Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9303/V

Business name: 
Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
  (from: 04/30/1997)
Registered seat: 
súp.č.2243
Rožňava - Huta
  (from: 08/16/2004)
Identification number (IČO): 
36 173 037
  (from: 04/30/1997)
Date of entry: 
05/01/1997
  (from: 04/30/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/1997)
Objects of the company: 
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 01/26/2022)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava, a údržba
  (from: 01/26/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/26/2022)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/26/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/26/2022)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/26/2022)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 03/19/2022)
obchodná činnosť s drevom
  (from: 03/19/2022)
sprostredkovanie obchodu s drevom
  (from: 03/19/2022)
Partners: 
Mesto Rožňava IČO: 00 328 758
Šafárikova 29
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001)
Contribution of each member: 
Mesto Rožňava
Amount of investment: 41 792 EUR Paid up: 41 792 EUR
  (from: 08/14/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/30/1997)
Ing. Bohuš Hudáček
Mierová 18
Rožňava 048 01
From: 03/29/2007
  (from: 06/28/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/30/1997)
Capital: 
41 792 EUR Paid up: 41 792 EUR
  (from: 08/14/2010)
Supervisory board: 
Ing Attila Kelecsényi
Záhradnícka 1788/1
Rožňava 048 01
From: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023)
Zoltán Beke
Dovčíková 1135/1
Rožňava 048 01
From: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023)
Bc. Ivan Kuhn , MA
Šafárikova 430/86
Rožňava 048 01
From: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 19.3.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/30/1997)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 30.4.1998 a 17.3.1999. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 9.4.1999 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/17/1999)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 27.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 134/2000, Nz 104/2000.
  (from: 07/11/2001)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 31.5.2002.
  (from: 09/05/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person