Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5500/B

Business name: 
K.U.K.S. spol. s r.o.
  (from: 07/28/1993)
Registered seat: 
Mickiewiczova 1
Bratislava 811 07
  (from: 07/28/1993)
Identification number (IČO): 
31 355 439
  (from: 07/28/1993)
Date of entry: 
07/28/1993
  (from: 07/28/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/28/1993)
Objects of the company: 
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 07/28/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 07/28/1993)
prevádzkovanie stávkovej hry Bingo
  (from: 01/12/1995)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/14/2018)
Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenský podujatiach
  (from: 11/14/2018)
Obsluha herných automatov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/14/2018)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/04/2019)
Partners: 
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ing. Juraj Panek
Matejkova 3026/2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
Slovak Republic
  (from: 10/04/2022)
Roman Vyňuchal
Kapicova 5
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Slovak Republic
  (from: 10/04/2022)
Karol Buchta
Jána Smreka 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Karol Buchta
Jána Smreka 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Karol Buchta
Jána Smreka 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Dušan Kalný
Nábr. gen. Svobodu 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Dušan Kalný
Nábr. gen. Svobodu 20
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/25/2004 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/2004 until: 08/24/2004)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/17/2003 until: 07/16/2004)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicová 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicová 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicová 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Juraj Panek
Kadnárova 80
Bratislava 831 51
Slovak Republic
  (from: 07/17/2004 until: 02/10/2010)
Jozef Svoboda
Kapicova 11
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/2004 until: 08/24/2004)
Jozef Svoboda
Kapicova 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/23/1997 until: 07/16/2004)
Jozef Svoboda
Kapicová 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Jozef Svoboda
Kapicová 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Jozef Svoboda
Kapicová 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Bohuslav Ukropec
Hrobákova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/12/1995 until: 09/22/1997)
Bohuslav Ukropec
Hrobákova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Roman Vyňuchal
Kapicova 5
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 07/17/2004 until: 10/03/2022)
Ing. Juraj Panek
Matejkova 2/3026
Bratislava 841 05
Slovak Republic
  (from: 02/11/2010 until: 10/03/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Juraj Panek
  (from: 02/11/2010 until: 10/03/2022)
Ing. Juraj Panek
Amount of investment: 3 984 EUR Paid up: 3 984 EUR
  (from: 10/04/2022)
Roman Vyňuchal
  (from: 02/11/2010 until: 10/03/2022)
Roman Vyňuchal
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 10/04/2022)
Ing. Jozef Kasaj
  (from: 02/11/2010 until: 05/23/2022)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 14 938 EUR Paid up: 14 938 EUR
  (from: 05/24/2022)
Dušan Kalný
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Jozef Svoboda
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Dušan Kalný
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Bohuslav Ukropec
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/12/1995 until: 09/22/1997)
Jozef Svoboda
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Karol Buchta
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Jozef Svoboda
Amount of investment: 112 000 Sk Paid up: 112 000 Sk
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Karol Buchta
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 128 000 Sk Paid up: 128 000 Sk
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Jozef Svoboda
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 144 000 Sk
  (from: 09/23/1997 until: 07/16/2004)
Karol Buchta
Amount of investment: 128 000 Sk Paid up: 128 000 Sk
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 256 000 Sk Paid up: 256 000 Sk
  (from: 12/17/2003 until: 07/16/2004)
Jozef Svoboda
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 08/24/2004)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 390 000 Sk Paid up: 390 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 08/24/2004)
Ing. Juraj Panek
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 02/10/2010)
Roman Vyňuchal
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 02/10/2010)
Ing. Jozef Kasaj
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 08/25/2004 until: 02/10/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/28/1993)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
From: 07/27/1995
  (from: 05/24/2022)
Ing. Juraj Panek
Matejkova 2/3026
Bratislava 841 05
From: 08/12/2004
  (from: 01/19/2012)
Karol Buchta
Jána Smreka 4
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 09/22/1997)
Karol Buchta
Jána Smreka 4
Bratislava
Until: 10/09/2003
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Dušan Kalný
Nábr. gen. Svobodu 20
Bratislava
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
  (from: 07/28/1993 until: 01/11/1995)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
  (from: 11/13/1995 until: 09/22/1997)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Ing. Jozef Kasaj
Kapicova 11
Bratislava
From: 07/27/1995
  (from: 12/17/2003 until: 05/23/2022)
Peter Marček
Halova 8
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 11/12/1995)
Ing. Juraj Panek
Kadnárova 80
Bratislava 831 51
From: 08/12/2004
  (from: 08/25/2004 until: 02/10/2010)
Ing. Juraj Panek
Matejkova 2/3026
Bratislava 841 05
From: 08/12/2004
  (from: 02/11/2010 until: 01/18/2012)
Jozef Svoboda
Kapicova 11
Bratislava
  (from: 01/12/1995 until: 09/22/1997)
Jozef Svoboda
Kapicova 11
Bratislava
  (from: 09/23/1997 until: 12/16/2003)
Jozef Svoboda
Kapicova 11
Bratislava
From: 12/02/1994
  (from: 12/17/2003 until: 08/24/2004)
Jozef Svoboda
Kapicova 11
Bratislava
From: 12/02/1994 Until: 06/28/2004
  (from: 08/25/2004 until: 08/24/2004)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú konatelia a to každý samostatne.
  (from: 07/28/1993)
Capital: 
19 918 EUR Paid up: 19 918 EUR
  (from: 02/11/2010)
600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 07/17/2004 until: 02/10/2010)
400 000 Sk
  (from: 07/28/1993 until: 07/16/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.6.1993 podľa § 57, 105 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 ZZ. Stary spis: S.r.o. 11314
  (from: 07/28/1993)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 1. Rozhodnutie MF č. 52/1932/93 o povolení na dobu 5 rokov prevádzkovať stávkovú hru Bingo podľa § 2 zákona SNR č. 194/1990 v znení 68/1992 Zb. Stary spis: S.r.o. 11314
  (from: 01/12/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.7.1995, na ktorom bol schálený prevod obchodného podielu a personálne zmeny v štatutárnom orgáne. Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 8.9.1995. Stary spis: S.r.o. 11314
  (from: 11/13/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 28.5.1997. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1997. Stary spis: S.r.o. 11314
  (from: 09/23/1997)
Karol Buchta, deň zániku funkcie: 9. 10. 2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13. 11. 2003. Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 13. 11. 2003.
  (from: 12/17/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.06.2004, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania, rozdelení a prevode obchodného podielu, Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo 16.06.2004.
  (from: 07/17/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.8.2004. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.8.2004. Zánik funkcie konateľa J. Svobodu dňa 28.6.2004.
  (from: 08/25/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.12.2009.
  (from: 02/11/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2018.
  (from: 01/04/2019)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person