Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  85/S

Business name: 
Š A M O T K A , výrobné družstvo Hrnčiarske Zalužany
  (from: 05/27/1991)
Registered seat: 
200
Hrnčiarske Zalužany 980 12
  (from: 05/27/1991)
Identification number (IČO): 
00 168 203
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
06/30/1950
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
výroba žiaruvzdorných výrobkov
  (from: 12/31/1992)
hrnčiarska výroba
  (from: 12/31/1992)
obchodná činnosť s tovarom mimo koncesovaných a viazaných
  (from: 12/31/1992)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/27/1991)
Jozef Rončák - člen predstavenstva
Podhorská 597/47
Poltár 987 01
From: 06/23/2014
  (from: 07/24/2014)
Viera Bakšová - predseda predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 4
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019)
Ondrej Šatara - podpredseda predstavenstva
Hrnčiarske Zalužany 297
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 11/26/2019
  (from: 12/12/2019)
Ľuboš Chovanec - Member of the Board of Directors
Hrnčiarske Zalužany 299
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 02/15/2021
  (from: 04/28/2021)
Anna Markotánová - Member of the Board of Directors
Hrnčiarske Zalužany 94
Hrnčiarske Zalužany 980 12
From: 02/15/2021
  (from: 04/28/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda družstva alebo podpredseda. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/24/2014)
Registered capital: 
2 500 EUR
  (from: 11/22/2014)
Basic member contribution: 
100 EUR
  (from: 05/15/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo prijatím stanov dňa 30.6.1950. Polročná členská schôdza konaná dňa 30.8.1990 schválila nové stanovy v zmysle zák.č. 176/90 Zb. o by- tovom, spotrebnom, výrobnom inom družstevníctve. Stary spis: Dr 335
  (from: 05/27/1991)
. Členskou schôdzou zo dňa 12.10.1992 bol schválené nové stanovy. Družstvo sa premenilo podľa § 765 zák. č. 513/91 Zb. v súlade so zák.č. 42/92 Zb. Nedeliteľný fond: predstavuje sumu 5.731.000,- Kčs
  (from: 12/31/1992)
. Na zasadnutí výročnej členskej schôdze družstva konanej dňa 28.4.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/15/1995)
Výročná členská schôdza konaná dňa 11.4.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/27/1997)
. Výročná členská schôdza konaná dňa 24.4.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/26/1998)
. Uznesením mimoriadnej členskej schôdze zo dňa 8.12.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/21/2000)
. Zapisuje sa úplné znenie stanov vyhotovené dňa 16.12.2002.
  (from: 02/25/2003)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 27.10.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 12/18/2003)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person