Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  238/S

Business name: 
Q - Consult, v.o.s.
  (from: 11/30/1998)
Registered seat: 
Kapitulská 8
Banská Bystrica 974 01
  (from: 06/11/1999)
Identification number (IČO): 
36 033 545
  (from: 11/30/1998)
Date of entry: 
11/30/1998
  (from: 11/30/1998)
Legal form: 
General partnership
  (from: 11/30/1998)
Objects of the company: 
poradenské a konzultačné služby pri zavádzaní a zlepšovaní systémov zabezpečovania kvality a certifikácie výrobkov
  (from: 11/30/1998)
školiaca činnosť v oblasti manažérstva kvality
  (from: 11/30/1998)
nezávislé previerky systémov riadenia kvality
  (from: 11/30/1998)
Partners: 
Ing. Ivan Matys
ČSA 13
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Mgr. Andrea Matysová
ČSA 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Management body: 
spoločníci
  (from: 08/07/2000)
Ing. Ivan Matys
ČSA 13
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/19/2022)
Mgr. Andrea Matysová
ČSA 13
Banská Bystrica
  (from: 05/19/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločníci konajú za spoločnosť každý samostatne.
  (from: 08/07/2000)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnmosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 3.11.1998 podľa § 76 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/30/1998)
. Na zasadnutí spoločníkov konanom dňa 11.1.1999, bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/11/1999)
. Uznesením zasadnutia spoločníkov dňa 20.7.2000 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/07/2000)
Na návrh navrhovateľa, v zmysle rozhodnutia spoločníkov zo dňa 8.12.2000, o zrušení spoločnosti bez likvidácie, o jej premene na s.r.o. v zmysle ust. § 69 zák. č. 513/91 Zb., sa spoločnosť dňom 22.8.2001 z obchodného registra v y m a z á v a . Nástupcom práv a povinností je spoločnosť Q-Consult, s.r.o, Kapitulská č. 8, Banská Bystrica, IČO:36 050 016.
  (from: 08/22/2001)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person