Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5588/B

Business name: 
The Lorenz Bahlsen Snack - World, spol. s r. o. - v likvidácii
  (from: 02/05/2002 until: 07/21/2004)
The Lorenz Bahlsen Snack - World, spol. s r.o.
  (from: 04/20/2001 until: 02/04/2002)
BAHLSEN Slovensko, spol. s r.o.
  (from: 08/18/1993 until: 04/19/2001)
Registered seat: 
Šaštínska 5
Bratislava 841 05
  (from: 05/03/2000 until: 07/21/2004)
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 05
  (from: 02/09/1995 until: 05/02/2000)
Úprkova 23
Bratislava 811 04
  (from: 04/27/1994 until: 02/08/1995)
Brnianska 43
Bratislava 811 04
  (from: 08/18/1993 until: 04/26/1994)
Identification number (IČO): 
31 356 397
  (from: 08/18/1993)
Date of entry: 
08/18/1993
  (from: 08/18/1993)
Date of deletion: 
07/22/2004
  (from: 07/22/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/18/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/18/1993 until: 07/21/2004)
nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/18/1993 until: 07/21/2004)
Partners: 
LORENZ BAHLSEN SNACKS GmbH & Co. KG
Podbielskistrasse 289
Hannover 306 55
  (from: 02/28/2001 until: 07/21/2004)
BAHLSEN KG SO
Podbielskistrasse 289
Hannover 3000
  (from: 11/11/1999 until: 02/27/2001)
BAHLSEN KG SO
Podbielskistrasse 289
Hannover 3000
  (from: 03/12/1996 until: 11/10/1999)
H. BAHLSEN Keksfabrik KG
Podbielskistrasse 289
Hannover 3000
  (from: 02/09/1995 until: 03/11/1996)
H. BAHLSEN Keksfabrik KG
Podbielskistrasse 289
Hannover 3000
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1995)
Contribution of each member: 
H. BAHLSEN Keksfabrik KG
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1995)
H. BAHLSEN Keksfabrik KG
Amount of investment: 10 088 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 03/11/1996)
BAHLSEN KG SO
Amount of investment: 10 088 000 Sk
  (from: 03/12/1996 until: 11/10/1999)
BAHLSEN KG SO
Amount of investment: 10 088 000 Sk Paid up: 10 088 000 Sk
  (from: 11/11/1999 until: 02/27/2001)
LORENZ BAHLSEN SNACKS GmbH & Co. KG
Amount of investment: 10 088 000 Sk Paid up: 10 088 000 Sk
  (from: 02/28/2001 until: 07/21/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/05/2002 until: 07/21/2004)
konatelia
  (from: 03/12/1996 until: 02/04/2002)
Individual managing director
  (from: 08/18/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Igor Bázlik
Na Hrebienku 34
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 07/21/2004)
Ing. Igor Bázlik
Tajovského 1
Bratislava
  (from: 08/18/1993 until: 03/11/1996)
Ing. Radovan Dudík
A. Hlinku 20/42
Piešťany
  (from: 04/24/1998 until: 07/21/2004)
Ing. Ján Stupka
Úprkova 3673/27
Bratislava
  (from: 03/12/1996 until: 04/23/1998)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy obaja konatelia spoločne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii.
  (from: 02/05/2002 until: 07/21/2004)
V mene spoločnosti konajú vždy obaja konatelia spoločne.
  (from: 03/12/1996 until: 02/04/2002)
Za spoločnosť koná konateľ.
