Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  18296/N

Business name: 
River trans, s.r.o.
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
Registered seat: 
Ďurkova 23
Nitra 949 01
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
Identification number (IČO): 
36 613 789
  (from: 06/24/2006)
Date of entry: 
06/24/2006
  (from: 06/24/2006)
Person dissolved from: 
4. 6. 2021
  (from: 09/07/2021)
Legal ground(s) for dissolution: 
§ 68b ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka
  (from: 09/07/2021)
Date of deletion: 
05/06/2022
  (from: 05/06/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/06/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/24/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
reklamná činnosť
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
inzertná činnosť
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
vykonávanie verejnej vodnej dopravy na vnútroštátnych a medzinárodných vodných cestách
  (from: 08/29/2006 until: 05/05/2022)
nákladná vodná doprava vnútroštátna a medzinárodná
  (from: 08/29/2006 until: 05/05/2022)
osobná vodná doprava pravidelná, nepravidelná
  (from: 08/29/2006 until: 05/05/2022)
Partners: 
Ing. Roman Hrivňák
Jánošíkova 472/7
Nitra 949 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2006 until: 07/16/2007)
Jaroslav Pakan
Fedinova 1083/14
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2006 until: 07/16/2007)
Ján Ščepán
Borinská 2
Marianka 900 33
Slovak Republic
  (from: 07/17/2007 until: 05/05/2022)
Contribution of each member: 
Jaroslav Pakan
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 06/24/2006 until: 07/16/2007)
Ing. Roman Hrivňák
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 06/24/2006 until: 07/16/2007)
Ján Ščepán
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/17/2007 until: 05/05/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
Ing. Roman Hrivňák
Jánošíkova 472/7
Nitra 949 01
From: 06/24/2006
  (from: 06/24/2006 until: 08/28/2006)
Ing. Roman Hrivňák
Jánošíkova 472/7
Nitra 949 01
From: 06/24/2006 Until: 08/16/2006
  (from: 08/29/2006 until: 08/28/2006)
Jaroslav Pakan
Fedinova 1083/14
Bratislava 851 01
From: 06/24/2006
  (from: 06/24/2006 until: 07/16/2007)
Jaroslav Pakan
Fedinova 1083/14
Bratislava 851 01
From: 06/24/2006 Until: 07/04/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Gabriel Tóth
From: 08/16/2006 Until: 07/04/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Gabriel Tóth
Ľudovíta Okánika 589/2
Nitra 949 01
From: 08/16/2006
  (from: 08/29/2006 until: 07/16/2007)
Ján Ščepán
Borinská 2
Marianka 900 33
From: 07/04/2007
  (from: 07/17/2007 until: 05/05/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/17/2007 until: 05/05/2022)
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 06/24/2006 until: 07/16/2007)
Procuration: 
Ing. Roman Hrivňák
Jánošíkova 472/7
Nitra 949 01
From: 08/21/2006
  (from: 08/29/2006 until: 07/16/2007)
Ing. Roman Hrivňák
Jánošíkova 472/7
Nitra 949 01
From: 08/21/2006 Until: 07/04/2007
  (from: 07/17/2007 until: 07/16/2007)
Prokurista je oprávnený konať a podpisovať samostatne.
  (from: 08/29/2006 until: 07/16/2007)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/24/2006 until: 05/05/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra, č. k. 27CbR/69/2020-32 zo dňa 20.04.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.04.2022, bolo rozhodnuté o výmaze obchodnej spoločnosti River trans, s.r.o., so sídlom Ďurkova 23, 949 01 Nitra, IČO: 36 613 789, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 18296/N, bez likvidácie.
  (from: 05/06/2022)
Na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 27CbR/69/2020 začalo dňa 12.11.2020 konanie o zrušení obchodnej spoločnosti River trans, s.r.o., IČO: 36 613 789.
  (from: 05/19/2021 until: 05/05/2022)
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27CbR/69/2020-16 zo dňa 28.04.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04.06.2021, súd rozhodol o zrušení obchodnej spoločnosti River trans, s.r.o., so sídlom Ďurkova 23, Nitra 949 01, IČO: 36 613 789.
  (from: 09/07/2021 until: 05/05/2022)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person