Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5427/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 07/16/1993)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 4
Trnava 918 30
  (from: 06/11/2004)
Identification number (IČO): 
31 354 572
  (from: 07/16/1993)
Date of entry: 
07/16/1993
  (from: 07/16/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/16/1993)
Objects of the company: 
výroba výrobkov pre zariadenie domácnosti a podobné a prídavné výrobky
  (from: 07/16/1993)
iná výrobná činnosť v spracovaní dreva
  (from: 07/16/1993)
balenie, distribúcia a zasielanie nábytku a s tým súvisiacich materiálov a výrobkov
  (from: 07/16/1993)
poskytovanie technických a ekonomických služieb v rámci predmetu podnikania spoločnosti
  (from: 07/16/1993)
obchodná činnosť s nábytkom pre kancelárie a domácnosti ako aj s tým súviasiacimi priemyselnými výrobkami
  (from: 07/16/1993)
veľkoobchodná činnosť s rôznymi priemyselnými výrobkami za účelom predaja v súvislosti s nábytkárskymi výrobkami
  (from: 07/16/1993)
financovanie dcérskych spoločností a nadobúdanie iných spoločností
  (from: 07/16/1993)
veľkoobchod s drevom a nábytkom
  (from: 08/31/1999)
montovanie a kompletizácia nábytku a bytových doplnkov z dreva
  (from: 08/31/1999)
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 08/31/1999)
výroba drevotrieskových dosiek
  (from: 01/25/2000)
Partners: 
Swedwood Holding B.V.
Hullenbergweg 2
BL Amsterdam Zuidoost 1101
Holandsko
  (from: 01/22/2004)
Fuprin Holding III B.V.
Hullenbergweg 2
BL Amsterdam Zuidoost 1101
Holandsko
  (from: 01/22/2004)
Contribution of each member: 
Swedwood Holding B.V.
Amount of investment: 399 970 000 Sk Paid up: 399 970 000 Sk
  (from: 01/22/2004)
Fuprin Holding III B.V.
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 01/22/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/28/2003)
Ing. Štefan Sústrik
Jána Stanislava 25
Bratislava 841 05
From: 07/16/1993
  (from: 01/28/2003)
Ing. Ľubomír Nemec - Generálny riaditeľ spoločnosti
Lachova 18
Bratislava 851 03
From: 05/01/2000
  (from: 01/28/2003)
Arve Knut Ohlsson
Palsgatan 38B
Helsingborg
Švédske kráľovstvo
From: 02/07/1995
  (from: 01/28/2003)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú dvaja konatelia spoločne, alebo jeden konateľ spoločne s prokuristom. Generálni riaditelia odštepných závodov podpisujú za spoločnosť vo všetkých veciach týkajúcich sa príslušného odštepného závodu samostatne s označením odštepného závodu.
  (from: 01/28/2003)
Procuration: 
Ing. Slavomír Genčur
Hlavná 539/53
Dolná Krupá 919 65
From: 06/11/2004
  (from: 06/11/2004)
Branch of the enterprise: 
Name: 
SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod Malacky I. - Drevotrieska
  (from: 06/27/2003)
Registered seat: 
Továrenská 2614/19
Malacky 901 01
  (from: 06/27/2003)
Head: 
Knut Gullesen, generálny riaditeľ odštepného závodu
Lillealteren 13
Baasmoen 8616
Nórsko
  (from: 06/27/2003)
Scope of business activity: 
výroba drevotrieskových dosák, iná výrobná činnosť v spracovaní dreva, balenie, distribúcia a zasielanie drevotrieskových dosák a s tým súvisiacich materiálov a výrobkov
  (from: 06/27/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 06/27/2003)
 
 
Name: 
SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod Malacky II. - Nábytok
  (from: 06/27/2003)
Registered seat: 
Továrenská 2614/19
Malacky 901 01
  (from: 06/27/2003)
Head: 
Kamil Cedula, generálny riaditeľ odštepného závodu
Furdekova 6
Bratislava 851 03
  (from: 06/27/2003)
Scope of business activity: 
výroba nábytku, iná výrobná činnosť v spracovaní dreva, balenie, distribúcia a zasielanie nábytku a s tým súvisiacich materiálov a výrobkov
  (from: 06/27/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 06/27/2003)
 
 
Name: 
SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod SPARTAN
  (from: 06/27/2003)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 4
Trnava 918 30
  (from: 06/27/2003)
Head: 
Ing. Viera Júzová, generálna riaditeľka odštepného závodu
Ulica 29. augusta 32B
Bratislava 811 09
  (from: 06/27/2003)
Scope of business activity: 
veľkoobchod s drevom a nábytkom, montovanie a kompletizácia nábytku a bytových doplnkov z dreva, výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 06/27/2003)
 
