Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5421/B

Business name: 
CAADG Investment spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 11/22/2006 until: 11/23/2021)
CAADG Investment spol. s r.o.
  (from: 07/16/1993 until: 11/21/2006)
Registered seat: 
Rybničná 9961/61
Bratislava 831 07
  (from: 03/06/1998 until: 11/23/2021)
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
  (from: 07/16/1993 until: 03/05/1998)
Identification number (IČO): 
31 354 505
  (from: 07/16/1993)
Date of entry: 
07/16/1993
  (from: 07/16/1993)
Person dissolved from: 
2.11.2006
  (from: 11/22/2006)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/1993)
Objects of the company: 
management, príprava a realizácia domácich a zahraničných investícií v oblasti nehnu- teľností;
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti využiteľnosti nehnuteľností;
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
realitná kancelária;
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
realizácia obchodných prípadov každého druhu najmä v oblasti nehnuteľností-sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností;
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti;
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenia sídlištných celkov/
  (from: 03/13/1995 until: 11/23/2021)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 03/13/1995 until: 11/23/2021)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/13/1995 until: 11/23/2021)
Partners: 
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc.
Laurinská 19
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/1996 until: 03/05/1998)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc.
Laurinská 19
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
JUDr. Ladislav Kružlík
Znievska 6
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 01/09/1996 until: 03/05/1998)
JUDr. Ladislav Kružlík
Znievska 6
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
Ing. Igor Mikláš
Karpatská 1
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
Ing. arch. Adolf Priesol
Kimovská 16
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
Binh Tran Dieu
Fuong Nguyen Trai - Guan Thanh Xuan
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 9961/61
Bratislava
  (from: 03/06/1998 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc.
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
JUDr. Ladislav Kružlík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
Ing. arch. Adolf Priesol
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
Ing. Igor Mikláš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/16/1993 until: 01/08/1996)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc.
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 03/05/1998)
JUDr. Ladislav Kružlík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 01/09/1996 until: 03/05/1998)
Binh Tran Dieu
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/06/1998 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/06/1998 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 07/16/1993 until: 03/05/1998)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc.
Laurinská 19
Bratislava 811 01
  (from: 07/16/1993 until: 03/05/1998)
JUDr. Ladislav Kružlík
Znievska 6
Bratislava 851 05
  (from: 07/16/1993 until: 03/05/1998)
Binh Tran Dieu
Fuong Nguyen Trai - Guan Thanh Xuan
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 9961/61
Bratislava
  (from: 05/03/2017 until: 11/23/2021)
Binh Tran Dieu
Fuong Nguyen Trai - Guan Thanh Xuan
Hanoi
Vietnam
residence in the Slovak Republic :
Rybničná 9961/61
Bratislava
  (from: 03/06/1998 until: 05/02/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/06/1998 until: 11/23/2021)
Konatelia konajú v mene spoločnosti navonok a podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis uvedený v podpisovom vzore. Konatelia sú oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/16/1993 until: 03/05/1998)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 11/02/2006
  (from: 11/22/2006)
 Liquidators:
Binh Tran Dieu
Rybničná 10194/61
Bratislava 831 07
From: 11/02/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/23/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a podpisuje likvidátor. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti.
  (from: 11/22/2006 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1993 v zmysle ust. §§ 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 11148
  (from: 07/16/1993 until: 11/23/2021)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 5.4.1995. Stary spis: S.r.o. 11148
  (from: 01/09/1996 until: 11/23/2021)
Zmluvy o prevode obchodných podielov zo dňa 26.1.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 26.1.1998 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 11148
  (from: 03/06/1998 until: 11/23/2021)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 36Exre/481/2005 zo dňa 21.08.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.11.2006 bola obchodná spoločnosť zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor spoločnosti.
  (from: 11/22/2006 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person