Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3882/B

Business name: 
IPEC - Real, a.s.
  (from: 09/12/2018)
IPEC - Real, a.s.
  (from: 05/30/2006 until: 09/11/2018)
Registered seat: 
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
  (from: 09/12/2018)
Roľnícka 116
Bratislava 831 07
  (from: 05/30/2006 until: 09/11/2018)
Identification number (IČO): 
35 905 981
  (from: 05/30/2006)
Date of entry: 
11/03/2004
  (from: 05/30/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/30/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/30/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/30/2006)
inžinierska činnosť okrem vybraných činnosti v stavebníctve
  (from: 05/30/2006)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/30/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/30/2006)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 05/30/2006)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2006)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/30/2006)
prieskum trhu
  (from: 05/30/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/30/2006)
Jozef Baláž - predseda
Záhradnícka 63
Bratislava 821 08
From: 12/19/2014
  (from: 01/14/2015)
Ing. Jana Čarnogurská - člen predstavenstva
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 05/30/2006
  (from: 05/30/2006 until: 08/06/2007)
Ing. Jana Čarnogurská - člen predstavenstva
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 05/30/2006 Until: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
Ing. Ivan Čarnogurský - predseda predstavenstva
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 05/30/2006
  (from: 05/30/2006 until: 01/13/2015)
Ing. Ivan Čarnogurský - predseda predstavenstva
Čierny chodník 31
Bratislava 831 07
From: 05/30/2006 Until: 12/19/2014
  (from: 01/14/2015 until: 01/13/2015)
Ing. Pavol Drábek - člen
Matejkova 15
Bratislava 841 05
From: 12/22/2008
  (from: 01/28/2009 until: 11/21/2011)
Ing. Pavol Drábek - člen
Matejkova 15
Bratislava 841 05
From: 12/22/2008 Until: 11/07/2011
  (from: 11/22/2011 until: 11/21/2011)
Ing. Pavol Drábek - člen predstavenstva
Matejkova 15
Bratislava 841 05
From: 05/30/2006
  (from: 05/30/2006 until: 08/06/2007)
Ing. Pavol Drábek - člen predstavenstva
Matejkova 15
Bratislava 841 05
From: 05/30/2006 Until: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 08/06/2007)
Zdenko Kučera - člen
Námestie SNP 438/14
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/01/2007
  (from: 08/07/2007 until: 01/27/2009)
Zdenko Kučera - člen
Námestie SNP 438/14
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 08/01/2007 Until: 12/23/2008
  (from: 01/28/2009 until: 01/27/2009)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/12/2013)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/07/2007 until: 03/11/2013)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 05/30/2006 until: 08/06/2007)
Capital: 
39 832,70268 EUR Paid up: 39 832,70268 EUR
  (from: 01/28/2009)
1 200 000 Sk Paid up: 1 200 000 Sk
  (from: 05/30/2006 until: 01/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 01/28/2009)
Number of shares: 120
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: nie je
  (from: 05/30/2006 until: 01/27/2009)
Stockholder: 
Zippora Invest, s.r.o.
Husitská 107/3
Praha 3 - Žižkov 130 00
Česká republika
  (from: 01/14/2015)
IPEC Management- und Beteitigungsges.m.b.H.
Mithrasgasse 19
Bad Deutsch Altenburg 2405
Rakúsko
  (from: 07/27/2007 until: 01/13/2015)
Supervisory board: 
Mgr. Peter Nozdrovický
Karola Kuzmányho 1576/17
Kežmarok 060 01
From: 05/30/2006
  (from: 05/30/2006 until: 12/30/2013)
Mgr. Peter Nozdrovický
Karola Kuzmányho 1576/17
Kežmarok 060 01
From: 05/30/2006 Until: 10/04/2013
  (from: 12/31/2013 until: 12/30/2013)
Ing. Zdeněk Volný
Čsl. parašutistov 217/31
Bratislava 831 03
From: 05/30/2006 Until: 12/19/2014
  (from: 01/14/2015 until: 01/13/2015)
Ivana Čarnogurská
Pod Hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/30/2006 Until: 12/19/2014
  (from: 01/14/2015 until: 01/13/2015)
Ing. Zdeněk Volný
Čsl. parašutistov 217/31
Bratislava 831 03
From: 05/30/2006
  (from: 05/30/2006 until: 01/13/2015)
Ivana Čarnogurská
Pod Hájom 1090/64
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 05/30/2006
  (from: 05/30/2006 until: 01/13/2015)
Alared Nzambu
Rue De La Paix 132.
Paríž 750 09
Francúzska republika
From: 12/19/2014
  (from: 01/14/2015)
Jacques Essis Mebedje
CRS EMILE ZOLO 345
VILLEURBANNE 691 00
Francúzska republika
From: 12/19/2014
  (from: 01/14/2015)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/09/2018
  (from: 09/12/2018)
 Liquidators:
Jozef Baláž
Hrachová 36
Bratislava
From: 07/09/2018
  (from: 09/12/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácií v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 09/12/2018)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 13.9.2004 v zmysle ust. §§ 105 - 153 Obchodného zákonníka.
  (from: 05/30/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.02.2005
  (from: 05/30/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.04.2006 - rozhodnutie spoločníkov o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 05/30/2006)
Notárska zápisnica N 625/2007, Nz 30328/2007, NCRls 30131//2007 zo dňa 1.8.2007.
  (from: 08/07/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.12.2008.
  (from: 01/28/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.11.2011.
  (from: 11/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 461/2013, Nz 7676/2013, NCRls 7867/2013 zo dňa 08.03.2013.
  (from: 03/12/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 4.11.2013, č.k. 33Exre/420/2013-5, právoplatné dňa 27.11.2013.
  (from: 12/31/2013)
Notárska zápisnica N 1139/2014, Nz 60058/2014, NCRls 60963/2014 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.12.2014.
  (from: 01/14/2015)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 04.06.2018, č. k. 33CbR/64/2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.07.2018 bola obchodná spoločnosť IPEC - Real, a.s. zrušená s livkidáciou a bol vymenovaný likvidátor.
  (from: 09/12/2018)
Date of updating data in databases:  07/06/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person