Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11797/S

Business name: 
Renesans Real, s.r.o.
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Registered seat: 
Sládkovičova 9
Zvolen 960 01
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Identification number (IČO): 
36 650 471
  (from: 06/24/2006)
Date of entry: 
06/24/2006
  (from: 06/24/2006)
Person dissolved from: 
22.10.2015
  (from: 12/08/2015)
Date of deletion: 
12/08/2015
  (from: 12/08/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/08/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/24/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
sekretárske služby
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
leasingová činnosť
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
výroba piliarska a impregnovanie dreva
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
rozmnožovanie nahraných nosičov zvuku, obrazu a magnetického záznamu so súhlasom autora
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
výroba tovaru z papiera, lepenky a plastov
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
baliace činnosti
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
búracie a zemné práce
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
maliarske, natieračské a sklenárske práce
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
čistenie budov, upratovacie práce
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
organizovanie kultúrnych a športových akcií, veľtrhov a výstav v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
prenájom reklamných tabúľ
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
fotografické služby a nahrávanie videokamerou
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
výroba a montáž reklamných tabúľ v rozsahu voľných živností
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
spracovanie projektov pre čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Partners: 
JUDr. Dušan Mrenica
Lihoveckého 6
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Tomáš Singer
Klincova 34
Bratislava 821 88
Slovak Republic
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Contribution of each member: 
JUDr. Dušan Mrenica
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/24/2006 until: 01/19/2010)
Tomáš Singer
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/24/2006 until: 01/19/2010)
JUDr. Dušan Mrenica
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/20/2010 until: 12/07/2015)
Tomáš Singer
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 01/20/2010 until: 12/07/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Tomáš Singer
Klincova 34
Bratislava 821 88
From: 06/24/2006
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/24/2006 until: 12/07/2015)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 01/20/2010 until: 12/07/2015)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/24/2006 until: 01/19/2010)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 61Cbr/23/2014-15 zo dňa 22. 09. 2015, právoplatným dňa 22. 10. 2015, bola obchodná spoločnosť zrušená bez likvidácie.
  (from: 12/08/2015)
Date of updating data in databases:  08/10/2022
Date of extract :  08/11/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person