Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41134/B

Business name: 
Latin American Products Group, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
Registered seat: 
Holubyho 1/A
Bratislava 811 03
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Identification number (IČO): 
36 611 476
  (from: 06/20/2006)
Date of entry: 
06/20/2006
  (from: 06/20/2006)
Person dissolved from: 
30.1.2014
  (from: 05/08/2014)
Date of deletion: 
04/19/2016
  (from: 04/19/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/19/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/2006)
Capital: 
6 970,722963 EUR Paid up: 6 970,722963 EUR
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/30/2014
  (from: 04/19/2016)
 Liquidators:
Ing. Ivan Ježo
Holubyho 1/A
Bratislava 811 03
From: 01/30/2014 Until: 04/19/2016
  (from: 05/08/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/08/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/09/2015
  (from: 04/19/2016)
Other legal facts: 
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.03.2015, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 27.07.2015, Colného úradu Bratislava zo dňa 20.01.2016, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 10.02.2015 a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 19.01.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Latin American Products Group, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava, IČO: 36 611 476, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 41134/B.
  (from: 04/19/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person