Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  5615/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SLOVAN - SPECTRUM MARKETING spol. s r.o.
  (from: 08/24/1993)
Registered seat: 
Hlavná 326/23
Dunajská Streda 929 01
  (from: 10/05/2000)
Junácka 2
Bratislava 831 06
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
Identification number (IČO): 
31 356 711
  (from: 08/24/1993)
Date of entry: 
08/24/1993
  (from: 08/24/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/24/1993)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe;
  (from: 08/24/1993)
vykonávanie inžinierskych stavieb;
  (from: 08/24/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb;
  (from: 08/24/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
  (from: 08/24/1993)
poskytovanie obchodných, sprostredkovateľských a obstarávateľských služieb súvisiacich s predmetom činnosti;
  (from: 08/24/1993)
Partners: 
Ing. Karol Kaiser
Furdekova 10
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/05/2000)
Futbalový oddiel ŠK SLOVAN Bratislava
Junácka 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
SLOVAN, družstevná organizácia pre marketing
Junácka 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
SPECTRUM marketing spol. s r.o.
Červeňova 32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Kaiser
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/05/2000)
SPECTRUM marketing spol. s r.o.
Amount of investment: 52 000 Sk Paid up: 52 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
Futbalový oddiel ŠK SLOVAN Bratislava
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
SLOVAN, družstevná organizácia pre marketing
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/24/1993)
Ing. Igor Valiga
Červeňova 32
Bratislava
  (from: 05/03/1996)
Ing. Karol Kaiser
Furdekova 10
Bratislava
  (from: 10/05/2000)
Ing. Jaroslav Čaniga
Gallayova 17
Bratislava
  (from: 08/24/1993 until: 05/02/1996)
Ing. Jaroslav Čaniga
Gallayova 17
Bratislava
  (from: 05/03/1996 until: 10/04/2000)
JUDr. Dušan Kollár
Lenárdova 18
Bratislava
  (from: 08/24/1993 until: 05/02/1996)
Ing. Juraj Muncner
Hruškova 28
Bratislava
  (from: 08/24/1993 until: 05/02/1996)
Ing. Juraj Muncner
Hruškova 28
Bratislava
  (from: 05/03/1996 until: 10/04/2000)
Ing. Peter Vícen
Štefánikova 24
Bratislava
  (from: 05/03/1996 until: 08/24/1999)
Ing. Karol Kaiser
Furdekova 10
Bratislava
  (from: 08/25/1999 until: 10/04/2000)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú za ňu konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/24/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/05/2000)
100 000 Sk
  (from: 08/24/1993 until: 10/04/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.4.1993 a dodatkom č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.4.1993 podľa ust. § 57, § 105 a nasl. Obch. zák. č. 513/1991 Zb. Podľa prehlásenia správcu vkladu zo dňa 23.4.1993 ku dňu zápisu boli vklady splatené v plnej výške. Stary spis: S.r.o. 11554
  (from: 08/24/1993)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.1996. Stary spis: S.r.o. 11554
  (from: 05/03/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.6.1999.
  (from: 08/25/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.9.2000, na ktorom boli schválené zmluvy o zmene obchodného podielu, not. záp. N 682/00, Nz 653/00 zo dňa 3.10.2000, ktorou bola zmenená pôvodná spoločenská zmluva.
  (from: 10/05/2000)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person