  (from: 08/18/1993 until: 03/11/1996)
Capital: 
10 088 000 Sk
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/2004)
100 000 Sk
  (from: 08/18/1993 until: 02/08/1995)
Supervisory board: 
Mag. Christian Blatnig
Muldenweg 9
Klagenfurt 9020
Rakúska republika
  (from: 11/11/1999 until: 02/27/2001)
Dipl. Ing. Christoph Kind
Albert-Niemann-Str. 7
Hannover 301 71
SRN
  (from: 04/24/1998 until: 11/10/1999)
Jean-Pierre Mange
Scheffelweg 5
Thun 3600
Švajčiarsko
  (from: 04/24/1998 until: 11/10/1999)
Rolf A. Bőhler
Bernegg
Lenggenwil 9525
Švajčiarsko
  (from: 11/11/1999 until: 02/27/2001)
Dipl. Ek. Andreas F. Schubert
Múhlenstr. 19F
Burgwedel 309 38
Nemecko
  (from: 04/24/1998 until: 02/27/2001)
Rolf A. Böhler
Bernegg
Lenggenwil 9525
Švajčiarsko
  (from: 02/28/2001 until: 07/21/2004)
Dipl. Ek. Andreas F. Schubert
Mühlenstr. 19F
Burgwedel 309 38
Nemecko
  (from: 02/28/2001 until: 07/21/2004)
Hans Joachim Sallawitz
Eichendorffstrasse 10
Hannover 301 75
SRN
  (from: 02/28/2001 until: 07/21/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Igor Bázlik, menovaný s účinnosťou ku dňu: 31.12.2002
Na Hrebienku 34
Bratislava
  (from: 02/05/2002 until: 07/21/2004)
Other legal facts: 
Konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie zo dňa 16.05.2004. Súhlas Daňového úradu Bratislava IV s výmazom z obchodného registra zo dňa 26.05.2004, č.j.:603/230/75539/04/Fra2. Rozhodnutie jediného spoločníka o schválení konečnej správy likvidátora a účtovnej závierky zo dňa 05.07.2004. Vymazuje sa z obchodného registra obchodná spoločnosť The Lorenz Bahlsen Snack - World, spol. s r.o. - v likvidácii, so sídlom Šaštínska 5, 841 05 Bratislava, IČO: 31 356 397, zapísaná v odd.:Sro, vložka číslo: 5588/B, dňom 22.07.2004.
  (from: 07/22/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 407/93, Nz 398/93 spísanou dňa 14.7.1993 JUDr. Hrušovskou, notárkou v Brati- slave v zmysle ust. § 24 ods. 1, § 60, § 105 až 153 Z č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Ku dňu registrácie jediný spoločník splatil svoj vklad v celom rozsahu. Stary spis: S.r.o. 11496
  (from: 08/18/1993 until: 07/21/2004)
Notárska zápisnica č. N 28/94, Nz 31/94 zo dňa 16. 2. 1994, ktorá tvorí dodatok k zakla- dateľskej listine spísanej formou notárskej zápisnice č. N 407/93 a Nz 398/93 zo dňa 19. 7. 1993. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č. Žo 8097/1993 zo dňa 11. 1. 1994, ktorým sa mení živnostenský list č. Žo 5131/93 zo dňa 22. 7. 1993. Stary spis: S.r.o. 11496
  (from: 04/27/1994 until: 07/21/2004)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. Nz 18/95 napísanej dňa 16.1.1995 notárom JUDr. Miloslavom Kováčom. Stary spis: S.r.o. 11496
  (from: 02/09/1995 until: 07/21/2004)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 13.10.1995. Stary spis: S.r.o. 11496
  (from: 03/12/1996 until: 07/21/2004)
Notárska zápisnica č. N 691/97, Nz 690/97 zo dňa 19.12.1997. Notárska zápisnica č. N 57/98, Nz 56/98 zo dňa 9.2.1998. Notárska zápisnica č. N 124/98 zo dňa 18.3.1998. Stary spis: S.r.o. 11496
  (from: 04/24/1998 until: 07/21/2004)
Notárska zápisnica N 545/99, Nz 545/99 zo dňa 1.10.1999 o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 11/11/1999 until: 07/21/2004)
Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 27.3.2000 do notárskej zápisnice č. N 165/00, Nz 165/00.
  (from: 05/03/2000 until: 07/21/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 29.5.2000.
  (from: 02/28/2001 until: 07/21/2004)
Notárska zápisnica č. N 274/2001, Nz 269/2001 zo dňa 6.4.2001 o zmene zakladateľskej listiny v zmene obchodného mena z: BAHLSEN Slovensko, spol. s r.o. na: The Lorenz Bahlsen Snack - World spol. s r.o.
  (from: 04/20/2001 until: 07/21/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18. 9. 2002 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 31. 12. 2002.
  (from: 02/05/2002 until: 07/21/2004)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person