Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10533/L

Business name: 
PK Metrostav a. s.
  (from: 03/05/2019)
Registered seat: 
Kragujevská 11
Žilina 010 01
  (from: 05/12/2006)
Identification number (IČO): 
35 697 814
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1996)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 09/03/1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 09/03/1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/03/1996)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 02/05/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/05/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/05/2008)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 02/05/2008)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/14/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/1999)
Ing. Miroslav Kurica - člen predstavenstva
501
Višňové 013 23
From: 04/24/2019
  (from: 05/25/2019)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 07/01/2020
  (from: 07/01/2020)
Ing. Milan Čerešňák - Chairman of the Board of Directors
Na Vinohrady 1788/10
Trenčín 911 01
From: 11/06/2021
  (from: 05/31/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/19/2022)
Capital: 
2 323 580 EUR Paid up: 2 323 580 EUR
  (from: 06/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 70
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 06/30/2009)
Stockholder: 
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň, Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 01/15/2022)
Supervisory board: 
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
From: 05/26/2020
  (from: 06/30/2020)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 04/27/2022
  (from: 05/19/2022)
Ing. Jan Dostál
Pobřežní 315
Kolín 280 02
Česká republika
From: 04/27/2022
  (from: 05/19/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
  (from: 09/03/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
  (from: 05/20/1997)
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
  (from: 08/18/1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98.
  (from: 01/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
  (from: 08/27/1999)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady.
  (from: 02/01/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
  (from: 09/26/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 03/04/2003)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s. na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2009 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s., so sídlom Kragujevská 11, 010 01 Žilina , IČO: 35 697 814 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PK RUSKOV, s.r.o., so sídlom Ruskov 044 119, IČO: 36 177 598 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PK Doprastav, a.s. Obchodná spoločnosť PK Doprastav, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o.
  (from: 01/01/2010)
Zmena stanov spoločnosto bola schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2012, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisncie č. 925/2012 spísanej JUDr. Dagmar Ravlukovou, notárkou so sídlom v Bratislave
  (from: 01/09/2013)
Zmena stanov spoločnosti bola schválená rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.05.2022, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 111/2022, Nz 12906/2022, NCRls 13301/2022, spísanej JUDr. Zuzanou Kolembusovou, notárkou so sídlom v Žiline
  (from: 05/19/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PK RUSKOV, s.r.o. 36177598 ,
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person