Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9303/V

Business name: 
Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
  (from: 04/30/1997)
Registered seat: 
súp.č.2243
Rožňava - Huta
  (from: 08/16/2004)
Šafárikova 25
Rožňava 048 01
  (from: 04/30/1997 until: 08/15/2004)
Identification number (IČO): 
36 173 037
  (from: 04/30/1997)
Date of entry: 
05/01/1997
  (from: 04/30/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/30/1997)
Objects of the company: 
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 01/26/2022)
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava, a údržba
  (from: 01/26/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 01/26/2022)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 01/26/2022)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/26/2022)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 01/26/2022)
služby v rámci lesníctva a ťažby dreva
  (from: 03/19/2022)
obchodná činnosť s drevom
  (from: 03/19/2022)
sprostredkovanie obchodu s drevom
  (from: 03/19/2022)
ťažba dreva
  (from: 04/30/1997 until: 01/25/2022)
služby v lesníctve
  (from: 04/30/1997 until: 01/25/2022)
píliarska výroba
  (from: 04/30/1997 until: 01/25/2022)
výroba drevených obalov
  (from: 04/30/1997 until: 01/25/2022)
obchodná činnosť v odbore: drevo
  (from: 04/30/1997 until: 01/25/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/30/1997 until: 01/25/2022)
Partners: 
Mesto Rožňava IČO: 00 328 758
Šafárikova 29
Rožňava 048 01
Slovak Republic
  (from: 07/11/2001)
Mesto Rožňava IČO: 00 328 758
  (from: 06/17/1999 until: 07/10/2001)
Mesto Rožňava IČO: 00 328 758
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Contribution of each member: 
Mesto Rožňava
Amount of investment: 41 792 EUR Paid up: 41 792 EUR
  (from: 08/14/2010)
Mesto Rožňava
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Mesto Rožňava
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 07/10/2001)
Mesto Rožňava
Amount of investment: 1 259 000 Sk Paid up: 1 259 000 Sk
  (from: 07/11/2001 until: 08/13/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/30/1997)
Ing. Bohuš Hudáček
Mierová 18
Rožňava 048 01
From: 03/29/2007
  (from: 06/28/2017)
MVDr. László Gordon
M. R. Štefánika 15
Rožňava
  (from: 04/30/1997 until: 01/04/2007)
MVDr. László Gordon
M. R. Štefánika 15
Rožňava
Until: 12/28/2006
  (from: 01/05/2007 until: 01/04/2007)
Ing. Bohuš Hudaček
Mierová 18
Rožňava 048 01
From: 03/29/2007
  (from: 07/13/2007 until: 06/27/2017)
Štefan Tóth
Budovateľská 3
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006
  (from: 01/05/2007 until: 07/12/2007)
Štefan Tóth
Budovateľská 3
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006 Until: 03/29/2007
  (from: 07/13/2007 until: 07/12/2007)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/30/1997)
Capital: 
41 792 EUR Paid up: 41 792 EUR
  (from: 08/14/2010)
1 259 000 Sk Paid up: 1 259 000 Sk
  (from: 01/05/2007 until: 08/13/2010)
200 000 Sk
  (from: 06/17/1999 until: 07/10/2001)
100 000 Sk
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Supervisory board: 
Ing Attila Kelecsényi
Záhradnícka 1788/1
Rožňava 048 01
From: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023)
Zoltán Beke
Dovčíková 1135/1
Rožňava 048 01
From: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023)
Bc. Ivan Kuhn , MA
Šafárikova 430/86
Rožňava 048 01
From: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023)
Ing. Ondrej Bolaček
Ružová 2
Rožňava 048 01
From: 04/18/2011
  (from: 08/26/2011 until: 05/19/2014)
Ing. Ondrej Bolaček
Ružová 2
Rožňava 048 01
From: 04/18/2011 Until: 01/27/2014
  (from: 05/20/2014 until: 05/19/2014)
MUDr. Csaba Čajka
Kozmonautov 13
Rožňava
Until: 05/31/2002
  (from: 06/17/1999 until: 09/04/2002)
Ing. Pavol Čorej
Kyjevská 28
Rožňava
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Ladislav Dávid
Nám. baníkov 23
