Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  40951/B

Business name: 
SG FM, s.r.o.
  (from: 06/07/2006)
Registered seat: 
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 06/10/2010)
Identification number (IČO): 
36 366 838
  (from: 06/07/2006)
Date of entry: 
06/07/2006
  (from: 06/07/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/07/2006)
Objects of the company: 
prenájom nehuteľností vrátane bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/07/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/07/2006)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/07/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 06/07/2006)
prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 06/07/2006)
prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 06/07/2006)
búracie, kopacie, sekacie práce
  (from: 06/07/2006)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 06/07/2006)
montáž sadrokartónu
  (from: 06/07/2006)
kladenie textilných podlahových krytín
  (from: 06/07/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/07/2006)
administratívne, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 06/07/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/07/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 06/07/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/07/2006)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 01/01/2011)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 01/01/2011)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 01/01/2011)
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 01/01/2011)
Partners: 
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Štěpánská 540/7
Praha 120 00
Czech Republic
  (from: 12/06/2011)
Contribution of each member: 
J F Hamilton Real Estate s.r.o.
Amount of investment: 6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
Lien: Na základe Záložnej zmluvy č. 190/0094/CC/06/ZZ/05 uzavretej dňa 19.12.2006 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO : 00 151 653. Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 0172/2015/CE/ZZ3 zo dňa 18.02. 2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653. Na základe Záložnej zmluvy č. 75/0092/CC/2015/ZZ4 uzavretej dňa 25.06.2015 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka v prospech záložného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653.
  (from: 07/07/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/27/2014)
Jérémy Francois Hamilton Cristau
Staré Grunty 3586/26G
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/12/2019
  (from: 08/15/2019)
Barbora Nemčovičová
Trnavská cesta 160/32
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/01/2019
  (from: 12/07/2019)
Acting in the name of the company: 
Konatelia konajú a podpisujú v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 12/07/2019)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 04/09/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/07/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2008.
  (from: 04/09/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.05.2008.
  (from: 06/03/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.05.2010.
  (from: 06/10/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 518/2010, Nz 47641/2010, NCRls 48326/2010 o zlúčení spoločnosti SG FM, s.r.o. so spoločnosťou SG Residential II, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO : 35 949 929. Zmluva o zlúčení zo dňa 29.11.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 519/2010, Nz 47664/2010, NCRls 48347/2010 uzatvorená medzi spoločnosťou SG FM, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO : 36 366 838 (nástupnícka spoločnosť) a spoločnosťou SG Residential II, s.r.o., so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, IČO : 35 949 929 (zanikajúca spoločnosť). Nástupnícka spoločnosť preberá imanie, všetky práva, povinnosti a záväzky zanikajúcej spoločnosti.
  (from: 01/01/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2011
  (from: 12/06/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.12.2011.
  (from: 12/29/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.07.2013.
  (from: 08/21/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.08.2014.
  (from: 09/27/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2015.
  (from: 05/08/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2011)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
SG Residential II, s.r.o.
Staré Grunty 24
Bratislava 841 04
  (from: 01/01/2011)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person