Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10216/R

Business name: 
INTERGEO, a.s.
  (from: 08/21/2000)
Registered seat: 
Sládkovičova 7
Bojnice 972 01
  (from: 08/21/2000)
Identification number (IČO): 
36 313 955
  (from: 08/21/2000)
Date of entry: 
08/21/2000
  (from: 08/21/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/21/2000)
Objects of the company: 
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/21/2000)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 08/21/2000)
stavba budov
  (from: 08/21/2000)
výkon administratívnych prác v stavebníctve
  (from: 08/21/2000)
výkon potápačských prác
  (from: 08/21/2000)
požičovňa a prenájom športových potrieb vrátane malých plavidiel
  (from: 08/21/2000)
práce na sprístupňovaní jaskýň a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
  (from: 08/21/2000)
práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov
  (from: 08/21/2000)
podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám, jamníc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 500 m štvorcových
  (from: 08/21/2000)
prenájom drobného hmotného investičného majetku
  (from: 08/21/2000)
prenájom hmotného investičného majetku
  (from: 08/21/2000)
konzultácie v oblasti investičnej výstavby
  (from: 08/21/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
organizovanie vzdelávacej činnosti v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/21/2000)
prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 08/21/2000)
zdravotná služba sanitkami - preprava osôb
  (from: 08/21/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/21/2000)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/21/2000)
prevádzkovanie sauny
  (from: 08/21/2000)
fotografické služby
  (from: 08/21/2000)
servis športového náradia a zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
terénne úpravy a zemné práce
  (from: 08/21/2000)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/21/2000)
sprostredkovanie kúpy a predaja realít
  (from: 08/21/2000)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
prenájom koní
  (from: 08/21/2000)
organizovanie kultúrno - spoločenských podujatí
  (from: 08/21/2000)
prevádzkovanie parkovacích a odstavných plôch
  (from: 08/21/2000)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak k ich priamej konzumácii nie je k dispozícii viac ako 8 miest
  (from: 08/21/2000)
predaj alkoholických a nealkoholických nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 08/21/2000)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/21/2000)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 08/21/2000)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/21/2000)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 08/21/2000)
vzdelávanie pre oblasť ekonomiky, stavebníctva, strojárstva, baníctva, životného prostredia, cestovného ruchu
  (from: 02/19/2009)
manažérska činnosť
  (from: 02/19/2009)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/19/2009)
projektovanie, dimenzovanie, výroba a montáž tepelných čerpadiel pre tepelné a chladiace systémy
  (from: 02/19/2009)
oprávnenie pre banskú činnosť - otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu /§ 2 písm. b) zákona/ v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, - zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov /§ 2 písm. c) zákona/, - úprava a zušľachťovanie nerastov, vykonávané v súvislosti s ich dobývaním /§ 2 písm. d) zákona/, - zriaďovanie a prevádzka odvalov a výsypiek pri činnostiach uvedených v § 2 písm. b) až d) zákona, - dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s dobývaním, - zabezpečovanie a likvidácia lomov /§ 3 písm. a) zákona/ s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton
  (from: 02/19/2009)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb - technického a energetického vybavenia stavieb
  (from: 01/24/2014)
inžinierska činnosť
  (from: 01/24/2014)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 01/24/2014)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/24/2014)
výskum v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 01/24/2014)
projektovanie, dimenzovanie, výroba a realizácia nízkoteplotných vykurovacích a chladiacich systémov
  (from: 01/24/2014)
projektovanie, dimenzovanie, výroba a realizácia zariadení na využívanie obnoviteľných a alternatívnych zdrojov na výrobu tepla, elektriny a chladu - solárnych a fotovoltaických systémov na priamu výrobu tepla a elektriny z fotovoltaiky a výroby elektriny pomocou veterných turbín, mikrovetra a zemskej kôry
  (from: 01/24/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/21/2000)
Dimitar Petrov Dimitrov - predseda
D.r.G.m. Dimitrov 47
Vetovo 7080
Bulharská republika
From: 12/07/2017
  (from: 02/16/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený člen predstavenstva. Vo všetkých záležitostiach a dokumentoch zaväsujúcich spoločnosť podpisuje člen predstavenstva samostane. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menu a fukcii podpisujúci pripojí svoj podpis uvedený na podpisovom vzore.
  (from: 12/06/2017)
Capital: 
33 193,9189 EUR
  (from: 02/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 02/19/2009)
Stockholder: 
Dimitar Petrov Dimitrov
D.r.G.m. Dimitrov 47
Vetovo 7080
Bulharská republika
  (from: 02/16/2018)
Supervisory board: 
Georgi Parushev Vasilev - predseda
Suedinenie 34
Vetovo 7080
Bulharská republika
From: 12/07/2017
  (from: 02/16/2018)
Yanaki Mitkov Yanakiev - člen
Neofit Bozveli 6
Vetovo 7080
Bulharská republika
From: 12/07/2017
  (from: 02/16/2018)
Ivan Martinov Ivanov - člen
Madara 25
Vetovo 7080
Bulharská republika
From: 12/07/2017
  (from: 02/16/2018)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 91/2000, Nz 86/2000 zo dňa 11.7.2000 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172 Zákona) a prijatím stanov spoločnosti. Dňa 17.7.2000 bol zakladateľmi vo forme notárskej zápisnice N 93/2000, NZ 88/2000 prijatý Dodatok č.1. Dňa 11.8.2000 prijali zakladatelia dodatok č.2 vo forme notárskej zápisnice N 112/00, NZ 108/2000.
  (from: 08/21/2000)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person