Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  9317/V

Business name: 
BIO-HEM s.r.o.
  (from: 05/07/1997 until: 10/31/2013)
Registered seat: 
Srbská 4
Košice 040 01
  (from: 08/15/2013 until: 10/31/2013)
Rastislavova 41
Košice 040 01
  (from: 02/21/2000 until: 08/14/2013)
Cottbuská 13
Košice 040 11
  (from: 05/07/1997 until: 02/20/2000)
Identification number (IČO): 
36 173 193
  (from: 05/07/1997)
Date of entry: 
05/07/1997
  (from: 05/07/1997)
Person dissolved from: 
31.10.2013
  (from: 11/01/2013)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 11/01/2013)
Date of deletion: 
11/01/2013
  (from: 11/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/01/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/07/1997)
Objects of the company: 
obchodná činnosť-laboratórne potreby a pomôcky
  (from: 05/07/1997 until: 10/31/2013)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnych zdravotníckych zariadeniach: 1.samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia 2. samostatnom zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore hematológia a transfuziológia
  (from: 04/03/2001 until: 10/31/2013)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/30/2004 until: 10/31/2013)
dopravná zdravotná služba
  (from: 03/30/2004 until: 10/31/2013)
Partners: 
Golden Bug Broker House a.s.
Panská 33
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 08/15/2013 until: 09/13/2013)
Ing. Zuzana Maximová
Rastislavova 41
Košice
Slovak Republic
  (from: 12/06/1999 until: 08/14/2013)
Ing. Zuzana Maximová
Bernolákova 23
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Daniela Šimíčková
Orgovánová 14
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
LABMED, a.s.
Srbská 4
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 09/14/2013 until: 10/31/2013)
Contribution of each member: 
Ing. Zuzana Maximová
Amount of investment: 65 000 Sk Paid up: 32 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Daniela Šimíčková
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 18 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Ing. Zuzana Maximová
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/06/1999 until: 06/23/2009)
Ing. Zuzana Maximová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/24/2009 until: 08/14/2013)
Golden Bug Broker House a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 08/15/2013 until: 09/13/2013)
LABMED, a.s.
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/14/2013 until: 10/31/2013)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/06/1999 until: 10/31/2013)
konatelia
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Bernárd Maxim
Rastislavova 41
Košice 040 01
From: 08/01/2008
  (from: 08/06/2008 until: 08/14/2013)
Bernárd Maxim
Rastislavova 41
Košice 040 01
From: 08/01/2008 Until: 08/06/2013
  (from: 08/15/2013 until: 08/14/2013)
Ing. Zuzana Maximová
Bernolákova 23
Košice
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Ing. Zuzana Maximová
Rastislavova 41
Košice
  (from: 12/06/1999 until: 08/14/2013)
Ing. Zuzana Maximová
Rastislavova 41
Košice
Until: 08/06/2013
  (from: 08/15/2013 until: 08/14/2013)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 177/82
Bratislava 821 01
From: 08/07/2013
  (from: 08/15/2013 until: 09/26/2013)
JUDr. Slavomír Moško
Trnavská cesta 177/82
Bratislava 821 01
From: 08/07/2013 Until: 09/18/2013
  (from: 09/27/2013 until: 09/26/2013)
Daniela Šimíčková
Orgovánová 14
Košice
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Ing. Vladimír Nestor
Sokolovská 16
Košice 040 11
From: 09/19/2013
  (from: 09/27/2013 until: 10/31/2013)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/15/2013 until: 10/31/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/06/1999 until: 08/14/2013)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 06/24/2009 until: 10/31/2013)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/06/2008 until: 06/23/2009)
100 000 Sk
  (from: 05/07/1997 until: 12/05/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.4.1997 vrátane dodatku k spoločenskej zmluve zo dňa 5.5.1997 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/07/1997 until: 10/31/2013)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 2.12.1999 v znení zák.č.11/98 Z.z.
  (from: 12/06/1999 until: 10/31/2013)
Zmena spoločenskej zmeny zo dňa 25.1.2000.
  (from: 02/21/2000 until: 10/31/2013)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 22.3.2001 vo forme notárskej zápisnice N 85/2001, Nz 77/2001.
  (from: 04/03/2001 until: 10/31/2013)
Zmena zakladateľskej listiny a jej úplné znenie zo dňa 14.11.2003.
  (from: 03/30/2004 until: 10/31/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/01/2013)
Legal successor: 
LABMED, a.s.
Srbská 4
Košice 040 01
  (from: 11/01/2013)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person