Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10036/N

Business name: 
SLKom, družstvo
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
Registered seat: 
Roľníckej školy 1519
Komárno 945 01
  (from: 11/23/2004 until: 12/31/2012)
Košická 3/4
Komárno 945 01
  (from: 07/25/2000 until: 11/22/2004)
Identification number (IČO): 
36 537 276
  (from: 07/25/2000)
Date of entry: 
07/25/2000
  (from: 07/25/2000)
Date of deletion: 
01/01/2013
  (from: 01/01/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/01/2013)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/25/2000)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, projekcia a konštrukcia lodí, plávajúcich zariadení, lodných komponentov, strojárskych výrobkov, účelových strojov a zariadení, technologických zariadení a liniek, strojov a ich komponentov, oceľových konštrukcií a iného kovového a nekovového tovaru
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
stavba, výroba, predaj, oprava, rekonštrukcia a servis lodí, plávajúcich zariadení, lodných komponentov, strojárskych výrobkov, účelových strojov a zariadení, technologických zariadení a liniek, strojov a ich komponentov, oceľových konštrukcií a iného kovového a nekovového tovaru
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
nákup, výroba, oprava, brúsenie a predaj náradia a nástrojov
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
prenájom lodí, lodných a strojných zariadení, strojov, prístrojov a motorových vozidiel
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti lodnej a strojárskej výroby
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
inžinierska činnosť
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
fotokopírovacie a administratívne služby
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
zavádzanie informačných systémov podnikov
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
inštalácia počítačových sietí
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
inštalácia, údržba programov a odvírenie počítačov
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
zálohovanie a archivácia dát na magnetické a nemagnetické nosiče dát (nearchívnej povahy)
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
poradensko-konzultačné a školiace služby v oblasti systémov riadenia a informačných systémov, sprostredkovanie know-how v oblasti informačných technológií
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
analýza a projektovanie informačných systémov, vývoj aplikačného programového vybavenia
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
organizovanie školení v oblasti managementu a prevádzky výpočtovej techniky (mimo činnosti organizačných a ekonomických poradcov)
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
organizovanie a usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
rozmnožovanie nahratých nosičov magnetického záznamu pre počítače
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
vydávanie kníh, novín a časopisov
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
sadzba a zhotovovanie tlačiarenských predlôh
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
výroba neelektrických reklamných predmetov
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
montáž, oprava a inštalácia slnečných kolektorov
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 tony, vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
finančný leasing
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
organizovanie a usporadúvanie kurzov, školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
počítačová grafika, grafický design- vyhotovovanie na zákazku
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
Ing. Milan Kokavec - člen
Svätojánska 7/9
Komárno 945 01
From: 10/07/2003
  (from: 11/23/2004 until: 01/05/2006)
Ing. Milan Kokavec - člen
Svätojánska 7/9
Komárno 945 01
From: 10/07/2003 Until: 11/28/2005
  (from: 01/06/2006 until: 02/06/2007)
Ing. Jozef Kondrčík - podpredseda
Karola Nagya 44/12
Komárno
  (from: 07/25/2000 until: 11/22/2004)
Ing. Ivan Majer - predseda
Košická 3/4
Komárno
  (from: 07/25/2000 until: 11/22/2004)
Ing. Michal Strehovský - člen
Pri Panoráme 28
Komárno
  (from: 07/25/2000 until: 11/04/2004)
Ing. Peter Šipula - člen
Eötvösa 46/13
Komárno
From: 07/25/2001
  (from: 11/05/2004 until: 11/22/2004)
Ing. Ivan Majer - predseda
Krátka 8
Komárno 945 01
From: 07/25/2000
  (from: 11/23/2004 until: 12/31/2012)
Ing. Jozef Kondrčík - podpredseda
Karola Nagya 44/12
Komárno 945 01
From: 07/25/2000
  (from: 11/23/2004 until: 12/31/2012)
Ing. Gabriela Tormaová - člen
K. Nagya 44/12
Komárno 945 01
From: 11/28/2005
  (from: 01/06/2006 until: 12/31/2012)
Acting: 
V mene družstva koná predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
Registered capital: 
50 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
Basic member contribution: 
2 500 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 29CbR 139/2011-50 zo dňa 12.10.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.11.2012, bolo zrušené družstvo SLKom družstvo, s.r.o. bez likvidácie. Z obchodného registra Okresného súdu v Nitre odd. Dr, vložka č. 10036/N sa vymazáva dňom 01.01.2013 družstvo SLKom družstvo, so sídlom Roľníckej školy 1519, 945 01 Komárno, IČO: 36 537 276.
  (from: 01/01/2013)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej schôdzi družstva dňa 04.04.2000 podľa §§ 56 až 75 a §§ 221 až 260 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/25/2000 until: 12/31/2012)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 04.10.2000. Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi dňa 25.07.2001.
  (from: 11/05/2004 until: 12/31/2012)
Zmena stanov družstva schválená na členskej schôdzi družstva dňa 03.09.2003 a 07.10.2003. Sídlo družstva bolo zmenené z Komárno, Košická 3/4 na Komárno, Roľníckej školy 1519.
  (from: 11/23/2004 until: 12/31/2012)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person