Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5584/B

Business name: 
KHJ management, s. r. o.
  (from: 10/09/2020)
GFK leather DESIGN s.r.o.
  (from: 07/09/1997 until: 10/08/2020)
KAUFMANN DESIGN, spol. s r.o.
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Registered seat: 
Priehradná 101C
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
  (from: 10/09/2020)
Estónska 10
Bratislava 821 06
  (from: 08/16/1993 until: 10/08/2020)
Identification number (IČO): 
31 356 354
  (from: 08/16/1993)
Date of entry: 
08/16/1993
  (from: 08/16/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/16/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti;
  (from: 08/16/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti;
  (from: 08/16/1993)
výroba a opravy výrobkov z kože;
  (from: 08/16/1993)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
  (from: 11/24/2020)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom;
  (from: 11/24/2020)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla;
  (from: 11/24/2020)
Sťahovacie služby;
  (from: 11/24/2020)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov;
  (from: 11/24/2020)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt;
  (from: 11/24/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom;
  (from: 11/24/2020)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností;
  (from: 11/24/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;
  (from: 11/24/2020)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly;
  (from: 11/24/2020)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky;
  (from: 11/24/2020)
Prenájom hnuteľných vecí;
  (from: 11/24/2020)
Čistiace a upratovacie služby;
  (from: 11/24/2020)
Administratívne služby;
  (from: 11/24/2020)
Spracovávanie rodokmeňov;
  (from: 11/24/2020)
Partners: 
Ing. Dana Púllová
Priehradná 101C
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Slovak Republic
  (from: 11/24/2020)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/10/2003 until: 03/14/2019)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava 821 06
Slovak Republic
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Mgr. Darina Zaicová
Estónska 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Slovak Republic
  (from: 03/15/2019 until: 10/08/2020)
Ing. Dana Púllová
Priehradná 101C
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
Slovak Republic
  (from: 10/09/2020 until: 11/23/2020)
Leopold Goldschmidt
Weissgerkerlände 30-36
Viedeň 1030
Rakúska republika
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Franz Kaufmann
Maillygasse 2/5/8
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (from: 01/10/2003 until: 06/16/2017)
Franz Kaufmann
Maillygasse 2/5/8
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Franz Kaufmann
Maillygasse 2/5/8
Viedeň 1100
Rakúska republika
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Mgr. Ing. Johann Vogl
Simonygasse 2B/4/7
Viedeň 1180
Rakúska republika
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Dana Púllová
  (from: 10/09/2020 until: 11/23/2020)
Ing. Dana Púllová
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 11/24/2020)
Franz Kaufmann
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Leopold Goldschmidt
Amount of investment: 30 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Ing. Štefan Zaic
Amount of investment: 35 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Franz Kaufmann
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Štefan Zaic
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Mgr. Ing. Johann Vogl
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Franz Kaufmann
Amount of investment: 110 000 Sk Paid up: 110 000 Sk
  (from: 01/10/2003 until: 03/16/2010)
Ing. Štefan Zaic
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 01/10/2003 until: 03/16/2010)
Franz Kaufmann
Amount of investment: 3 651,331077 EUR Paid up: 3 651,331077 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 06/16/2017)
Ing. Štefan Zaic
Amount of investment: 2 987,452699 EUR Paid up: 2 987,452699 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 06/16/2017)
Ing. Štefan Zaic
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 06/17/2017 until: 03/14/2019)
Mgr. Darina Zaicová
Amount of investment: 6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 03/15/2019 until: 10/08/2020)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/16/1993)
Ing. Tomáš Púll
Priehradná 101C
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 06/05/2020
  (from: 10/09/2020)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava
  (from: 07/09/1997 until: 01/09/2003)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava 821 06
  (from: 08/16/1993 until: 07/08/1997)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava
From: 08/16/1993
  (from: 01/10/2003 until: 03/14/2019)
Ing. Štefan Zaic
Estónska 10
Bratislava
From: 08/16/1993 Until: 02/19/2019
  (from: 03/15/2019 until: 03/14/2019)
Mgr. Darina Zaicová
Estónska 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 02/19/2019
  (from: 03/15/2019 until: 10/08/2020)
Mgr. Darina Zaicová
Estónska 10
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 02/19/2019 Until: 06/05/2020
  (from: 10/09/2020 until: 10/08/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a spoločnosť zastupuje konateľ.
  (from: 08/16/1993)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 03/17/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/10/2003 until: 03/16/2010)
100 000 Sk
  (from: 08/16/1993 until: 01/09/2003)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 32. 7. 1993 v súlade s §§ 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Podľa prehlásenia správcu vkladu v zmysle § 60 ods. 3 Obchodného zákonníka splatili spoločníci svoje vklady ku dňu zápisu v celosti. Stary spis: S.r.o. 11488
  (from: 08/16/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 19.6.1997 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 11488
  (from: 07/09/1997)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 4.12.2002, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu, zvýšenie základného imania a nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 13.12.2002.
  (from: 01/10/2003)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person