Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10533/L

Business name: 
PK Metrostav a. s.
  (from: 03/05/2019)
PK Doprastav, a.s.
  (from: 05/12/2006 until: 03/04/2019)
Priemysel kameňa, a.s.
  (from: 09/03/1996 until: 05/11/2006)
Registered seat: 
Kragujevská 11
Žilina 010 01
  (from: 05/12/2006)
Garbiarska 20
Lučenec 984 01
  (from: 09/26/2002 until: 05/11/2006)
Ružova dolina 6
Bratislava 821 08
  (from: 01/22/1999 until: 09/25/2002)
Ružova dolina 6
Bratislava 821 09
  (from: 09/03/1996 until: 01/21/1999)
Identification number (IČO): 
35 697 814
  (from: 09/03/1996)
Date of entry: 
09/03/1996
  (from: 09/03/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/03/1996)
Objects of the company: 
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 09/03/1996)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 09/03/1996)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 09/03/1996)
maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/03/1996)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/03/1996)
ubytovacie služby bez prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 02/05/2008)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/05/2008)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/05/2008)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 02/05/2008)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/14/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/22/1999)
Managing board
  (from: 08/18/1997 until: 01/21/1999)
Managing board
  (from: 09/03/1996 until: 08/17/1997)
Ing. Miroslav Kurica - člen predstavenstva
501
Višňové 013 23
From: 04/24/2019
  (from: 05/25/2019)
Ing. Viliam Turanský
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 07/01/2020
  (from: 07/01/2020)
Ing. Milan Čerešňák - Chairman of the Board of Directors
Na Vinohrady 1788/10
Trenčín 911 01
From: 11/06/2021
  (from: 05/31/2022)
Ing. Milan Čerešňák - predseda
Halalovka 28
Trenčín 911 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 12/31/2009)
Ing. Milan Čerešňák - predseda
Na Vinohrady 1788/4B
Trenčín 911 01
From: 02/03/2006
  (from: 01/01/2010 until: 10/14/2011)
Ing. Milan Čerešňák - predseda
Na Vinohrady 1788/4B
Trenčín 911 01
From: 02/03/2006 Until: 05/12/2011
  (from: 10/15/2011 until: 10/14/2011)
Ing. Milan Čerešňák - predseda predstavenstva
Na Vinohrady 1788/4B
Trenčín 911 01
From: 05/13/2011
  (from: 10/15/2011 until: 12/09/2016)
Ing. Milan Čerešňák - predseda predstavenstva
Na Vinohrady 1788/4B
Trenčín 911 01
From: 05/13/2011 Until: 11/04/2016
  (from: 12/10/2016 until: 12/09/2016)
Ing. Milan Čerešňák - predseda predstavenstva
Na Vinohrady 1788/4B
Trenčín 911 01
From: 11/05/2016
  (from: 12/10/2016 until: 05/18/2022)
Ing. Milan Čerešňák - predseda predstavenstva
Na Vinohrady 1788/4B
Trenčín 911 01
From: 11/05/2016 Until: 11/05/2021
  (from: 05/19/2022 until: 05/18/2022)
Ing. Miloš Halmi
Röntgenova 10
Bratislava
  (from: 05/20/1997 until: 08/17/1997)
Ing. Miloš Halmi - podpredseda
Röntgenova 10
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 01/21/1999)
Judita Kertészová - člen
Panické Dravce 47
Lučenec
  (from: 10/29/2001 until: 03/03/2003)
Judita Kertészová - člen
Panické Dravce 47
Lučenec
From: 06/19/2001
  (from: 03/04/2003 until: 05/26/2005)
Judita Kertészová - člen
Panické Dravce 47
Lučenec
From: 06/19/2001 Until: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 05/26/2005)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 10/14/2011)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 02/03/2006 Until: 05/12/2011
  (from: 10/15/2011 until: 10/14/2011)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 05/13/2011
  (from: 10/15/2011 until: 01/08/2013)
Ing. Tomáš Klepetko - člen
Košická 56
Bratislava 821 08
From: 05/13/2011 Until: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 01/08/2013)
Ing. arch. Ivan Koniar
Družicová 1
Bratislava
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Ing. Stanislav Kotrčka
Krátošice 36
Soběslav 392 01
Česká republika
From: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 07/17/2017)
Ing. Stanislav Kotrčka
Krátošice 36
Soběslav 392 01
Česká republika
From: 12/04/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 07/18/2017 until: 07/17/2017)
