Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5688/S

Business name: 
S. V. C. s. r. o.
  (from: 03/17/2010 until: 09/26/2011)
EuroColor, s.r.o.
  (from: 02/18/2004 until: 03/16/2010)
TRION, s.r.o.
  (from: 11/27/1998 until: 02/17/2004)
Registered seat: 
Opatovská 183
Hontianske Moravce 962 71
  (from: 11/12/2010 until: 09/26/2011)
T. G. Masaryka 325
Zvolen 960 01
  (from: 04/09/2010 until: 11/11/2010)
Prof. Sáru 5
Banská Bystrica 974 01
  (from: 03/17/2010 until: 04/08/2010)
Oravce 67
Poniky 976 33
  (from: 02/18/2004 until: 03/16/2010)
Garbanka 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/27/1998 until: 02/17/2004)
Identification number (IČO): 
36 033 537
  (from: 11/27/1998)
Date of entry: 
11/27/1998
  (from: 11/27/1998)
Person dissolved from: 
17.9.2011
  (from: 09/27/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
rozhodnutím konkurzného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 09/27/2011)
Date of deletion: 
09/27/2011
  (from: 09/27/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/27/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1998)
Objects of the company: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/27/1998 until: 04/08/2010)
prevádzkovanie biliardu a nevýherných zábavných automatov
  (from: 11/27/1998 until: 04/08/2010)
pohostinská činnosť
  (from: 11/27/1998 until: 02/17/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 02/18/2004 until: 04/08/2010)
technické poradenstvo a školiaca činosť v oblasti výpočtovej techniky a programovania
  (from: 02/18/2004 until: 04/08/2010)
ekonomické a organizačné poradenstvo
  (from: 02/18/2004 until: 04/08/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998 until: 09/26/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/27/1998 until: 09/26/2011)
sprostredkovanie obchodu, služieb a výroby
  (from: 11/27/1998 until: 09/26/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
poskytovanie informačných a reklamných služieb pomocou výpočtovej techniky
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
zemné výkopové práce
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
maliarske natieračské práce
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
Partners: 
Martin Lauko
Karola Salvu 8
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Jozef Poliak
Pieninská 21
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Ing. Vojtech Švantner
Severná 3986/19
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 03/17/2010 until: 04/08/2010)
Ing. Vojtech Švantner
Kpt. Nálepku 8
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/03/2002 until: 02/17/2004)
Ján Valent
293
Poniky 976 33
Slovak Republic
  (from: 02/18/2004 until: 03/16/2010)
Vladimír Valent
155
Poniky 976 33
Slovak Republic
  (from: 02/18/2004 until: 03/16/2010)
Michal Kapusta
Družstevná 84/66
Badín 976 32
Slovak Republic
  (from: 04/09/2010 until: 09/26/2011)
Contribution of each member: 
Martin Lauko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Jozef Poliak
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Ing. Vojtech Švantner
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 02/17/2004)
Vladimír Valent
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 07/16/2009)
Ján Valent
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 07/16/2009)
Vladimír Valent
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 03/16/2010)
Ján Valent
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 03/16/2010)
Ing. Vojtech Švantner
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 04/08/2010)
Michal Kapusta
Amount of investment: 13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 04/09/2010 until: 12/06/2010)
Michal Kapusta
Amount of investment: 26 589 EUR Paid up: 26 589 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 09/26/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
Individual managing director
  (from: 09/03/2002 until: 02/17/2004)
konatelia
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Martin Lauko
Karola Salvu 8
Ružomberok
Until: 01/08/2002
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Jozef Poliak
Pieninská 21
Banská Bystrica
Until: 01/08/2002
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Ing. Vojtech Švantner
Kpt. Nálepku 8
Banská Bystrica
From: 01/08/2002
  (from: 09/03/2002 until: 02/17/2004)
Ing. Vojtech Švantner
Mládežnícka 1892/3
Banská Bystrica 974 01
From: 01/08/2002
  (from: 02/18/2004 until: 07/16/2009)
Ing. Vojtech Švantner
Mládežnícka 1892/3
Banská Bystrica 974 01
From: 01/08/2002 Until: 06/30/2009
  (from: 07/17/2009 until: 07/16/2009)
Ing. Vojtech Švantner
Severná 3986/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/10/2010
  (from: 03/17/2010 until: 04/08/2010)
Ing. Vojtech Švantner
Severná 3986/19
Banská Bystrica 974 01
From: 03/10/2010 Until: 03/31/2010
  (from: 04/09/2010 until: 04/08/2010)
Vladimír Valent
Poniky 155
Poniky 976 33
From: 06/30/2009
  (from: 07/17/2009 until: 03/16/2010)
Vladimír Valent
Poniky 155
Poniky 976 33
From: 06/30/2009 Until: 03/09/2010
  (from: 03/17/2010 until: 03/16/2010)
Michal Kapusta
Družstevná 84/66
Badín 976 32
From: 04/01/2010
  (from: 04/09/2010 until: 09/26/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne tak, že k odtlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/18/2004 until: 09/26/2011)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/03/2002 until: 02/17/2004)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Capital: 
26 589 EUR Paid up: 26 589 EUR
  (from: 12/07/2010 until: 09/26/2011)
13 278 EUR Paid up: 13 278 EUR
  (from: 07/17/2009 until: 12/06/2010)
400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 02/18/2004 until: 07/16/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/03/2002 until: 02/17/2004)
200 000 Sk
  (from: 11/27/1998 until: 09/02/2002)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K 26/2011-71 zo dňa 23.08.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2011 bolo konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka S. V. C. s. r. o., so sídlom Opatovská 183, 962 71 Hontianske Moravce, IČO: 36 033 537 zastavené.
  (from: 09/27/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.11.1998 v zmysle § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 11/27/1998 until: 09/26/2011)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.1.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a bolo vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 09/03/2002 until: 09/26/2011)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/07/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
EXTRADE, spol. s r.o.
Petra Jilemnického 22
Zvolen 960 01
  (from: 12/07/2010)
ROAD STAR, s.r.o.
Ondavská 18
Prešov - Solivar 080 05
  (from: 12/07/2010)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 31.12.2003 uzavretou podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka medzi TRION, s.r.o. , Garbanka 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36033537 ako predávajúcim a Svanex gastro, s.r.o., Mládežnícka 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36043958 ako kupujúcim došlo k predaju časti podniku predávajúceho - prevádzkárne Taverna Bella Pasta na adrese Nám. SNP 5, 974 01 Banská Bystrica kupujúcemu.
  (from: 02/18/2004)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person