Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5829/S

Business name: 
EKO-TRADE-SERVIS, s.r.o. „v likvidácii“
  (from: 03/14/2014)
Registered seat: 
Lazovná 16
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/21/2005)
Identification number (IČO): 
36 035 157
  (from: 03/17/1999)
Date of entry: 
03/17/1999
  (from: 03/17/1999)
Person dissolved from: 
1.10.2013
  (from: 03/14/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti podľa ust. § 68 ods. 6 písm. g) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/14/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/17/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/17/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/17/1999)
prenájom motorových vozidiel a motocyklov
  (from: 03/17/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/20/2002)
poskytovanie lízingových služieb
  (from: 08/20/2002)
akvizičná činnosť
  (from: 08/20/2002)
vykonávanie dražieb mimo výkonu rozhodnutia
  (from: 08/20/2002)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/20/2002)
Partners: 
Ing. Rudolf Gízel
Smreková 23
BANSKÁ BYSTRICA - RAKYTOVCE
Slovak Republic
  (from: 08/20/2002)
Robert Munka
Matušková 133/21
Vlkanová 976 31
Slovak Republic
  (from: 11/19/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Rudolf Gízel
Amount of investment: 1 991,635133 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 12/30/2009)
Robert Munka
Amount of investment: 4 647,148644 EUR Paid up: 4 647,148644 EUR
  (from: 08/04/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 11/19/2003)
Róbert Munka
Matušková 133/21
Vlkanová 976 31
From: 06/20/2011
  (from: 06/30/2017)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje konateľ samostatne.
  (from: 11/19/2003)
Capital: 
6 638,783777 EUR Paid up: 6 638,783777 EUR
  (from: 12/30/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 10/01/2013
  (from: 03/14/2014)
 Liquidators:
Róbert Munka
Matuškova 133/21
Vlkanová 976 31
From: 10/01/2013
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor samostatne.
  (from: 03/14/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 22.2.1999 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 03/17/1999)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia, konaného dňa 24.6.1999 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 09/03/1999)
. Valné zhromaždenie dňa 26.10.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 2 v zmysle zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 11/23/2000)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 6.2.2001 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/27/2001)
. Na valnom zhromaždení, konanom dňa 10.12.2001, bola schválená zmena spoločnenskej zmluvy v zmysle dodatku č. 4.
  (from: 06/25/2002)
. Valné zhromaždenia konané 28.5.2002 a 26.6.2002 schválili zmenu spoločenskej zmluvy - jej úplné znenie.
  (from: 08/20/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 19.8.2003 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - jej úplné znenie.
  (from: 11/19/2003)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person