Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41134/B

Business name: 
Latin American Products Group, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
Latin American Products Group, s.r.o.
  (from: 06/20/2006 until: 05/07/2014)
Registered seat: 
Holubyho 1/A
Bratislava 811 03
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Identification number (IČO): 
36 611 476
  (from: 06/20/2006)
Date of entry: 
06/20/2006
  (from: 06/20/2006)
Person dissolved from: 
30.1.2014
  (from: 05/08/2014)
Date of deletion: 
04/19/2016
  (from: 04/19/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 04/19/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/2006)
Objects of the company: 
administratívne práce
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
búracie práce bez použitia trhavín
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
čistenie budov okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
inštalácia počítačových sietí v rozsahu bezpečného napätia
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
natieračské práce
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
sprostredkovanie a obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
organizovanie a realizácia výstav a veľtrhov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
organizovanie školení, odborných kurzov a seminárov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
poskytovanie verejne dostupných informácií prostredníctvom siete Internet
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
maloobchod kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
požičiavanie športových potrieb
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny z priemyselne vyrábaných koncentrátov a mrazených krémov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prenájom výpočtovej techniky a technológií
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
prípravné práce pre stavbu - výkopové a zemné práce
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Partners: 
Ing. Ivan Ježo
Holubyho 1/A
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
James Anthony Cercone
Itabo 445
San Jose
Costa Rica
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Mauricio A. Cortes Sandi
Zapote PO Box. 239/2020
Zapote
Costa Rica
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Ježo
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/20/2006 until: 05/07/2014)
James Anthony Cercone
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/20/2006 until: 05/07/2014)
Mauricio A. Cortes Sandi
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/20/2006 until: 05/07/2014)
Ing. Ivan Ježo
Amount of investment: 2 323,574321 EUR Paid up: 2 323,574321 EUR
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
James Anthony Cercone
Amount of investment: 2 323,574321 EUR Paid up: 2 323,574321 EUR
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
Mauricio A. Cortes Sandi
Amount of investment: 2 323,574321 EUR Paid up: 2 323,574321 EUR
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Ing. Ivan Ježo - Individual managing director
Holubyho 1/A
Bratislava 811 03
From: 06/20/2006
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
James Anthony Cercone - Individual managing director
Itabo 445
San Jose
Costa Rica
From: 06/20/2006
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne. Konatelia konajú v mene spoločnosti tak, že pripoja svoje podpisy k obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Capital: 
6 970,722963 EUR Paid up: 6 970,722963 EUR
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
210 000 Sk Paid up: 210 000 Sk
  (from: 06/20/2006 until: 05/07/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/30/2014
  (from: 04/19/2016)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/30/2014
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
 Liquidators:
Ing. Ivan Ježo
Holubyho 1/A
Bratislava 811 03
From: 01/30/2014 Until: 04/19/2016
  (from: 05/08/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná a písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/08/2014)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/09/2015
  (from: 04/19/2016)
Other legal facts: 
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 09.03.2015, na ktorom bola schválená účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie, konečná správa likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 27.07.2015, Colného úradu Bratislava zo dňa 20.01.2016, Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 10.02.2015 a Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 19.01.2016. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu obchodná spoločnosť Latin American Products Group, s.r.o. v likvidácii, so sídlom Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava, IČO: 36 611 476, zapísaná v odd. Sro, vložke č. 41134/B.
  (from: 04/19/2016)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.02.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/20/2006 until: 04/18/2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.01.2014.
  (from: 05/08/2014 until: 04/18/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/12/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person