Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10130/N

Business name: 
Allegros, a.s.
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Registered seat: 
132
Belá 943 53
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Viedenská cesta 7
Bratislava 852 51
  (from: 07/01/1996 until: 11/16/1999)
Identification number (IČO): 
35 693 941
  (from: 07/01/1996)
Date of entry: 
07/01/1996
  (from: 07/01/1996)
Date of deletion: 
06/25/2004
  (from: 06/25/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/25/2004)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/01/1996)
Objects of the company: 
zastavárenská činnosť-záložne
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
leasing spojený s financovaním
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
nákup a predaj nehnuteľností
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
činnosť v oblasti nehnuteľností na základe honoráru a kontraktu
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
činnosť realitnej agentúry
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
podnikateľské poradenstvo-obchodné
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Monika Andrášová
Švermova 73
Štúrovo
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Štefan Dekáň - predseda predstavenstva
Belá 132
Nové Zámky
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Eleonóra Drahoňová
č. 94
Sielnica
  (from: 07/01/1996 until: 05/04/1999)
Oľga Kmeťová
Šmidkeho 2629/7
Trenčín
  (from: 05/05/1999 until: 11/16/1999)
Norbert Kráľ
č. 335
Bystrička
  (from: 07/01/1996 until: 05/04/1999)
Patrik Martov
Jána Halašu 2634/16
Trenčín
  (from: 05/05/1999 until: 11/16/1999)
Ing. Martin Matula
č. 287
Bystrička
  (from: 07/01/1996 until: 05/04/1999)
Drahoslava Nitrianska - predseda predstavenstva
Šmidkeho 2629/7
Trenčín
  (from: 05/05/1999 until: 11/16/1999)
Gabriel Štúgel
Jesenského 90/66
Štúrovo
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať predseda spoločnosti samostatne. Ďalší dvaja členovia predstavenstva sú oprávnení konať za spoločnosť samostatne iba v prípade, že nemôže konať predseda predstavenstva. Predseda a členovia konajú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Supervisory board: 
Dr. Ljuben Hagara
Žitavská č. 6
Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 05/04/1999)
Milan Mikuláš
Šmidkeho 2654/1
Trenčín
  (from: 05/05/1999 until: 11/16/1999)
Martin Nitriansky
Mateja Belu 40
Trenčín
  (from: 05/05/1999 until: 11/16/1999)
Ing. Rastislav Nitriansky
Nad lúčkami 45
Bratislava
  (from: 05/05/1999 until: 11/16/1999)
Ingrid Rácova
Šancová č. 50
Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 05/04/1999)
JUDr. Ondrej Škodler
ul. 29. augusta č. 9
Bratislava
  (from: 07/01/1996 until: 05/04/1999)
Peter Vojácsek - predseda
Dolná 1206/6
Štúrovo
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Imrich Mellen
Hviezdoslavova 2951/121
Nána
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Alexander Svitek
Hviezdoslavova 2950/119
Nána
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 43/02-63 zo dňa 10.03.2004 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, vložka č. 10130/N sa v y m a z á v a spoločnosť: Allegros, a.s., so sídlom Belá 132, IČO: 35 693 941, v zmysle § 68 ods. 2,4 Obchodného zákonníka, dňom 25.06.2004.
  (from: 06/25/2004)
Notárska zápisnica Nz 97/96 zo dňa 25.4.1996, o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/1996 until: 06/24/2004)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 21.4.1999 - notárska zápisnica N 188/99, Nz 175/99, zápisnica z predstavenstva zo dňa 21.4.1999.
  (from: 05/05/1999 until: 06/24/2004)
Zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti schválená valným zhromaždením dňa 31.5.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 254/99, Nz 240/99 a jej oprava k nej zo dňa 16.9.1999. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 25.6.1999. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 6.7.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 149/99, Nz 145/99.
  (from: 11/17/1999 until: 06/24/2004)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person