Ing. Peter Kováč
Sibírska 7
Bratislava
  (from: 05/20/1997 until: 08/17/1997)
Ing. Peter Kováč - predseda
Sibírska 7
Bratislava
  (from: 08/18/1997 until: 01/21/1999)
Ing. Miroslav Kurica
501
Višňové 013 23
From: 04/12/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/24/2019)
Ing. Miroslav Kurica
501
Višňové 013 23
From: 04/12/2014 Until: 04/11/2019
  (from: 05/25/2019 until: 05/24/2019)
Ing. Peter Lispuch - podpredseda
Šafáriková 4
Pezinok
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Dušan Mokoš - člen
Asmolovova 1981/35
Zvolen
  (from: 08/18/1997 until: 01/21/1999)
Ing. Dušan Mokoš
Asmolovova 1981/35
Zvolen
  (from: 05/20/1997 until: 08/17/1997)
Ing. Dušan Mráz - člen
ul. 1. mája 3
Sliač 962 31
From: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 05/06/2014)
Ing. Dušan Mráz - člen
ul. 1. mája 3
Sliač 962 31
From: 12/04/2012 Until: 04/11/2014
  (from: 05/07/2014 until: 05/06/2014)
Peter Petrovič - člen
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen 960 01
From: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 02/04/2008)
Peter Petrovič - člen
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen 960 01
From: 05/24/2005 Until: 05/16/2007
  (from: 02/05/2008 until: 02/04/2008)
Tatiana Petrovičová - predseda
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen
  (from: 08/27/1999 until: 03/03/2003)
Tatiana Petrovičová - predseda
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen
From: 06/30/1999
  (from: 03/04/2003 until: 03/13/2006)
Tatiana Petrovičová - predseda
Ľ. Medveckého 1392/2
Zvolen
From: 06/30/1999 Until: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ing. Igor Prekop - člen
57
Horná Poruba
  (from: 02/01/2000 until: 10/28/2001)
Ing. Jozef Ružanský , CSc. - predseda
Pečnianska 25
Bratislava
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Pavel Tretiak - podpredseda
Kozačeka 30
Zvolen
  (from: 01/22/1999 until: 08/26/1999)
Marián Trumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 01/22/1999 until: 08/26/1999)
Marián Tumpach - člen
A. Nográdyho 716/31
Zvolen
From: 09/29/1998
  (from: 03/04/2003 until: 05/26/2005)
Marián Tumpach - člen
A. Nográdyho 716/31
Zvolen
From: 09/29/1998 Until: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 05/26/2005)
Marián Tumpach - člen
Francisciho 1621/1
Zvolen
  (from: 08/27/1999 until: 03/03/2003)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 10/14/2011)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 02/03/2006 Until: 05/12/2011
  (from: 10/15/2011 until: 10/14/2011)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/13/2011
  (from: 10/15/2011 until: 01/08/2013)
Ing. Viliam Turanský - člen
Priehradná 18
Martin 036 01
From: 05/13/2011 Until: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 01/08/2013)
Jaroslav Zicho - člen
Dulov 90
Pruské
  (from: 08/27/1999 until: 01/31/2000)
Jaroslav Zicho - predseda
Dulov 90
Pruské
  (from: 01/22/1999 until: 08/26/1999)
Ing. Milan Čerešňák - Chairman of the Board of Directors
Na Vinohrady 1788/10
Trenčín 911 01
From: 11/06/2022
  (from: 05/19/2022 until: 05/30/2022)
Ing. Stanislav Kotrčka - člen predstavenstva
Krátošice 36
Soběslav 392 01
Česká republika
From: 05/05/2017
  (from: 07/18/2017 until: 06/30/2020)
Ing. Stanislav Kotrčka - člen predstavenstva
Krátošice 36
Soběslav 392 01
Česká republika
From: 05/05/2017 Until: 06/30/2020
  (from: 07/01/2020 until: 06/30/2020)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcií podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 05/19/2022)
Konať v mene spoločnosti v obchodných záležitosiach je oprávnený každý člen predstavenstva samostatne. V záležitostiach týkajúcich sa nadodúdania a scudzovania majetku spoločnosti, uzatvárania úverových zmlúv, zmlúv o pôžičkách, leasingových zmlúv a nájomných zmlúv vrátane ich zmien, zriaďovania záložných práv, zmlúv o ručení a vystavovaní zmeniek alebo dlhopisov a uzatvárania zmlúv o postúpení pohľadávok konajú v mene spoločnosti vždy spoločne dvaja členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/09/2013 until: 05/18/2022)
Za spoločnosť konajú a podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva vo všetkých veciach.