Rožňava
  (from: 06/17/1999 until: 08/15/2004)
Ladislav Dávid
Nám. baníkov 23
Rožňava
  (from: 08/16/2004 until: 01/04/2007)
Ladislav Dávid
Nám. baníkov 23
Rožňava
Until: 12/28/2006
  (from: 01/05/2007 until: 01/04/2007)
Peter Džačár
Gemerská 25
Rožňava 048 01
From: 04/18/2011
  (from: 08/26/2011 until: 04/16/2019)
Peter Džačár
Gemerská 25
Rožňava 048 01
From: 04/18/2011 Until: 03/08/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Pavol Horňák
Ružová 26
Rožňava
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Karol Katrenics
Fábryho 3
Rožňava
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Karol Katrenics
Fábryho 3
Rožňava
  (from: 06/17/1999 until: 08/15/2004)
Mgr. Dionýz Kemény
Vajanského 1
Rožňava 048 01
From: 04/18/2011
  (from: 08/26/2011 until: 04/16/2019)
Mgr. Dionýz Kemény
Vajanského 1
Rožňava 048 01
From: 04/18/2011 Until: 03/08/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Ľudovít Kossuth
122
Nadabula
  (from: 08/16/2004 until: 01/04/2007)
Ľudovít Kossuth
122
Nadabula
Until: 12/28/2006
  (from: 01/05/2007 until: 01/04/2007)
Ing. Ján Lach
Kúpeľná 35
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006
  (from: 01/05/2007 until: 08/25/2011)
Ing. Ján Lach
Kúpeľná 35
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006 Until: 03/31/2011
  (from: 08/26/2011 until: 08/25/2011)
Ing. Ján Lach
Kúpeľná 35
Rožňava 048 01
From: 03/06/2014
  (from: 05/20/2014 until: 04/16/2019)
Ing. Ján Lach
Kúpeľná 35
Rožňava 048 01
From: 03/06/2014 Until: 03/08/2019
  (from: 04/17/2019 until: 04/16/2019)
Ing. Štefan Manko
Mierová 4
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006
  (from: 01/05/2007 until: 08/25/2011)
Ing. Štefan Manko
Mierová 4
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006 Until: 03/31/2011
  (from: 08/26/2011 until: 08/25/2011)
Peter Repaský
J. Brocku 3
Rožňava
  (from: 06/17/1999 until: 08/15/2004)
Ing. Igor Salay
Šafárikova 84
Rožňava
  (from: 02/19/1998 until: 06/16/1999)
Ing. Ján Szöllös
Nadabula 217
Rožňava
  (from: 04/30/1997 until: 06/16/1999)
Samuel Tomášik
Slnečná 10
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006
  (from: 01/05/2007 until: 07/12/2007)
Samuel Tomášik
Slnečná 10
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006
  (from: 07/13/2007 until: 08/25/2011)
Samuel Tomášik
Slnečná 10
Rožňava 048 01
From: 12/29/2006 Until: 03/31/2011
  (from: 08/26/2011 until: 08/25/2011)
Mgr. Alexander Turek
Sama Czabana 21
Rožňava
  (from: 08/16/2004 until: 01/04/2007)
Mgr. Alexander Turek
Sama Czabana 21
Rožňava
Until: 12/28/2006
  (from: 01/05/2007 until: 01/04/2007)
Bc. Ivan Kuhn , MA
Šafárikova 86
Rožňava 048 01
From: 03/08/2019 Until: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023 until: 01/24/2023)
Zoltán Beke
Dovčíková 1
Rožňava 048 01
From: 03/08/2019 Until: 11/21/2022
  (from: 01/25/2023 until: 01/24/2023)
Roman Ocelník
Budovateľská 39
Rožňava 048 01
From: 03/08/2019 Until: 08/17/2022
  (from: 01/25/2023 until: 01/24/2023)
Roman Ocelník
Budovateľská 39
Rožňava 048 01
From: 03/08/2019
  (from: 04/17/2019 until: 01/24/2023)
Zoltán Beke
Dovčíková 1
Rožňava 048 01
From: 03/08/2019
  (from: 04/17/2019 until: 01/24/2023)
Bc. Ivan Kuhn , MA
Šafárikova 86
Rožňava 048 01
From: 03/08/2019
  (from: 04/17/2019 until: 01/24/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 19.3.1997 podľa § 105 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 04/30/1997)
Zápisnica z VZ s.r.o. zo dňa 30.4.1998 a 17.3.1999. Dodatok č. 2 k zakladateľskej listine zo dňa 9.4.1999 v znení zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 06/17/1999)
Dodatok č. 3 k zakladateľskej listine zo dňa 27.6.2001 vo forme notárskej zápisnice N 134/2000, Nz 104/2000.
  (from: 07/11/2001)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 31.5.2002.
  (from: 09/05/2002)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person