2006)
Ing. Milan Maťaš - predseda
Súľovská 19
Bratislava 821 05
From: 09/02/2009
  (from: 09/19/2009 until: 07/11/2011)
Ing. Milan Maťaš - predseda
Súľovská 19
Bratislava 821 05
From: 09/02/2009 Until: 06/15/2011
  (from: 07/12/2011 until: 07/11/2011)
Ing. Pavol Puškáš - predseda
Záhumenná 14
Bratislava
From: 06/07/2006
  (from: 07/04/2006 until: 07/02/2009)
Ing. Pavol Puškáš - predseda
Záhumenná 14
Bratislava
From: 06/07/2006 Until: 05/25/2009
  (from: 07/03/2009 until: 07/02/2009)
Ing. Pavol Puškáš - predseda
Záhumenná 14
Bratislava 851 10
From: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 10/16/2017)
Ing. Pavol Puškáš - predseda
Záhumenná 14
Bratislava 851 10
From: 07/22/2011 Until: 10/15/2017
  (from: 10/17/2017 until: 10/16/2017)
Ing. Štefan Svetko - člen
30
Mojš
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Štefan Svetko - člen
30
Mojš
From: 05/11/2006 Until: 09/12/2006
  (from: 10/11/2006 until: 10/10/2006)
Ing. Miroslav Száraz - člen
Bystrička 61
Martin
From: 11/13/2007
  (from: 12/18/2007 until: 09/18/2009)
Ing. Miroslav Száraz - člen
Bystrička 61
Martin
From: 11/13/2007 Until: 09/02/2009
  (from: 09/19/2009 until: 09/18/2009)
Miroslav Žák - podpredseda
L. Novomeského 1217/84
Senica 905 01
From: 09/02/2009
  (from: 09/19/2009 until: 08/18/2011)
Ing. Miroslav Žák - podpredseda
Slivková 1930/46
Bernolákovo 900 27
From: 09/02/2009
  (from: 08/19/2011 until: 12/07/2011)
Ing. Miroslav Žák - podpredseda
Slivková 1930/46
Bernolákovo 900 27
From: 09/02/2009 Until: 11/24/2011
  (from: 12/08/2011 until: 12/07/2011)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie, pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/31/2015)
Konať v mene spoločnosti je oprávnený jediný člen a zároveň predseda predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje ako predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a označeniu svojej funkcie "predseda predstavenstva", pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 12/08/2011 until: 03/30/2015)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať spoločne predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa uskutoční tak, že podpisujúca osoba k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/19/2009 until: 12/07/2011)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť je oprávnený konať a podpisovať za spoločnosť každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/11/2006 until: 09/18/2009)
Capital: 
136 000 EUR Paid up: 136 000 EUR
  (from: 07/03/2009)
4 000 000 Sk Paid up: 4 000 000 Sk
  (from: 05/11/2006 until: 07/02/2009)
Shares: 
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
Limitation of transferability of registered shares: K účinnosti prevodu akcií je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 07/03/2009)
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: K účinnosti prevodu akcií je potrebný súhlas dozornej rady spoločnosti.
  (from: 05/11/2006 until: 07/02/2009)
Stockholder: 
Marti Tunnel AG
Seedorffeldstrasse 21
Moosseedorf 3302
Švajčiarska konfederácia
  (from: 07/02/2022)
Marti Tunnel AG
Seedorffeldstrasse 21
Moosseedorf 3302
Švajčiarska konfederácia
  (from: 06/21/2018 until: 07/01/2022)
Marti Tunnelbau AG
Seedorffeldstrasse 21
Moosseedorf CH-3302
Švajčiarska konfederácia
  (from: 08/19/2011 until: 06/20/2018)
Supervisory board: 
Reto Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 11/25/2011
  (from: 07/02/2022)
Ing. Viera Palanová
481
Rosina 013 22
From: 03/22/2013
  (from: 05/21/2013)
Mgr. Marian Fridrichovský
Tallerova 7
Bratislava 811 02
From: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 12/07/2011)
Mgr. Marian Fridrichovský
Tallerova 7
Bratislava 811 02
From: 07/22/2011 Until: 11/24/2011
  (from: 12/08/2011 until: 12/07/2011)
Bruno Gisi
Stöckerenweg 7
Innerberg CH-3044
Švajčiarska konfederácia
From: 03/22/2013
  (from: 05/21/2013 until: 04/22/2021)
Bruno Gisi
Stöckerenweg 7
Innerberg CH-3044
Švajčiarska konfederácia
From: 03/22/2013 Until: 03/31/2021
  (from: 04/23/2021 until: 04/22/2021)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 09/22/2010)
Ing. Milan Kapusta
R. Viesta 29
Martin
From: 05/11/2006 Until: 09/01/2010
  (from: 09/23/2010 until: 09/22/2010)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 74
Bratislava
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 07/29/2011)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 74
Bratislava
From: 05/11/2006 Until: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 07/29/2011)
Bernhard Schleich
Risiweg 33
Meilen 8706
Švajčiarsko
From: 05/11/2006
  (from: 05/11/2006 until: 05/20/2013)
Bernhard Schleich
Risiweg 33
Meilen 8706
Švajčiarsko
From: 05/11/2006 Until: 03/21/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Rudolf Hugo Schmid
Schöngrundstrasse 81
Olten 4600
Švajčiarska konfederácia
From: 05/01/2012
  (from: 06/19/2012 until: 05/20/2013)
Rudolf Hugo Schmid
Schöngrundstrasse 81
Olten 4600
Švajčiarska konfederácia
From: 05/01/2012 Until: 03/21/2013
  (from: 05/21/2013 until: 05/20/2013)
Mgr. Radoslav Zigo
Kajakárska 12
Piešťany 921 01
From: 07/22/2011
  (from: 07/30/2011 until: 06/18/2012)
Mgr. Radoslav Zigo
Kajakárska 12
Piešťany 921 01
From: 07/22/2011 Until: 04/30/2012
  (from: 06/19/2012 until: 06/18/2012)
Reto Marti
Hardeggstrasse 10
Zürich CH-8049
Švajčiarska konfederácia
From: 11/25/2011
  (from: 12/08/2011 until: 07/01/2022)
Olivier Laurent Bőckli
route d´Eissy 19
Domdidier Ch-1564
Švajčiarska konfederácia
From: 04/01/2021
  (from: 04/23/2021)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti BRA-VUR, a.s. dňa 17.12.2015 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti BRA-VUR, a.s. so sídlom Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky, IČO: 31 605 842 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou LANGOV DVOR, s.r.o. so sídlom Ulica za mostom 4, 038 61 Vrútky, IČO: 44 687 745 ako zrušovanou spoločnosťou. Obchodná spoločnosť BRA-VUR, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločností LANGOV DVOR, s.r.o.
  (from: 01/22/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
LANGOV DVOR, s.r.o.
Ulica za mostom 4
Vrútky 038 61
  (from: 01/22/2016)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person