Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5688/S

Business name: 
S. V. C. s. r. o.
  (from: 03/17/2010 until: 09/26/2011)
Registered seat: 
Opatovská 183
Hontianske Moravce 962 71
  (from: 11/12/2010 until: 09/26/2011)
Identification number (IČO): 
36 033 537
  (from: 11/27/1998)
Date of entry: 
11/27/1998
  (from: 11/27/1998)
Person dissolved from: 
17.9.2011
  (from: 09/27/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 09/27/2011)
Date of deletion: 
09/27/2011
  (from: 09/27/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/27/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1998)
Capital: 
26 589 EUR Paid up: 26 589 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 09/26/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K 26/2011-71 zo dňa 23.08.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2011 bolo konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka S. V. C. s. r. o., so sídlom Opatovská 183, 962 71 Hontianske Moravce, IČO: 36 033 537 zastavené.
  (from: 09/27/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/07/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
EXTRADE, spol. s r.o.
Petra Jilemnického 22
Zvolen 960 01
  (from: 12/07/2010)
ROAD STAR, s.r.o.
Ondavská 18
Prešov - Solivar 080 05
  (from: 12/07/2010)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.12.2003 uzavretou podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi TRION, s.r.o. , Garbanka 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36033537 ako predávajúcim a Svanex gastro, s.r.o., Mládežnícka 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043958 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku predávajúceho - prevádzkárne Taverna Bella Pasta na adrese Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica kupujúcemu.
  (from: 02/18/2004)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person