Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9082/V

Business name: 
SLOV-FRAN, s.r.o., Kráľovský Chlmec
  (from: 03/04/1997 until: 12/06/2006)
Registered seat: 
Hlavná 108/684
Kráľovský Chlmec 077 01
  (from: 03/04/1997 until: 12/06/2006)
Identification number (IČO): 
36 170 763
  (from: 03/04/1997)
Date of entry: 
03/04/1997
  (from: 03/04/1997)
Person dissolved from: 
24. 10. 2006
  (from: 12/07/2006)
Date of deletion: 
12/07/2006
  (from: 12/07/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/07/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/04/1997)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/04/1997 until: 12/06/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: SLOV - FRAN, s.r.o. Kráľovský Chlmec Sídlo: 077 01 Kráľovský Chlmec, Hlavná 108/684 IČO: 36 170 763 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 7K/159/05 zo dňa 8.9.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.10.2006 návrh zamieta pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 12/07/2006)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person