Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40976/B

Business name: 
Estate Consult, s. r. o.
  (from: 01/30/2008 until: 02/21/2013)
Registered seat: 
Račianska 87
Bratislava 831 02
  (from: 06/08/2006 until: 02/21/2013)
Identification number (IČO): 
36 367 303
  (from: 06/08/2006)
Date of entry: 
06/08/2006
  (from: 06/08/2006)
Date of deletion: 
02/22/2013
  (from: 02/22/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/22/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/08/2006)
Capital: 
8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 02/21/2013)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť Svet zdravia, a.s. so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO : 35 960 884, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3721/B, sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 36/2013, Nz 3788/2013 zo dňa 05.02.2013 sa stáva právnym nástupcom spoločnosti Estate Consult, s. r. o., Račianska 87, 831 02 Bratislava, IČO : 36 367 303, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 40976/B a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 02/22/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/22/2013)
Legal successor: 
Svet zdravia, a.s.
Palisády 36
Bratislava 811 06
  (from: 02/22/2013)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person