Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  41260/B

Business name: 
Delta Projektconsult Slovakia s.r.o.
  (from: 06/28/2006)
Registered seat: 
Lamačská cesta 3/B
Bratislava 841 04
  (from: 05/30/2019)
Údernícka 11
Bratislava 851 01
  (from: 06/28/2006 until: 05/29/2019)
Identification number (IČO): 
36 614 815
  (from: 06/28/2006)
Date of entry: 
06/28/2006
  (from: 06/28/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/28/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 06/28/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/28/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/28/2006)
prieskum trhu
  (from: 06/28/2006)
organizovanie školení, kurzov a odborných seminárov
  (from: 06/28/2006)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/28/2006)
vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu : - vykonávanie prípravnej predprojektovej činnosti, najmä vypracúvanie stavebných zámerov verejných prác, investičných zámerov, architektonických a urbanistických štúdií, územnoplánovacích prieskumov a rozborov, - vykonávanie komplexnej projektovej činnosti, najmä vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien vrátane interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok, - spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, - vykonávanie projektového a stavebného manažmentu, najmä riadenia projektu a koordinácie čiastkových projektov vypracovaných inžiniermi, krajinármi a inými špecialistami a výkon autorského dohľadu nad realizačnými projektami a vykonávanie stavebného dozoru, - grafické spracúvanie a modelovanie architektonického diela vrátane vypracúvania špecifikácií a technickej dokumentácie, - poskytovanie súvisiacich technických služieb, najmä poskytovanie architektonického poradenstva investorom a vlastníkom nehnuteľností, zastupovanie investora pri príprave a uskutočňovaní stavieb, - vyhotovovanie odborných posudkov, odhadov a dobrozdaní
  (from: 04/23/2008)
Partners: 
Delta Holding GmbH
Kalkofenstrasse 21
Wels 4600
Republic of Austria
Other identification number : FN 247125w
  (from: 11/16/2022)
Zbyněk Kovář
Ruská 31
Třebíč 674 01
Czech Republic
  (from: 11/16/2022)
Delta Holding GmbH
Kalkofenstrasse 21
Wels 4600
Republic of Austria
  (from: 06/28/2006 until: 11/15/2022)
Zbyněk Kovář
Ruská 31
Třebíč 674 01
Česká republika
  (from: 12/06/2016 until: 11/15/2022)
Contribution of each member: 
Delta Holding GmbH
  (from: 12/06/2016 until: 11/15/2022)
Delta Holding GmbH
Amount of investment: 31 500 EUR Paid up: 31 500 EUR
  (from: 11/16/2022)
Zbyněk Kovář
  (from: 12/06/2016 until: 11/15/2022)
Zbyněk Kovář
Amount of investment: 3 500 EUR Paid up: 3 500 EUR
Lien: Záložné právo na obchodný podiel Zbyňka Kovářa zabezpečujúce pohľadávku záložného veriteľa Delta Holding GmbH, so sídlom Kalkofenstrasse 21, 4600 Wels, Rakúska republika.
  (from: 11/16/2022)
Delta Holding GmbH
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/28/2006 until: 05/24/2009)
Delta Holding GmbH
Amount of investment: 33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 05/25/2009 until: 12/30/2013)
Delta Holding GmbH
Amount of investment: 35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 12/31/2013 until: 12/05/2016)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/28/2006)
Erik Štefanovič - Individual managing director
Jasanová 1056
Třebíč 674 01
Česká republika
From: 06/28/2006
  (from: 06/28/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná konateľ v plnom rozsahu samostatne.
  (from: 06/28/2006)
Procuration: 
Ing. Martin Mišún
Babuškova 3108/6
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 11/16/2022
  (from: 11/16/2022)
Ing. arch. Adam Cifra
Stromová 923/21
Vysoká pri Morave 900 66
From: 05/13/2011
  (from: 05/13/2011 until: 11/15/2022)
Ing. arch. Adam Cifra
Stromová 923/21
Vysoká pri Morave 900 66
From: 05/13/2011 Until: 09/26/2022
  (from: 11/16/2022 until: 11/15/2022)
Ing. Marián Kupka
residence in the Slovak Republic :
Hálova 18
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 05/13/2021
  (from: 05/13/2021)
Zbyňek Kovář
Ruská 31
Třebíč 674 01
Česká republika
From: 04/20/2018
  (from: 04/20/2018 until: 05/12/2021)
Zbyňek Kovář
Ruská 31
Třebíč 674 01
Česká republika
From: 04/20/2018 Until: 02/01/2021
  (from: 05/13/2021 until: 05/12/2021)
Ing. Harald Pahl
Oberwödling 28
Grieskirchen A-4710
Rakúsko
From: 05/25/2009
  (from: 05/25/2009 until: 08/25/2017)
Ing. Harald Pahl
Oberwödling 28
Grieskirchen A-4710
Rakúsko
From: 05/25/2009 Until: 08/11/2017
  (from: 08/26/2017 until: 08/25/2017)
Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť samostatne. Prokurista koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, vlastnoručný podpis a dodatok označujúci prokúru (prokurista, per procuram, p.p., p.p.a.).
  (from: 05/25/2009)
Capital: 
35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 12/31/2013)
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 05/25/2009 until: 12/30/2013)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/28/2006 until: 05/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 05.05.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/28/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2008.
  (from: 04/23/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.04.2009.
  (from: 05/25/2009)
Zmluva o prevode časti podielu a založení podielu zo dňa 30.05.2016
  (from: 12/06/2016)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person