  (from: 03/14/2006 until: 01/08/2013)
Za spoločnosť koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 05/27/2005 until: 03/13/2006)
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle - vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 01/22/1999 until: 05/26/2005)
Konať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzuje súhlasným prejavom vôle - - svojím podpisom predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva samostatne.
  (from: 08/18/1997 until: 01/21/1999)
V mene spoločnosti konajú najmenej dvaja členovia predstavenstva spolu.
  (from: 09/03/1996 until: 08/17/1997)
Capital: 
2 323 580 EUR Paid up: 2 323 580 EUR
  (from: 06/30/2009)
70 000 000 Sk Paid up: 70 000 000 Sk
  (from: 02/05/2008 until: 06/29/2009)
54 000 000 Sk Paid up: 54 000 000 Sk
  (from: 07/26/2006 until: 02/04/2008)
5 005 000 Sk Paid up: 5 005 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 07/25/2006)
65 005 000 Sk Paid up: 65 005 000 Sk
  (from: 03/04/2003 until: 05/26/2005)
65 005 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 03/03/2003)
19 005 000 Sk
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Shares: 
Number of shares: 70
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 06/30/2009)
Number of shares: 70
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/05/2008 until: 06/29/2009)
Number of shares: 54
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/26/2006 until: 02/04/2008)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 07/25/2006)
Number of shares: 5
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 05/27/2005 until: 07/25/2006)
Number of shares: 19005
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/04/2003 until: 05/26/2005)
Number of shares: 46
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 03/04/2003 until: 05/26/2005)
Number of shares: 19005
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/01/2000 until: 03/03/2003)
Number of shares: 46
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 02/01/2000 until: 03/03/2003)
Number of shares: 19005
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 01/31/2000)
Number of shares: 46
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/18/1997 until: 01/31/2000)
Number of shares: 19005
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 08/17/1997)
Number of shares: 46000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/20/1997 until: 08/17/1997)
Number of shares: 19005
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Stockholder: 
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň, Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 01/15/2022)
CI HOLDING, akciová spoločnosť
Poľná 1
Bratislava 811 08
  (from: 07/26/2006 until: 02/04/2008)
DOAS, a.s.
Košická 5590/56
Bratislava 821 08
  (from: 03/14/2006 until: 07/25/2006)
Doprastav, a.s.
Drieňová 27
Bratislava 826 56
  (from: 02/05/2008 until: 11/21/2012)
Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4
Libeň, Praha 8 180 00
Česká republika
  (from: 03/05/2019 until: 01/14/2022)
Supervisory board: 
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
From: 05/26/2020
  (from: 06/30/2020)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 04/27/2022
  (from: 05/19/2022)
Ing. Jan Dostál
Pobřežní 315
Kolín 280 02
Česká republika
From: 04/27/2022
  (from: 05/19/2022)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 07/17/2017)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 12/04/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 07/18/2017 until: 07/17/2017)
Ing. Stanislav Ferančík
Bakošova 38
Bratislava
  (from: 05/20/1997 until: 01/21/1999)
Doc. Ing. Iveta Hajdúchová , CSc. - člen
Nová 20
Lieskovec 962 21
From: 06/28/2004
  (from: 09/01/2004 until: 03/13/2006)
Doc. Ing. Iveta Hajdúchová , CSc. - člen
Nová 20
Lieskovec 962 21
From: 06/28/2004 Until: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ľuboš Hostačný - člen
Gorazdova 3
Bratislava
  (from: 09/26/2002 until: 03/03/2003)