 
Name: 
SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s.r.o. - odštepný závod Jasna
  (from: 09/25/2003)
Registered seat: 
500
Závažná Poruba
  (from: 09/25/2003)
Head: 
Martin Yngve Dahlgren, generálny riaditeľ odštepného závodu
Kvarnholmsgatan 7
Helsingborg 254 35
Švédsko
  (from: 09/25/2003)
Scope of business activity: 
výroba výrobkov pre zariadenie domácností a podobné a prídavné výrobky
  (from: 09/25/2003)
iná výrobná činnosť v spracovaní dreva, balenie, distribúcia a zasielanie nábytku a stým súvisiacich materiálov a výrobkov
  (from: 09/25/2003)
poskytovanie technických a ekonomických služieb v rámci predmetu podnikania spoločnosti
  (from: 09/25/2003)
 
 
Capital: 
400 000 000 Sk Paid up: 400 000 000 Sk
  (from: 01/22/2004)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica zo dňa 23.6.1993 N 137/93, Nz 137/93 v zmysle ust. Zák.č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 07/16/1993)
Notárska zápisnica N 58/95, Nz 56/95 zo dňa 7.2.1995 spísaná notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 10/06/1995)
Notárska zápisnica N 531/95, Nz 516/95 napísaná dňa 12.12.1995 notárom JUDr. Romanom Blahom, na základe ktorej bolo zvýšené základné imanie spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 01/04/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 82/96, Nz 79/96 zo dňa 13.2.1996. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 04/30/1996)
Notárska zápisnica N 84/97, Nz 68/97 napísaná dňa 18.8.1997 notárom JUDr. Mikušová osvedčujúca konanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Stary spis: S.r.o. 11160
  (from: 01/30/1998)
Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 337/98, Nz 336/98 zo dňa 23.7.1998.
  (from: 10/27/1998)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 30.6.1999 spísané do notárskej zápisnice č. N 141/99, Nz 139/99 o zlúčení so zrušenou spoločnosťou SPARTAN akciová spoločnosť, Nitrianska cesta 4, 918 30 Trnava, IČO: 00598216, ako zlučovanou spoločnosťou. Preberajúca spoločnosť SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. preberá všetko imanie, práva a záväzky, známe ako aj neznáme, zlučovanej spoločnosti.
  (from: 08/31/1999)
Notárska zápisnica N 259/99, Nz 254/99 spísaná dňa 16.11.1999 notárom JUDr. Romanom Blahom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve, boli schválené stanovy spoločnosti a zmena v prokúre.
  (from: 01/25/2000)
Valné zhromaždenie zo dňa 19.4.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 96/2000, Nz 88/2000.
  (from: 06/19/2000)
Notárska zápisnica č. N 42/01, Nz 41/01 zo dňa 19.2.2001 o zvýšení základného imania.
  (from: 05/30/2001)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 14.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 119/01, Nz 117/01.
  (from: 07/16/2001)
Notárska zápisnica č. N 24/02, Nz 21/02 zo dňa 23.1.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene konateľov. Notárska zápisnica č. N 141/02, Nz 134/02 zo dňa 30.4.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zmene vedúcich odštepných závodov a odvolaní konateľov. Vedúci odštepného závodu SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod Malacky I. - Drevotrieska, Knut Gullesen, deň nástupu do funkcie: 1.5.2002. Vedúci odštepného závodu SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o., odštepný závod Malacky II. - Nábytok, Ing. Ľubomír Nemec, deň nástupu do funkcie: 1.5.2002.
  (from: 08/28/2002)
Notárska zápisnica č. N 284/02, Nz 282/02 zo dňa 21. 11. 2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov (zvýšenie základného imania). Bengt Arne Olofsson, deň zániku funkcie: 21 11. 2002. Niels Kjeldsen, deň zániku funkcie: 21. 11. 2002.
  (from: 01/28/2003)
Notárska zápisnica N 341/02, Nz 338/02 spísaná dňa 18. 12. 2002 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o prevode časti obchodného podielu, zmene spoločenskej zmluvy. Notárska zápisnica N 77/03, Nz 30969/03 spísaná dňa 25. 4. 2003 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/27/2003)
Notárska zápisnica N 163/03, Nz 73916/03 spísaná dňa 25.8.03 notárom JUDr. Mikušovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zmene v orgánoch odštepného závodu. Funkcia vedúceho odštepného závodu Jasna N. Kjeldsena sa končí dňom 31.8.2003. Funkcia vedúceho odštepného závodu Jasna M.Y. Dahlgrena za začína dňom 1.9.2003.
  (from: 09/25/2003)
Notárska zápisnica č. N 77/03, Nz 30969/03 zo dňa 25.4.2003 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zníženie základného imania na 400 000 000,- Sk.
  (from: 01/22/2004)
Notárska zápisnica č.N 71/2004, Nz 38871/2004 zo dňa 6.5.2004. Funkcia prokuristu Pera Olofa Riese skončila 6.5.2004.
  (from: 06/11/2004)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/07/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person