Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11750/S

Business name: 
ANGUS BIO FARMA s.r.o.
  (from: 04/29/2016)
Registered seat: 
Praha 75
Halič 985 11
  (from: 01/27/2015)
Identification number (IČO): 
35 696 354
  (from: 01/20/2003)
Date of entry: 
08/15/1996
  (from: 01/20/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/20/2003)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/20/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi / maloobchod /
  (from: 01/20/2003)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností / veľkoobchod /
  (from: 01/20/2003)
poskytovanie poľnohospodárskych služieb v oblasti mechanizovaných prác (orba, príprava pôdy, sejba, zber)
  (from: 10/04/2007)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/04/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/27/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 11/27/2009)
Partners: 
Roman Kelement
Ľuboreč 172
Halič 985 11
Slovak Republic
  (from: 06/17/2022)
Vlasta Kelementová
Ľuboreč 172
Halič 985 11
Slovak Republic
  (from: 06/17/2022)
Contribution of each member: 
Roman Kelement
Amount of investment: 60 000 EUR Paid up: 60 000 EUR
  (from: 06/17/2022)
Vlasta Kelementová
Amount of investment: 40 000 EUR Paid up: 40 000 EUR
  (from: 06/17/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/20/2003)
Roman Kelement
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 04/10/2006
  (from: 04/29/2016)
Vlasta Kelementová
Ľuboreč 172
Halič 985 11
From: 04/10/2006
  (from: 04/29/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok tak, že k napísanému resp. vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoj svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 05/25/2006)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 11/27/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 241/95, Nz 215/95 napísanej dňa 26.10.1995 notárom JUDr. Ivanom Macákom v súlade s ust. §§ 154 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. Vznikla premenou podľa § 69 Obchodného zákonníka zo spoločnosti EPIC - Securities, s.r.o. a preberá majetok, všetky práva, povinnosti a záväzky tejto zaniknutej spoločnosti. Stary spis: Sa 1723
  (from: 01/20/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a o zmenách v orgánoch spoločnosti vo forme notárskej zápisnice N 189/96, Nz 178/96 zo dňa 27.9.1996.
  (from: 01/20/2003)
Notárska zápisnica N 20/98, Nz 20/98 zo dňa 19.1.1998.
  (from: 01/20/2003)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 115/01, Nz 106/01 zo dňa 22.2.2001 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/20/2003)
Zmena bydliska v SR predsedu predstavenstva.
  (from: 01/20/2003)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 27.9.2001.
  (from: 01/20/2003)
Notárska zápisnica N 920/02, Nz 868/02 spísaná dňa 30.9.2002 notárom JUDr. Macákom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy z akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným a schválené nové znenie zakladateľskej listiny. Funkcia členov predstavenstva Ing. I. Urbanovej , Dkfm. H.Flicka a Ing. T. Šipoša MBA sa končí dňom 20.1.2003. Funkcia členov dozornej rady Mag.G.Wurmboecka, Ing. L.Vežníkovej a JUDr. M. Višňovského sa končí dňom 20.1.2003.
  (from: 01/20/2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.3.2006. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.4.2006 - zmena obchodného mena a sídla; pôvodné: EPIC - Securites, s.r.o., Hlavné námestie 5, 811 01 Bratislava. Ing. Ivica Urbanová, Dkfm. Hartmunt Flick, funkcia konateľa od 20.1.2003 do 10.4.2006.
  (from: 05/25/2006)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person