Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11803/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INTRADE spol. s r.o.
  (from: 04/15/1993 until: 10/30/2003)
Registered seat: 
257
Žiharec 925 83
  (from: 02/16/2000 until: 10/30/2003)
Turbínova 1
Bratislava 831 04
  (from: 03/23/1994 until: 02/15/2000)
Tomášikova 26
Bratislava 821 01
  (from: 04/15/1993 until: 03/22/1994)
Identification number (IČO): 
31 349 048
  (from: 04/15/1993)
Date of entry: 
04/15/1993
  (from: 04/15/1993)
Person dissolved from: 
31.10.2003
  (from: 10/31/2003)
Date of deletion: 
10/31/2003
  (from: 10/31/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 10/31/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/15/1993)
Objects of the company: 
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 04/15/1993 until: 10/30/2003)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 04/15/1993 until: 10/30/2003)
Partners: 
PECOM spol. s r.o.
Tomášikova 26
Bratislava 821 04
Slovak Republic
  (from: 09/12/1996 until: 02/15/2000)
P. Karsten International B.V.
Blokker
Holandsko
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
PECOM spol. s r.o.
Tomášikova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
Karol Farkaš
257
Žiharec 925 83
Slovak Republic
  (from: 02/16/2000 until: 10/30/2003)
Contribution of each member: 
P. Karsten International B.V.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
PECOM spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
PECOM spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/12/1996 until: 02/15/2000)
Karol Farkaš
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/16/2000 until: 10/30/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/12/1996 until: 10/30/2003)
konatelia
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
Ing. Ľubomír Bratko
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
Ing. Drahomír Mihálek
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
Ing. Drahomír Mihálek
Sasinkova 11
Bratislava
  (from: 09/12/1996 until: 02/15/2000)
Karol Farkaš
257
Žiharec 925 83
  (from: 02/16/2000 until: 10/30/2003)
Acting in the name of the company: 
Konatelia zastupujú spoločnosť navonok a podpisujú za ňu každý samostatne.
  (from: 09/12/1996 until: 10/30/2003)
Konatelia zastupujú spoločnosť navonok a podpisujú za ňu každý samostatne.
  (from: 04/15/1993 until: 09/11/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 04/15/1993 until: 10/30/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 5.2.2003, č.k. 7K 34/01, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.3.2003, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti pre nedostatok majetku spoločnosti. Z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 11803/N, s a v y m a z á v a obchodná spoločnosť: INTRADE spol. s r.o., IČO: 31 349 048, sídlo: Žiharec 257 dňom 31.10.2003.
  (from: 10/31/2003)
Dňa 1.3.1993, bola spoločnosť založená podľa § 105 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákon vo forme spoločenskej zmluvy.
  (from: 04/15/1993 until: 10/30/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.1.1994.
  (from: 03/23/1994 until: 10/30/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.8.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.8.1996.
  (from: 09/12/1996 until: 10/30/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.2.2000, notárska zápisnica Nz 31/00 zo dňa 9.2.2000 z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, notárska zápisnica Nz 32/00 zo dňa 9.2.2000.
  (from: 02/16/2000 until: 10/30/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person