Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5757/S

Business name: 
STC, s.r.o.
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Registered seat: 
J. Horvátha 910/50
Kremnica 967 01
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Identification number (IČO): 
36 034 321
  (from: 01/27/1999)
Date of entry: 
01/27/1999
  (from: 01/27/1999)
Person dissolved from: 
2.6.2011
  (from: 06/22/2011)
Date of deletion: 
06/22/2011
  (from: 06/22/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/22/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/1999)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane občianskej vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
vykonávanie stavieb priemyselných celkov
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
výroba stavebných hmôt a prefabrikátov pre stavebnú činnosť
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
obchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Partners: 
Ing. Karol Bielik
Pifflova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Ing. Dušan Obert
M. Bela 29/2
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Bielik
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Ing. Dušan Obert
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Ing. Karol Bielik
Pifflova 4
Bratislava
  (from: 01/27/1999 until: 03/04/2002)
Ing. Dušan Obert
M. Bela 29/2
Piešťany
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 36-24K 118/2002 zo dňa 27.04.2011, právoplatým dňa 02.06.2011 bol konkurz na majetok úpadcu STC, s.r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, J. Horvátha 910/50, IČO: 36 034 321 zrušený pre nedostatok majetku.
  (from: 06/22/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.10.1998 podľa ust. § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 01/27/1999 until: 06/21/2011)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K 118/02 zo dňa 30.10.2002 bol na majetok dlžníka STC, s.r.o. J. Horvátha 910/50, Kremnica vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd určil JUDr. Ladislava Mikesku, Bellova 1555, Liptovský Mikuláš. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 36-24K 118/02 zo dňa 16.12.2002 súd zbavil funkcie správcu JUDr. Ladislava Mikesku a stanovil za správcu konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Stopku, Palárikova 2, Čadca.
  (from: 04/24/2003 until: 06/21/2011)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person