Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3887/B

Business name: 
HUSKYPORT, a.s.
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Registered seat: 
Nám. SNP 13
Bratislava 811 06
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Identification number (IČO): 
36 365 122
  (from: 06/01/2006)
Date of entry: 
06/01/2006
  (from: 06/01/2006)
Date of deletion: 
06/29/2021
  (from: 06/29/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/29/2021)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/01/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
lektorská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
upratovacie služby
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
obchodné a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
technicko-organizačné zabezpečenie kurzov, školení a seminárov
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
vyhľadávanie, triedenie, spracovanie a zoraďovanie verejne dostupných informácií
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
návrh a optimalizácia informačných technológií a ich realizácia
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
automatizované spracovanie dát
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
grafické spracovanie na počítači, zhotovovanie webových stránok
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
výroba a stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
predaj jedov a žieravín v maloobchode
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
výroba kovových výrobkov
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
výroba výrobkov z plastu
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
kompletizácia a montáž technologických zariadení okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
výroba oceľových konštrukcií
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Hugo Skyva - predseda predstavenstva
Pod rovnicami 19
Bratislava 841 05
From: 06/01/2006
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Ing. František Nižnánsky - člen predstavenstva
Mudroňova 69
Bratislava 811 03
From: 06/01/2006
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Peter Pastorek - člen predstavenstva
Horná 28
Šúrovce 919 25
From: 06/01/2006
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Capital: 
33 193,9189 EUR Paid up: 33 193,9189 EUR
  (from: 03/31/2010 until: 06/28/2021)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/01/2006 until: 03/30/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Ak niektorý z akcionárov chce predať akcie ktoré vlastní, je povinný ich najprv prostredníctvom predstavenstva ponúknuť ostatným akcionárom a až keď akcionári do 30 (tridsiatich) dní neprejavia záujem, môže ich predať tretej osobe. Prevod akcií, ktoré tvoria viac ako 5 % (päť percent) z celkového počtu vydaných akcií, schvaľuje predstavenstvo.
  (from: 03/31/2010 until: 06/28/2021)
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Ak niektorý z akcionárov chce predať akcie ktoré vlastní, je povinný ich najprv prostredníctvom predstavenstva ponúknuť ostatným akcionárom a až keď akcionári do 30 (tridsiatich) dní neprejavia záujem, môže ich predať tretej osobe. Prevod akcií, ktoré tvoria viac ako 5 % (päť percent) z celkového počtu vydaných akcií, schvaľuje predstavenstvo.
  (from: 06/01/2006 until: 03/30/2010)
Supervisory board: 
Ing. Peter Miko - predseda dozornej rady
Hviezdoslavova 8
Lipany 082 71
From: 06/01/2006
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Ing. Peter Dubrava
Hollého 14
Hlohovec 920 01
From: 06/01/2006
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Ing. Soňa Nižnánska
Mudroňova 69
Bratislava 811 03
From: 06/01/2006
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená bez výzvy bna upísanie akcií zakladateľskou zmluvou spísanou dňa 24.5.2006 do notárskej zápisnice N 172/2006, Nz 20224/2006, NCRls 20106/2006 v znení dodatku č. 1 k zakladateľskej zmluve - notárska zápisnica N 181/2006, Nz 20804/2006, NCRls 20700/2006 v zmysle ust. §§ 154 - 220a Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/01/2006 until: 06/28/2021)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person