Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  548/S

Business name: 
DRU a.s.
  (from: 12/18/1998)
Registered seat: 
Strážska cesta 8700/6
Zvolen 960 01
  (from: 04/19/2005)
Identification number (IČO): 
36 033 863
  (from: 12/18/1998)
Date of entry: 
01/01/1999
  (from: 12/18/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/18/1998)
Objects of the company: 
výroba trvanlivých pečív
  (from: 12/18/1998)
baliarenské činnosti
  (from: 12/18/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/18/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 12/18/1998)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/18/1998)
Ing. Janka Madajová - predseda
Robotnícka 1210/6
Handlová 972 51
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Ján Štrbo - podpredseda
Kapitulská 509/27
Zeleneč 919 21
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Július Belovič - člen
Jánošíkova 1362/25
Šaľa 927 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Zita Bógová - člen
Zvolenská 1777/3
Žilina 010 08
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Ivan Bzdúšek - člen
Hoštáky 766/21
Brezová pod Bradlom 906 13
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Ján Hanzlík - člen
Kukučínova 1409/8
Zvolen 960 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. František Hric - člen
Palárikova 742/4
Vranov nad Topľou 093 03
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Ľudovít Kulcsár - člen
Kúpeľná ulica 4420/41
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Renáta Muchová - člen
ul. Tajovského 262/23
Kláštor pod Znievom 038 43
From: 06/01/2022
  (from: 06/22/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú predseda a podpredseda predstavenstva samostatne, pokiaľ stanovy neurčujú inak. Pre platnosť písomného právneho úkonu, ktorý robí predstavenstvo sa vyžaduje podpis predsedu a podpredsedu predstavenstva, v neprítomnosti jedného z nich ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 12/18/1998)
Procuration: 
Ing. Ján Hanzlík
Kukučínova 8
Zvolen 960 01
From: 05/03/2005
  (from: 05/04/2005)
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
  (from: 12/09/2002)
Capital: 
1 452 500 EUR Paid up: 1 452 500 EUR
  (from: 04/03/2009)
Shares: 
Number of shares: 715
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Účinnosť prevodu akcií nastáva po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti
  (from: 04/03/2009)
Number of shares: 400
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 664 EUR
Limitation of transferability of registered shares: účinnosť prevodu akcií nastáva po predchádzajúcom súhlase predstavenstva spoločnosti
  (from: 04/03/2009)
Supervisory board: 
Peter Lehotský - člen dozornej rady
Ľ. Fullu 1987/2
Zvolen 960 01
From: 11/29/2019
  (from: 12/07/2019)
Ing. Jozef Vahančík - člen dozornej rady
Dionýza Štúra 1040
Krupina 963 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Ing. Jozef Sedlák - člen dozornej rady
Komenského 1213/6
Revúca 050 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
JUDr. Štefan Koľ - člen dozornej rady
Iľjikčana 720/28
Humenné 066 01
From: 01/01/2022
  (from: 01/06/2022)
Juraj Kompan
Lieskovská cesta 2356/12
Zvolen 960 01
From: 09/13/2022
  (from: 11/04/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou v zmysle §§ 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov.
  (from: 12/18/1998)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 18.5.1999 a 21.10.1999 v NZ 105/99 a 241/99 napísané notárkou JUDr. Darinou Hornáčekovou, Bystrický rad 314/69, Zvolen.
  (from: 01/24/2000)
. Riadne valné zhromaždenie dňa 18.4.2001 prijalo zmeny stanov akciovej spoločnosti formou notárskej zápisnice Nz 104/01 spísanej notárkou JUDr. Hornáčekovou.
  (from: 06/25/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.10.2002 bola schválená zmena stanov a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 12/09/2002)
. Valné zhromaždenie konané 16.4.2003 schválilo zmenu stanov a ich úplné znenie.
  (from: 04/24/2003)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person