Ľuboš Hostačný - člen
Gorazdova 3
Bratislava
From: 02/11/2002
  (from: 03/04/2003 until: 08/31/2004)
Ľuboš Hostačný - člen
Gorazdova 3
Bratislava
From: 02/11/2002 Until: 06/28/2004
  (from: 09/01/2004 until: 08/31/2004)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 05/13/2011
  (from: 10/15/2011 until: 01/08/2013)
Ing. Viktor Karel
Radvanská 5
Bratislava 811 01
From: 05/13/2011 Until: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 01/08/2013)
Judita Kertészová
Panické Dravce 47
Lučenec 984 01
From: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 03/13/2006)
Judita Kertészová
Panické Dravce 47
Lučenec 984 01
From: 05/24/2005 Until: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Rudolf Kimerling
Sietna 1069/21
Vrbové 922 03
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 08/19/2010)
Rudolf Kimerling
Sietna 1069/21
Vrbové 922 03
From: 02/03/2006 Until: 05/04/2010
  (from: 08/20/2010 until: 08/19/2010)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 07/17/2017)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 12/04/2012 Until: 05/04/2017
  (from: 07/18/2017 until: 07/17/2017)
Ing. Irena Konkoľová - predseda
Lesnícka 1405/3
Zvolen
  (from: 01/22/1999 until: 01/31/2000)
Ing. Branislav Kuzma - člen
Komenského 645/33
Zvolenská Slatina
  (from: 02/01/2000 until: 09/25/2002)
Ing. arch. Juraj Lispuch - podpredseda
Štúrova 32
Zvolen
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Ing.arch. Juraj Lispuch - podpredseda
L.Štúra 32
Zvolen
  (from: 01/22/1999 until: 03/03/2003)
Ing.arch. Juraj Lispuch - predseda
L.Štúra 32
Zvolen
From: 09/29/1998
  (from: 03/04/2003 until: 05/26/2005)
Ing.arch. Juraj Lispuch - predseda
L.Štúra 32
Zvolen
From: 09/29/1998 Until: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 05/26/2005)
Ing. Dušan Mráz
1. mája 3
Sliač 962 31
From: 05/05/2010
  (from: 08/20/2010 until: 01/08/2013)
Ing. Dušan Mráz
1. mája 3
Sliač 962 31
From: 05/05/2010 Until: 12/04/2012
  (from: 01/09/2013 until: 01/08/2013)
Ing. Pavel Obenau
Starhradská 16
Bratislava 851 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 08/19/2010)
Ing. Pavel Obenau
Starhradská 16
Bratislava 851 01
From: 02/03/2006 Until: 05/04/2010
  (from: 08/20/2010 until: 08/19/2010)
Ing. Martin Ondrušek
Cintorínska 19
Trenčín
  (from: 05/20/1997 until: 08/17/1997)
Ing. Martin Ondrušek
Cintorínska 19
Trenčín
  (from: 08/18/1997 until: 01/21/1999)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 1392/2
Zvolen 960 01
From: 06/28/2004
  (from: 09/01/2004 until: 05/26/2005)
Ing. Peter Petrovič - člen
Medveckého 1392/2
Zvolen 960 01
From: 06/28/2004 Until: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 05/26/2005)
Ing. Peter Petrovič - predseda
Medveckého 2
Zvolen
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 10/14/2011)
Ing. František Potisk
Guothova 3
Bratislava 831 01
From: 02/03/2006 Until: 05/12/2011
  (from: 10/15/2011 until: 10/14/2011)
Ing. Eva Skřeková - člen
T.Vansovej 1
Bratislava
  (from: 01/22/1999 until: 03/03/2003)
Ing. Eva Skřeková - člen
T.Vansovej 1
Bratislava
From: 09/29/1998
  (from: 03/04/2003 until: 08/31/2004)
Ing. Eva Skřeková - člen
T.Vansovej 1
Bratislava
From: 09/29/1998 Until: 06/28/2004
  (from: 09/01/2004 until: 08/31/2004)
Ing. Pavel Slimák
Mamateyova 18
Bratislava
  (from: 09/03/1996 until: 05/19/1997)
Ing. Michal Strnad
Pavlovova 1
Bratislava
  (from: 05/20/1997 until: 01/21/1999)
Marian Tumpach
A. Nográdyho 716/31
Zvolen 960 01
From: 05/24/2005
  (from: 05/27/2005 until: 03/13/2006)
Marian Tumpach
A. Nográdyho 716/31
Zvolen 960 01
From: 05/24/2005 Until: 02/03/2006
  (from: 03/14/2006 until: 03/13/2006)
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
From: 05/05/2010
  (from: 08/20/2010 until: 06/23/2015)
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
From: 05/05/2010 Until: 04/22/2015
  (from: 06/24/2015 until: 06/23/2015)
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
From: 04/22/2015
  (from: 06/24/2015 until: 06/29/2020)
