Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10188/T

Business name: 
EUROMILK, a.s.
  (from: 02/27/2001)
Registered seat: 
Bratislavská 41
Veľký Meder 932 15
  (from: 02/27/2001)
Identification number (IČO): 
36 241 873
  (from: 02/27/2001)
Date of entry: 
02/27/2001
  (from: 02/27/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/27/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/27/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/27/2001)
úprava a spracovanie mlieka
  (from: 02/27/2001)
výroba mliečnych výrobkov
  (from: 02/27/2001)
výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny
  (from: 02/27/2001)
výroba a plnenie nesýtených ovocných nápojov
  (from: 07/09/2002)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 06/17/2004)
propagačná a reklamná činnosť
  (from: 06/17/2004)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/14/2019)
skladovanie v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2004)
manipulácia s nákladom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravnej činnosti
  (from: 06/17/2004)
administratívne služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/17/2004)
automatické spracovanie dát
  (from: 06/17/2004)
poskytovanie informácií cez internet
  (from: 06/17/2004)
výskum, technologický vývoj a inovácie v oblasti mliekarenského a potravinárskeho priemyslu
  (from: 07/16/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/14/2019)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 02/14/2019)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/14/2019)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 02/14/2019)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 02/14/2019)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 02/14/2019)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 02/14/2019)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/14/2019)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 02/14/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/14/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/27/2001)
Réka Világi - predseda predstavenstva
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 01/01/2016
  (from: 01/01/2016)
Ing. Erika Fenesová - podpredseda predstavenstva
Žabia ul. 1224/49
Gabčíkovo 930 05
From: 01/01/2016
  (from: 01/01/2016)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom na uzavretie právneho úkonu v mene Spoločnosti je potrebný podpis predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu Spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/01/2016)
Capital: 
4 017 200 EUR Paid up: 4 017 200 EUR
  (from: 09/10/2009)
Shares: 
Number of shares: 2420
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 09/10/2009)
Supervisory board: 
Eugen Zakál - člen dozornej rady
Komárňanská 204/100
Veľký Meder
From: 04/06/2001
  (from: 05/18/2022)
JUDr. Világi Oszkár - predseda dozornej rady
Rad Pókatelek 4409/13
Dunajská Streda 929 01
From: 02/17/2017
  (from: 03/09/2017)
Ing. Tibor Balogh - člen dozornej rady
Hadovce 232
Komárno 945 01
From: 12/04/2017
  (from: 12/16/2017)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľov spísaným dňa 21.02.2001 do notárskej zápisnice N 26/01, Nz 25/01 ako právny nástupca spoločnosti EUROMILK, spol. s r.o., 932 15 Veľký Meder, Bratislavská 41, IČO: 34141766 (zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v odd. Sro, vložka č. 2074) zrušenej bez likvidácie jej premenou na akciovú spoločnosť podľa § 68 ods. 3 písm. e) a § 69 ods. 1,2 Obchodného zákonníka. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) zrušenej spoločnosti EUROMILK, spol. s r.o., prechádzajú na jej právneho nástupcu.
  (from: 02/27/2001)
Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 07.03.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 37/01, Nz 35/01.
  (from: 05/07/2001)
Dodatkom zo dňa 17.05.2002, spísaným formou Notárskej zápisnice N 206/02, Nz 189/02 na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 17.05.2002 Stanovy prispôsobené zákonu č. 500/2001 Z.z. Predstavenstvo: Za posledný deň funkcie člena predstavenstva, MVDr. Gabriela Csicsaiho PhD. sa považuje deň: 30.10.2001. Za posledný deň funkcie podpredsedu predstavenstva, Ing. Ladislava Rudlickyho sa považuje deň: 17.05.2002.
  (from: 07/09/2002)
Deň zániku funkcie Ing. Zoltána Hegyiho, Ing. Tímey Reicher a Zoltána Váradyho je 27.08.2003.
  (from: 10/29/2003)
Date of updating data in databases:  12/01/2022
Date of extract :  12/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person