Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10019/T

Business name: 
Prvé finančné družstvo
  (from: 11/10/2000)
Registered seat: 
Teplická 89
Piešťany 921 70
  (from: 05/16/2002)
Štefánikova 46
Piešťany 921 70
  (from: 11/10/2000 until: 05/15/2002)
Identification number (IČO): 
36 239 917
  (from: 11/10/2000)
Date of entry: 
11/10/2000
  (from: 11/10/2000)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/10/2000)
Objects of the company: 
faktoring a forfaiting - inkasné služby nebankového charakteru
  (from: 11/10/2000)
finančný leasing
  (from: 11/10/2000)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 11/10/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/10/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/10/2000)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 11/10/2000)
produkty poľnohospodárskej výroby, poľovníctva a služby s nimi spojené
  (from: 11/10/2000)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 11/10/2000)
podnikateľské poradenstvo v uvedených predmetoch podnikania
  (from: 11/10/2000)
prekladateľské a tlmočnícke služby
  (from: 11/10/2000)
prekladištia nákladov, skladovanie
  (from: 11/10/2000)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
  (from: 11/10/2000)
prenájom lietadiel
  (from: 11/10/2000)
prenájom lodí
  (from: 11/10/2000)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/10/2000)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 11/10/2000)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 11/10/2000)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 11/10/2000)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 11/10/2000)
prenájom iných dopravných zariadení
  (from: 11/10/2000)
prenájom iných pozemných dopravných zariadení
  (from: 11/10/2000)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 11/10/2000)
reklamná činnosť
  (from: 11/10/2000)
rozvoj a rozdeľovanie nehnuteľností
  (from: 11/10/2000)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 11/10/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 11/10/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 11/10/2000)
činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
  (from: 11/10/2000)
činnosti zábavných parkov a lunaparkov
  (from: 11/10/2000)
organizovanie veľtrhov
  (from: 11/10/2000)
čistenie budov
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovateľské služby spojené s predajom obytných budov vrátane pozemkov
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s nábytkom, zariadením a predmetmi pre domácnosť, železiarskym tovarom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskmi surovinami, živými zvieratami, textilnými surovinami a polotovarmi
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s potravinárskym tovarom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu s textilom, odevami, obuvou a koženým tovarom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
  (from: 11/10/2000)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 11/10/2000)
stáčanie prírodnej minerálnej výroba nealkoholických nápojov
  (from: 11/10/2000)
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 11/10/2000)
výroba a rozvod vody
  (from: 11/10/2000)
ostatné služby prevažne osobného chrakteru
  (from: 11/10/2000)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, poskytovanie službieb v týchto oblastiach a činnosti súvisiace s obstaraním služieb v týchto oblastiach
  (from: 11/10/2000)
prevádzka športových zariadení
  (from: 11/10/2000)
zásielkový predaj
  (from: 11/10/2000)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/10/2000)
poskytovanie služieb v predmete podnikania
  (from: 11/10/2000)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 11/10/2000)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/10/2000)
staviteľ - vykonávanie jdenoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 11/10/2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úparv a udržiavacích prác
  (from: 11/10/2000)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/10/2000)
prenájom stavebných strojov a zariadení
  (from: 11/10/2000)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzukovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 06/01/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/16/2002)
vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
  (from: 05/16/2002)
poľnohospodárska výroba
  (from: 04/03/2020)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 06/01/2001 until: 05/15/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/10/2000)
Ing. Věra Kadlecajová - Chairman of the Board of Directors
Orechová 2955/123
Dunajská Lužná 900 42
From: 11/07/2023
  (from: 11/15/2023)
Ing. Vladimír Cvik - I. podpredseda predstavenstva
A.Hlinku 57/73
Piešťany
  (from: 11/10/2000 until: 05/15/2002)
Ing. Věra Kadlecajová - predseda predstavenstva
Mierová 387/32
Tomášov 900 44
From: 01/08/2014
  (from: 01/15/2014 until: 11/20/2018)
Ing. Věra Kadlecajová - predseda predstavenstva
Mierová 387/32
Tomášov 900 44
From: 01/08/2014 Until: 11/09/2018
  (from: 11/21/2018 until: 11/20/2018)
Jana Karová - podpredseda predstavenstva
Kubínska 50
Bratislava 851 01
From: 01/08/2014
  (from: 01/15/2014 until: 11/20/2018)
Jana Karová - podpredseda predstavenstva
Kubínska 50
Bratislava 851 01
From: 01/08/2014 Until: 11/09/2018
  (from: 11/21/2018 until: 11/20/2018)
František Kizek - podpredseda predstavenstva
Robotnícka 4708/25
Piešťany
  (from: 05/16/2002 until: 01/14/2014)
František Kizek - podpredseda predstavenstva
Robotnícka 4708/25
Piešťany
Until: 01/08/2014
  (from: 01/15/2014 until: 01/14/2014)
Tomáš Kizek - predseda predstavenstva
Robotnícka 4708/25
Piešťany
  (from: 11/10/2000 until: 01/14/2014)
Tomáš Kizek - predseda predstavenstva
Robotnícka 4708/25
Piešťany
Until: 01/08/2014
  (from: 01/15/2014 until: 01/14/2014)
Ing. Igor Pleško - člen predstavenstva
Palkovičova 216/12
Bratislava - Ružinov
  (from: 11/10/2000 until: 05/15/2002)
Jiří Rais - podpredseda predstavenstva
Brezova 2873/11
Piešťany
  (from: 11/10/2000 until: 05/31/2001)
Ing. Věra Kadlecajová - predseda predstavenstva
Mierová 387/32
Tomášov 900 44
From: 11/10/2018 Until: 11/06/2023
  (from: 11/15/2023 until: 11/14/2023)
Ing. Věra Kadlecajová - predseda predstavenstva
Mierová 387/32
Tomášov 900 44
From: 11/10/2018
  (from: 11/21/2018 until: 11/14/2023)
Acting: 
Za družstvo koná predstavenstvo, a to predseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému obchodnému menu družstva a názvu svojej funkcie pripojí svoj podpis.
  (from: 11/21/2018)
Za družstvo koná predstavenstvo, a to buď spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne predseda s jedným členom prestavenstva. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie spoločne všetci členovia predstavenstva alebo spoločne predseda s jedným členom prestavenstva.
  (from: 11/10/2000 until: 11/20/2018)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 01/20/2009)
50 000 Sk
  (from: 11/10/2000 until: 01/19/2009)
Basic member contribution: 
3,319392 EUR
  (from: 01/20/2009)
100 Sk
  (from: 11/10/2000 until: 01/19/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené a stanovy družstva schválené na ustanovujúcej schôdzi družstva konanej dňa 09.10.2000, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 246/00, Nz 161/00 podľa slovenského práva.
  (from: 11/10/2000)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí mimoriadnej členskej schôdzi dňa 20.12.2000, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 372/00, Nz 247/00.
  (from: 04/03/2001)
Nové znenie stanov družstva schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 13.02.2002, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 56/02, Nz 50/02. Zmena sídla spoločnosti z 921 70 Piešťany, Štefánikova 46 na 921 70 Piešťany, Teplická 89.
  (from: 05/16/2002)
Date of updating data in databases:  06/20/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person