Ing. Anton Zaťko
Nanterská 1680/19
Žilina 010 08
From: 04/22/2015 Until: 04/22/2020
  (from: 06/30/2020 until: 06/29/2020)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/05/2017
  (from: 07/18/2017 until: 01/14/2022)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/05/2017
  (from: 07/18/2017 until: 01/14/2022)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/05/2017 Until: 04/26/2022
  (from: 05/19/2022 until: 05/18/2022)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/05/2017 Until: 04/26/2022
  (from: 05/19/2022 until: 05/18/2022)
Ing. Jiří Bělohlav
Na Vyhlídce 827/52
Praha 9 190 00
Česká republika
From: 05/05/2017
  (from: 01/15/2022 until: 05/18/2022)
Ing. František Kočí
K Rovinám 6
Praha 5 158 00
Česká republika
From: 05/05/2017
  (from: 01/15/2022 until: 05/18/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 27/96, Nz 27/96 napísanej dňa 26.4.1996 notárom JUDr. Mariánom Tkáčikom v súlade s ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Sa 1734
  (from: 09/03/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.1.1997 vo forme notárskej zápisnice N 17/97, Nz 17/97 spísaná notárkou Ľubicou Floriánovou. Stary spis: Sa 1734
  (from: 05/20/1997)
Notárska zápisnica N 157/97, Nz 160/97 zo dňa 23.7.1997 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápis č. 2/97-1 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 23.7.1997. Stary spis: Sa 1734
  (from: 08/18/1997)
Zmena stanov a ich nové úplné znenie schválené mimoriadnym valným zhromaždením dňa 29.9.1998 priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápinice N 538/98, Nz 535/98.
  (from: 01/22/1999)
Na valnom zhromaždení dňa 30.6.1999, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 164/99, Nz 164/99 napísanej notárom JUDr. Hornáčkovou vo Zvolene bola schválená zmena stanov v čl.IX ods. 4, zápisnice z valného zhromaždenia dňa 30.6.1999 na ktorom bola schválená zmena v obsadení predstavenstva, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 6.7.1999.
  (from: 08/27/1999)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.12.1999. Notárska zápisnica N 289/99, Nz 288/99 spísaná dňa 28.12.1999 notárom JUDr. Darinou Horníčkovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III,V,VII,IX,XII,XIII,XIV,XIX a bola schválená personálna zmena v predstavenstve a dozornej rady.
  (from: 02/01/2000)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 19.6.2001.
  (from: 10/29/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 11. 2. 2002, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 22/02, Nz 23/02.
  (from: 09/26/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.12.2002 schválilo zmeny stanov spoločnosti.
  (from: 03/04/2003)
Predstavenstvo obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s. na svojom zasadnutí konanom dňa 19.11.2009 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti PK Doprastav, a.s., so sídlom Kragujevská 11, 010 01 Žilina , IČO: 35 697 814 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou PK RUSKOV, s.r.o., so sídlom Ruskov 044 119, IČO: 36 177 598 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o. na obchodnú spoločnosť PK Doprastav, a.s. Obchodná spoločnosť PK Doprastav, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti PK RUSKOV, s.r.o.
  (from: 01/01/2010)
Zmena stanov spoločnosto bola schválená valným zhromaždením dňa 4.12.2012, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisncie č. 925/2012 spísanej JUDr. Dagmar Ravlukovou, notárkou so sídlom v Bratislave
  (from: 01/09/2013)
Zmena stanov spoločnosti bola schválená rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dňa 10.05.2022, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 111/2022, Nz 12906/2022, NCRls 13301/2022, spísanej JUDr. Zuzanou Kolembusovou, notárkou so sídlom v Žiline
  (from: 05/19/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
PK RUSKOV, s.r.o. 36177598 ,
  (from: 01/01/2010)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person