Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5423/B

Business name: 
ALTRON SK, a.s.
  (from: 01/14/2003)
Registered seat: 
Tomanova 72
Bratislava 831 07
  (from: 07/15/1993)
Identification number (IČO): 
31 354 521
  (from: 07/15/1993)
Date of entry: 
07/15/1993
  (from: 07/15/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/14/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 07/15/1993)
nákup tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením)
  (from: 07/15/1993)
inštalácie, montáž, opravy a servis elektrických zariadení
  (from: 01/25/1995)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
  (from: 02/26/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 02/26/2002)
prenájom hnuteľných vecí - leasing
  (from: 02/26/2002)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  (from: 02/26/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/14/2003)
Juraj Karásek - predseda
Miletičova 74
Bratislava 821 09
From: 01/14/2003
  (from: 01/14/2003)
Vlastimil Svoboda - podpredseda
Tomanova 72
Bratislava 831 07
From: 01/14/2003
  (from: 01/14/2003)
Ing. Vlastimil Daníček - člen
Jurkovičova 1
Bratislava 831 06
From: 01/14/2003
  (from: 01/14/2003)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vo všetkých veciach všetci členovia predstavenstva, pričom predseda predstavenstva koná samostatne, ostatní členovia predstavenstva konajú na základe písomného poverenia udeleného predsedom predstavenstva. Podpisovanie v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkcii v predstavenstve podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 01/14/2003)
Capital: 
9 000 000 Sk Paid up: 9 000 000 Sk
  (from: 01/14/2003)
Supervisory board: 
Ing. Milivoj Uzelac - predseda
Strmý Vrch 312/7
Praha 159 00
Česká republika
From: 01/14/2003
  (from: 01/14/2003)
Ing. Jiří Petr - podpredseda
V úvoze 144
Praha 159 00
Česká republika
From: 01/14/2003
  (from: 01/14/2003)
Ing. Miloslav Šmejkal - člen
Nerudova 201
Řevnice 252 30
Česká republika
From: 01/14/2003
  (from: 01/14/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17. 6. 1993 v súlade s ust. § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa prehlásenia správcu vkladu podľa § 60 ods. 3 Obchodného zákonníka splatili spoloč- níci svoje vklady tak, že každý zo spoloční- kov splatil 10 000 Sk. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 07/15/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6. 4. 1994. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 01/25/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 8.11.1995, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 3.7.1996. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 10/01/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 7.1.1998, na ktorom boli schválené preprevody obchodných podielov a zmena obchodného mena z ALTRON Bratislava, spol. s r.o. na ALTRON SK, spol. s r.o. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1998. Stary spis: S.r.o. 11152
  (from: 03/06/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 24.6.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Spoločenská zmluva zo dňa 3.9.1998 v zmysle zákona č. 11/1998 Zz.
  (from: 03/12/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.10.1999, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 12.10.1999.
  (from: 11/16/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.9.2000. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.9.2000.
  (from: 10/23/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 6.9.2001.
  (from: 09/12/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve z 19.12.2001. Úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/26/2002)
Notárska zápisnica Nz 1053/2002 zo dňa 16122002 osvedčujúca rozhodnutie o zmene právnej formy na skciovú spoločnosť zo spoločnosti ALTRON SK, spol. s r.o.
  (from: 01/14/2003)
Date of updating data in databases:  10/15/2021
Date of extract :  10/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person